Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 14 augusti 2020, vecka 33
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Akne

Uppdaterad: 2020-07-18
Docent Mats  Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Akne är vanligt från tidig pubertet.

Besvär upp i vuxen ålder är vanligt och 3-5 % av alla har fortfarande besvär vid 40 års ålder.

 

Patogenes

Vid puberteten, då androgenhalten ökar hos både män och kvinnor, sker en ökad aktivitet i talgkörtlarna. Den ökade sebumsekretionen, liksom hyperkeratiniseringen av talgkörtelns utförsgång och ökad mängd Propionebacterium acne med samtidig inflammation, anses ha etiologisk betydelse.

Tidigare har man i många år varit skeptisk till kostens betydelse för akne. De senaste åren har dock studier gett indikationer på att födan kan ha viss betydelse för akneuppkomsten. Det är bl a insulinets testosteronliknande egenskaper som gett dessa antydningar. Det finns studier som antyder att ”medelhavskost” har viss effekt vid akne, men skillnaden mot kontrollgruppen var mycket liten.

Polycystiska ovarier (PCO) innefattar hormonavvikelser som ofta ger upphov till akne. Förutom genetiska och etniska faktorer påverkas PCO också av övervikt och insulinstegringar, se ovan om födan.

 

Definitioner

Olika typer av akne övergår i varandra:
 

 • Akne komedonika (pormaskakne). Proppbildning i talgkörtelutförsgångar dominerar bilden utan påtagligt inflammatoriskt inslag.

 • Akne papulopustulosa. Rodnade papler och pustler dominerar bilden.

 • Akne nodulocystika. Djupare infiltrat och pusfyllda cystor.


SYMTOM
 

Diagnosen är oftast uppenbar i tonåren med komedoner, papler och pustler i ansikte och ofta på bröst och rygg.

Vid mer uttalad akne kan det finnas ett inslag av djupare noduli. Dessa löper stor risk att obehandlade läka med ärr, men ärrläkning kan även ske vid andra aknelesioner, som får stå bristfälligt behandlade under många månader.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Rosacea. Kännetecknas av frånvaro av komedoner och ett mer påtagligt erythem, huvudsakligen lokaliserat centralt i ansiktet. Drabbar bara vuxna. Blir ofta sämre av sol. Rosacea kan också vara huvudsakligen enkelsidig, vilket är ovanligt vid akne.

 • Furunkulos. Kännetecknas av mer akuta ömmande, oftast enstaka lesioner med annan utbredning än vid akne, fr a intertriginöst (hidradenitis suppurativa). Svarar i regel dåligt på farmakologiskt akneterapi. Kirurgi är viktigt behandlingsalternativ vid hidradenititis suppurativa. Blandformer förekommer.

 • Follikulit (”hårsäcksinflammation”). Kan misstänkas vid kliande follikulära papulopuster på övre delen av bålen. Aknebehandling hjälper inte, men kan behandlas med t ex propylenglykol 50 % i vatten (färdig apoteksberedning) eller utvärtes medel mot tinea.


UTREDNING OCH PROVTAGNING
 

 • Hos kvinnor med vuxenakne kan hormonstörning misstänkas vid samtidigt oregelbundna menstruationer eller ökad behåring av manlig typ. Utredning med ultraljud avseende polycystiska ovarier (PCO) och ev hormonutredning med frågeställningen ökat androgenpåslag kan då vara indicerad.

 

BEHANDLING
 

Komedoakne
 

 • A-vitaminderivat 1 ggr/dag till natten (Differin, kräm). Effekt tidigast efter 3–6 veckor. Behandlingstid årslång. Har även bevisat förebyggande effekt eftersom det påverkar den första aknelesionen, mikrokomedonen. Ger i regel en initial irritation, vilket patienten bör informeras om. I början kan man därför behöva hoppa över enstaka dagar för att huden ska vänja sig.

 • Alternativ: Azelainsyra (Skinoren kräm eller Finacea gel) 2 ggr/dag. Effekt tidigast efter 4–8 veckor. Behandlingstid årslång.

