Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 27 maj 2019, vecka 22
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Kontinuerlig subkutan glukosmätning (CGM) - Vuxna patienter

Uppdaterad: 2018-12-22
Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Magnus Ekelund, Diabetesmottagningen/Helsingborgs Lasarett
Professor Johan Jendle, Örebro Universitetssjukhus/

Granskad av: Professor Ulf de Faire, Institutet Miljömedicin (IMM)/Karolinska Institutet
  • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
  • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
  • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
  • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet


BAKGRUND
 

En kontinuerlig glukosmätare (CGM) mäter glukosnivåerna kontinuerligt, dygnet runt. I många kontinuerliga glukosmätare ingår även larm som utlöses om glukosvärdet blir för högt eller för lågt.

Beroende på typen av glukosmätare sätts en liten sensor in precis under huden på magen eller ryggslutet. Sensorn mäter glukosnivån i interstitialvätskan, mätningar görs tätt med några sekunders mellanrum och skickar avläsningarna via en trådlös sändare till glukosmätaren, som kan bäras på bältet eller i fickan.

En kontinuerlig glukosmätare kan hjälpa patienter med diabetes att bli medvetna om glukosnivån och hur den påverkas av mat, motion och läkemedel.
Flera CGM-system kan integreras till insulinpumpar (SAP) och vissa har även en funktion så att insulintillförseln minskar eller stängs av temporärt om blodsockernivåerna når alltför låga nivåer. Kopplingen insulinpump och CGM har i studier visats sig leda till bättre glukoskontroll och har visats sig vara kostnadseffektiv.


 

INDIKATIONER
 

Användning av CGM ska övervägas vid typ 1 diabetes hos vuxna, med eller utan insulinpump, om minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllt:
 

  • Vid två eller flera svåra fall av hypoglykemier sista året som kräver hjälp av annan person.

  • Vid kvarstående HbA1c 70 mmol/mol eller högre, alt icke uppnått individuellt HbA1c-mål, trots optimerad självkontroll av plasmaglukos.

  • Vid behov av minst 10 medicinskt motiverade plasmaglukosmätningar per dygn.

  • Vid graviditet och svängande blodsocker och/eller inte uppnått HbA1c-mål.

Krav på uppföljning och utvärdering

Diabetesteamet ska tillgodose patientens behov av utbildning och feedback vid införandet av CGM med kontakt en gång per vecka under de fyra första veckorna och därefter en gång per månad under det kommande kvartalet.
Nedladdning av CGM-data rekommenderas vid varje besök. Regelbunden nedladdning och utvärdering hemma rekommenderas.

Om CGM inte har bidragit till att lösa det problem som var anledningen till att CGM initierades, liksom vid bristande patientföljsamhet, ska CGM avslutas.

Utvärdering och omprövning ska ske minst varje halvår. En förutsättning för att användning av CGM under längre tid ska vara meningsfull är att patienten är motiverad att använda utrustningen under merparten av tiden. Vid nyttjandegrad < 70 % av tiden bör avslutning av CGM övervägas alternativt att patienten motiveras till högre nyttjandegrad.

Vid avbrytande av CGM ska patienten återlämna utrustningen till behandlande klinik.


Krav på behandlande klinik

Behandlande klinik skall ha erforderlig kunskap om CGM-teknik, nedladdning av CGM-data samt kunna utvärdera CGM-data och ge feedback till patienterna. Vidare skall personal från deltagande klinik regelbundet delta i fortbildning kring CGM regionalt och nationellt. Detta gäller både läkare och diabetessköterska. En fördel är att flera i personalgruppen behärskar tekniken så att kunskap finns hos flera på kliniken.


 

ICD-10

Diabetes mellitus typ 1 utan (uppgift om) komplikationer E10.9

 

Referenser

Beck RW and the Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group (JDRF). The Effect of Continuous Glucose Monitoring in Well-Controlled Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2009; 32:1378-1383. Länk

Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor augmented insulin pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med 2010;363:311-320. Länk

Pickup JC, Freeman SC, Sutton AJ. Glycaemic control in type 1 diabetes during real time continuous glucose monitoring compared with self monitoring of blood glucose: meta-analysis of randomised controlled trials using individual patient data. BMJ 2011;343:d3805. Länk

Conget I, Battelino T, Giménez M, et al. The SWITCH study (sensing with insulin pump therapy to control HbA(1c)): design and methods of a randomized controlled crossover trial on sensor-augmented insulin pump efficacy in type 1 diabetes suboptimally controlled with pump therapy. Diabetes Technol Ther. 2011;13:49-54. Länk

Poolsup N, Suksomboon N, Kyaw AM. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of continuous glucose monitoring (CGM) on glucose control in diabetes. Diabetol Metab Syndr. 2013;5:39. Länk

S Roze, A-S Brandt, S De Portu, N Papo, J Jendle. Health-Economic analysis of real-time continuous glucose monitoring in people with type 1 Diabetes. Diabetic Medicine 2015. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:5841