Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 31 mars 2020, vecka 14
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Tinea corporis (ringorm)

Uppdaterad: 2019-09-06
Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Granskad av: Med dr, Spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
BAKGRUND
 

Tinea corporis (ringorm) är vanligt förekommande i befolkningen och definieras av kutan dermatofyt-infektion som förekommer på andra lokaler än fötter, ljumskar, ansiktet, skalpen eller händer.


Etiologi

Ringorm orsakas av trådsvamp (dermatofyter) tillhörande släktena Trichophyton, Epidermophyton och Microsporon. Dessa svampar parasiterar på hudens hornämne som digereras med potenta keratolytiska enzymer. Dermatofyter ingår (till skillnad från jästsvamp) inte i hudens normalflora. Därmed är ett odlingsfynd med dermatofyt-växt att betrakta som patologiskt. Inkubationstiden för ringorm är cirka 4-10 dagar.

Trichophyton rubrum är den vanligaste orsaken till ringorm. Infektion framträder efter direktkontakt med smittad individ eller djur, eller sekundär smitta från annan kroppslokal såsom hårbotten, fötter eller naglar.


 

SYMTOM
 

Vanligen avgränsade plack med lätta till måttliga symtom:
 

 • Torrhet
 • Fjällning
 • Klåda

Kliniska fynd

Infektionen startar oftast som kliande cirkulärt lätt fjällande macula eller plack som sprider ut sig. Därefter sker typiskt en central uppklarning, men det kvarstår vanligen en lätt upphöjd kant (markerad randzon).

Det är den runda (annulära) formen på placken har gett namnet ringorm.
Vid mera utbredd sjukdom kan flertalet plack konfluera och emellanåt kan även pustler framträda.

Omfattningen och utbredningen kan variera.

Se även bilder på Demis.net.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

 • Anamnes
  Utlandsvistelser? Kontakt med djur? Omgivningsfall? Fritidsaktivitet som medför direktkontakt t ex brottning?

 • Status
  Hela huden inklusive hårbotten, ljumskar, finger- och tånaglar bör undersökas. Vid misstänkt nagelsvamp bör även prov tas härifrån. Vid positivt prov från nagel bör man misstänka sekundär smitta med autoinokulation och även överväga behandling riktad mot nagelsvampen.

 • Labb
  I och med att det finns snarlika differentialdiagnoser bör ringorm alltid bekräftas med mykologisk odling och odlingen måste då tas före insättning av behandling. Om behandling sätts in mot suspekt svampinfektion och man i ett senare skede önskar ta svampodling vid exempelvis andra differentialdiagnostiska överväganden bör topikal behandling ha satts ut 4 veckor innan provtagning. Att endast sätta in behandling utan att ta odling är som regel riskfritt för patienten, men kan naturligtvis medföra onödig väntan på korrekt diagnos (Doctors delay).

 • Vid oväntat stor utbredning bör misstanke väckas kring eventuellt bakomliggande immunbristsjukdom eller diabetes.

 • Övrigt
  Om misstanke om smitta från husdjur (ofta hund eller katt), be patienten ta djuret till veterinär då husdjuret kan vara asymtomatisk bärare.


BEHANDLING
 

Lokaliserad sjukdom

Lokalbehandling med antimykotisk kräm såsom:
 

 • Terbinafin-kräm 1 x 2 dagligen i 2 veckor.
 • Mikonazol-kräm 1 x 2 till och med en vecka efter symtomfrihet (total behandlingstid typiskt 4 veckor)

Andra topikala medel såsom Canesten, Pevaryl, Cortimyk kan också användas. Om topikal behandling sviktar är systemisk behandling nästa steg.


Utbredd sjukdom

Vid utbredd sjukdom bör systemisk behandling övervägas.

Vuxna
 

Systemisk behandling till barn viktjusteras enligt nedan
 

 • Terbinafin
  - Vikt 0-20 kg: 62,5 mg x 1 i 2 veckor
  - Vikt 20-40 kg: 125 mg x 1 i 2 veckor
  - Vikt > 40 kg: 250 mg x 1 i 2 veckor

 • Itrakonazol
  - 3-5 mg/kg kroppsvikt per dag (maxdos 200 mg/dag) i 2 veckor

 • Flukonazol
  - 6 mg/kg kroppsvikt 1 gång/vecka i 4-6 veckor

Obs! Systemisk behandling till barn är ej rekommenderat enligt FASS, men lång klinisk erfarenhet kring denna behandling finns. Märk därför aktuellt recept vid receptförskrivning med OBS! eller SIC!


 

UPPFÖLJNING
 

Vid lokaliserad sjukdom kan patienten behandlas i primärvården och behöver typiskt ingen uppföljning. Vid mer utbredd sjukdom där systemisk behandling övervägs bör dermatolog kontaktas före behandling och eventuell remiss till hudklinik. Vid systemisk behandling bör uppföljande besök övervägas i samband med avslut av systemisk behandling.


 

PROGNOS
 

Som regel utmärkt.


 

BILDARKIV
 

Bilder på Dermis.net


 

ICD-10

Dermatofytos på bålen B35.4

 

Referenser

Gupta AK, Cooper EA. Update in antifungal therapy of dermatophytosis. Mycopathologia. 2008;166:353-67. Länk

Läkemedelsverket If. Behandling av dermatomykoser-Behandlingsrekommendation. 2004. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:6368