Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 21 januari 2019, vecka 4
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Diabetes, graviditet

Uppdaterad: 2014-09-20
Med dr, överläkare Annika Adlerberth, Diabetesverksamheten, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare Anna Hagman, Obstetrikverksamheten, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Diabetesbarnmorska Monica Mellin, Obstetrikverksamheten, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Univsersitetssjukhuset/Östra
Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Granskad av: Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

MÅLSÄTTNING
 

En övergripande målsättning med diabetesvården under graviditet är att förebygga eller i tid upptäcka och behandla medicinska och obstetriska komplikationer som hotar moderns eller barnets hälsa.

Målet är att om möjligt planera graviditeten vid känd diabetes. En noggrann maternell övervakning krävs för tidig upptäckt och behandling av komplikationer. Att ge kontinuerligt psykologiskt stöd och uppmuntran samt erbjuda utbildning till de blivande föräldrarna ingår också i diabetesvården för gravida. Stödet innefattar att betona det friska med graviditeten vid typ 1- och typ 2-diabetes.

Målet är också att screena för tidig upptäckt av graviditetsdiabetes och handlägga dessa kvinnor med samma omsorg som kvinnor med typ 1- och typ 2-diabetes. För kvinnor med graviditetsdiabetes är det viktigt att förmedla det sjukdomsförebyggande synsättet.

Vårdens organisation och arbetssätt kan se något olika ut i olika delar av vårt land, med viss variation även inom vårt område, Västra Götalandsregionen (VGR).

Gravida kvinnor med diabetes bör omhändertas av diabetesteam med samlad erfarenhet, där diabetolog (i vissa fall också diabetessköterska), specialinriktad obstetriker samt barnmorska – gärna med diabetessköterskeutbildning (diabetesbarnmorska) – samarbetar. Teamet bör också ha tillgång till dietist, sjukgymnast och kurator. Nära samarbete med ögonläkare, nefrolog, kardiolog och neonatolog är också i många fall nödvändigt.

Omhändertagandet sker inom MVC- / specMVC- / obstetrik-verksamheterna, i samarbete med diabetesverksamheten vid klinikerna eller i primärvården (gäller graviditetsdiabetes i vissa fall). Diabetesbarnmorskor finns på många håll inom specMVC-organisationen.

Täta vårdkontakter, varje till varannan vecka, i graviditetens sista trimester ännu oftare, behövs under hela graviditeten. Tillgång till dagsjukvård eller inneliggande vård behövs i samband med initiering/intensifiering av insulinbehandling eller vid hotande eller manifest komplikation.

Ett aktivt uppföljningsprogram inom primärvården av kvinnor som behandlats för graviditetsdiabetes, när glukosmetatabolismen normaliserats postpartum innebär en ökande patienttillströmning till primärvården över tid.


 

KLASSIFIKATION
 

Diabetes under graviditet innebär ökade medicinska risker för mor och barn. Riskklassificering kan göras enligt Whiteskalan:
 

 • A: Gestationsdiabetes
 • AB: Insulinbehandlad gestationsdiabetes
 • B: Diabetes typ1 och 2, sjukdomsduration < 10 år
 • C: Diabetes typ 1 och 2, sjukdomsduration 10-19 år
 • D: Diabetes typ 1 och 2, sjukdomsduration >20 år eller insjuknande före 10 års ålder. Inga kärlkomplikationer utöver simplexretinopati
 • E: Förekomst av preproliferativ/proliferativ diabetesretinopati och/eller nefropati


 

SJUKSKRIVNING
 

En kvinna med diabetes behöver inte rutinmässigt vara sjukskriven under graviditeten. I anslutning till insulininställning/intensifiering av terapi, vid akuta komplikationer och beroende av komplikationsstatus, kan varierande grad av sjukskrivning bli aktuellt. I övrigt behövs under graviditetens slutskede och vid hyperemesis en liberal inställning till sjukskrivning.


 

FÖRÄLDRAUTBILDNING
 

Gravida kvinnor med diabetes och deras partner deltar i den utbildning som erbjuds övriga blivande föräldrar (MVC). Undervisning om diabetes i samband med graviditet inklusive egenvård sker individuellt vid specMVC. Utbildningsmaterial finns att tillgå vid behov, utformat vid klinikerna.


 

BEHANDLINGSÖVERSIKTER
 

Behandlingsöversikt Gestationsdiabetes

Behandlingsöversikt Diabetes typ 1 och typ 2 vid graviditetICD-10

Diabetes före graviditeten, ospecificerad O24.3
Diabetes som uppträder under graviditeten O24.4

 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:5799