Papulopustulös akne
 

 • Förstahandsmedel vid lindrig till måttlig akne är ett bensoylperoxidpreparat 1 gång/dag (Basiron AC gel 5 %), receptfritt. Effekt kan ses efter 2–6 veckor. Behandlingstid årslång. Har en mycket effektiv baktericid effekt. Dock vanligt med irritationer, kontaktallergier och även risk för blekning av textilier och hår.

 • Bensoylperoxid + A-vitaminderivat 1 gång/dag (Epiduo) om otillräcklig effekt av bensoylperoxidpreparat enbart. Behandlingstid årslång.

 • Alternativ: Bensoylperoxid + klindamycin (Duac) eller tretinoin + klindamycin (Acnatac). Geler, 1 gång/dag. Behandlingstid 3 månader. Kan upprepas vid behov.

 • Klindamycin (Dalacin kutan emulsion) enbart bör idag undvikas p g a risken för bakterieresistens. Alternativen enligt ovan bättre.

 • Vid mer uttalad papulopustulös akne, eller när enstaka noduli finns, kan peroral behandling med Lymecyclin (Tetralysal) 300 mg x 2 p.o i 3 månader ges. Detta ska kombineras med utvärtes behandling (Differin, Epiduo, bensoylperoxid eller azelainsyra) för att minska resistensutveckling hos Propionebacterium acnes.

  Risken för solreaktioner är liten med dessa tetracyklinpreparat (till skillnad mot doxycyklin i fulldos). I samband med utsättande/luftning av antibiotika är det lämpligt att behandla minst ett par veckor med bensoylperoxider för att minska antalet resistenta stammar av P acne.
  Andrahandsmedel är erytromycin, i första hand vid sen graviditet. Erytromycin är klassat i Kategori D och ska enligt FASS inte användas av kvinnor som planerar graviditet eller under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt. Behandlingstid 3 månader. Större risk för bakterieresistens än tetracykliner och bör därför användas restriktivt.

 • Antibiotika bör inte ges i mer än 2 st 3-månaderskurer p g a resistensrisken och alltid kombineras med utvärtes aknemedel.

 • Till kvinnor med p-pillerönskemål kan Desolett eller Yasmin ges, även om nyare studier gett antydan om högre tromboembolirisk än tidigare generationen p-piller. Effekten är långsamt insättande och noteras först efter några månader. Generellt har kombinations-p-piller en lindrande effekt på akne, medan minipiller och hormonspiral försämrar akne. Den systemiska hormonpåverkan av hormonspiral i jämförelse med minipiller är dock avsevärt mindre, och så även påverkan av akne. Ett gott alternativ ur aknesynvinkel, särskilt vid isotretinoinbehandling.

 • Laserbehandling eller olika typer av ljusbehandling får fortfarande anses vara för kostsamt och omständligt i relation till effekten (i studier är den bästa ljusbehandlingen inte bättre än Differin).

Remiss till dermatolog

Vid svår akne eller otillfredsställande behandlingsresultat vid andra former av akne. Läkemedelsverkets senaste rekommendationer (2014) poängterar att 2 st 3-månaderskurer med antibiotika utan läkning är en remissindikation till hudläkare för ställningstagande till behandling med läkemedlet Isotretinoin (hette tidigare Roaccutan) 0,5–1 mg/kg kroppsvikt i ofta mer än 6 månader. Det föreligger inte heller längre något krav på att det måste vara en svår/nodulocystisk akne för behandling. Detta preparat ger långtidsläkning hos de allra flesta patienter. Isotretinoin är teratogent och läkemedelsverket har föreskrivit täta graviditetskontroller hos fertila kvinnor. Vanliga biverkningar är torrhet i hud och slemhinnor. Mindre vanligt är muskel- och ledvärk. Förekomst av depressioner är diskuterat, men är inte bevisat vanligare vid Isotretinoinbehandling. Läkemedelsinteraktioner är i stort sett inte förekommande.

Läkemedelsverkets rekommendationer är mycket tydliga: Minska perorala antibiotika vid akne, öka användandet av isotretinoin!

 

BILDARKIV
 

Länk till www.dermis.net


ICD-10

Akne, ospecificerad L70.9
Annan specificerad akne L70.8

 

Referenser:

Information från Läkemedelsverket 2014(25):4. Länk
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:508