Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 6 augusti 2020, vecka 32
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV)

Uppdaterad: 2020-04-15
Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

Granskad av: Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) orsakas av en tidigare okänd variant av coronavirus. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och den pågående COVID-19 pandemin. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. Varianten Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) rapporterades första gången från Saudiarabien i september 2012.

Smitta kan ske mellan människor, fr a genom droppsmitta. Andra smittvägar kan inte uteslutas då virus överlever länge på ytor och har påvisats i avföring. Allt mer data talar för att kameler och dromedarer är källa till smitta. Seroprevalensen bland kamelskötare är högre än i övriga befolkningen och subkliniska fall kan sprida smittan vidare. Fler män än kvinnor har insjuknat. Fram till mars 2020 har drygt 2500 fall rapporterats varav drygt 880 avlidit. Senaste årens fall har enbart inträffat i Saudiarabien med undantag för något enstaka fall i Oman. Importfall från Mellanöstern till Sydkorea orsakade ett kortvarigt utbrott i slutet av maj och juni 2015 där framförallt sjukvårdspersonal och medpatienter drabbats. Enligt WHO föreligger i nuvarande situation inga reserestriktioner till något land.


 

KLINIK OCH SYMTOM
 

Inkubationstiden är 2-14 dagar.
 

 • Feber
 • Luftvägssymtom med hosta och andfåddhet
 • Myalgi och artralgi
 • Halsont (vissa fall)
 • Mag-tarmsymtom rapporteras i ca 1/3 av fallen


Misstänkta fall
 

 1. Allvarlig luftvägsinfektion med feber eller anamnes på feber (> 38 grader) eller radiologiska fynd + besök på Arabiska halvön eller närbelägna länder eller efter kontakt med sjukvård i Sydkorea inom 14 dagar före insjuknandet.

 2. Luftvägssymtom oavsett allvarlighetsgrad eller misstanke om nedre luftvägsinfektion baserad på kliniska eller radiologiska fynd + nära kontakt inom 14 dagar före insjuknande med ett laboratorieverifierat fall.

Misstänkta fall skall inte hänvisas till akutmottagningar utan skall handläggas via telefonkontakt och om inneliggande vård behövs vårdas på enkelrum företrädesvis på infektionsklinik. Dagbakjour eller bakjour på infektionsklinik skall omedelbart kontaktas för ställningstagande till fortsatt handläggning och beslut om hur ett misstänkt fall ska transporteras till infektionsklinik.

Utbrottet i Sydkorea understryker vikten av att alltid tidigt efterfråga reseanamnes hos patienter som söker på grund av infektionssymtom.


 

DIAGNOS
 

 • PCR sputum/inducerat sputum/BAL i första hand. Även nasofarynxsekret, urin, faeces eller EDTA-blod kan ge diagnos
 • Serologi
 • Virusisolering
 • Leukopeni
 • Förhöjda levertransaminaser
 • Pneumonitbild på lungröntgen i svåra fall
 • Organsvikt i svåra fall

Prov skickas som biologiskt ämne, kategori B (UN3373) till Folkhälsomyndigheten efter föregående telefonkontakt och kan skickas med vanlig post. PCR görs också på vissa viruslaboratorier.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Influensa
 • Andra viroserBEHANDLING
 

 • Ingen specifik behandling existerar. Understödjande terapi (vätska, syrgas m m). Goda hygienrutiner, isoleringsrum.PROFYLAX
 

 • Vaccin finns ej.

 • Undvik kontakt med djur och med sjuka personer som har luftvägssymtom vid resa till Arabiska halvön med omgivande länder.

 • God handhygien.

ICD-10

Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes J12
8 


 

Referenser

www.cdc.gov/coronavirus/mers/

Rutiner för hantering av prov från patienter med befarad SARS-CoV, MERS-CoV eller influensa A H5N1. Arbetsmiljöverket. Länk.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:5772