Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 15 oktober 2019, vecka 42
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Hortons huvudvärk (Cluster Headache)

Uppdaterad: 2019-03-27
Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund

Granskad av: Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Klicka här för att visa en patientbroschyr som hör till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
Ladda ned PDF
Hortons Huvudvärk

Här får du information om Hortons huvudvärk, cluster headache, har fått sitt namn av den amerikanske läkare...

Ladda ned PDF
BAKGRUND
 

 • Knappt en promille av befolkningen (70-90 per 100 000) har Hortons huvudvärk.
 • Cirka 70 % av patienterna är män.
 • Debuterar vanligen i 20-30 års åldern.
 • Sjukdomen brukar upphöra vid 65 års ålder.
 • I ca 5 % av fallen har ärftlighet konstaterats.

Senare undersökningar har gjort gällande att den manliga överrepresentationen liksom förekomsten av rökare är lägre bland individer vars Hortons huvudvärk debuterat under 80- och 90-talet!


 

SYMTOM
 

 • Hortons huvudvärk är en periodiskt förlöpande sjukdom, som brukar återkomma med dagliga, timslånga attacker i besvärsperioder på några veckor upp till några månader, oftast någon gång per år.

 • Hos 10 % föreligger en kronisk form med dagliga attacker under ett till flera år.

 • Sjukdomsbild och svårighetsgrad är likartade mellan individerna och är så karaktäristisk att den tydligt går att särskilja från andra huvudvärksformer.

 • Under en besvärsperiod återkommer alltid attackerna i en och samma huvudhalva, vanligen med smärtmaximum i eller bakom ögat.

 • Värken kan stråla neråt, utåt eller uppåt i samsidans ansiktshalva, och även kännas i bakhuvudet och ned mot halsen.
  Patienten uppger ofta spontant: ”Det känns som om ögat vill tryckas ut”.

 • Smärtan är mycket intensiv och kan jämställas med ett njurstensanfall.
  Den stegras snabbt till ett maximum, och efter 15 minuter till 3 timmar – vanligen 30-60 minuter – sjunker den lika snabbt tillbaka.


Samtidigt med värken föreligger ett eller flera av följande symtom från samsidans öga och/eller näsa:

 • Tårbildning
 • Röd ögonvita
 • Nästäppa
 • Näsdropp
 • Liten pupill kombinerad med nedhängande ögonlock (partiellt till fullt utvecklat Horners syndrom)

Vanligtvis vandrar patienten runt rastlös under attacken, eller sitter och vaggar med huvudet mellan händerna.

Antal attacker per dygn är oftast 1-2 (max 8) och inträffar företrädelsevis på natten.


Patofysiologi
 

Den regelbundna periodiciteten hos den enskilde, fynd av dygnsförskjutningar i hypothalamus-styrda hormonsekretioner, och blodflödesökning i samsidans hypothalamus under attack talar för en central, hypothalamisk genes till sjukdomen. Även en störd cirkulation i området kring hypofysen (sinus cavernosus) kan bidraga.


 

BEHANDLING
 

Anfallsbehandling

Med hänsyn till den svåra smärtan är behandling med snabbt insättande effekt önskvärd. I första hand:

 • Sumatriptan (Inj Imigran, Sumatriptan SUN 12 mg/ml) 0,5 ml subkutant.
  Smärtan brukar försvinna efter 5-15 min vid varje enskild attack hos de flesta patienter.

 • Syrgas på mask (Medicinsk Oxygen AGA, Air Liquide eller Strandmollen eller Yara Praxair). Medicinsk syrgas, komprimerad 100 % på tub 8-10 lit/min.
  Smärtan försvinner efter 10-15 min hos cirka 2/3 av patienterna.

  Obs! Användande av syrgas omges med säkerhetsrestriktioner.

Något av följande läkemedel kan i enstaka fall hjälpa mer eller mindre:


PROFYLAX
 

Brukar läggas till attackbehandling hos patienter med fler än 2 attacker/dygn:

 • Verapamil (Tablett Isoptin, Isoptin Retard, Verapamil) 360-720 mg/dag.

  Den mest effektiva förebyggande behandlingen. Kroniska fall kan behöva ännu högre doser. Observans för hjärtsjukdom!

 • Prednisolon (Tablett Prednisolon) 45-60 (-80) mg/dag under cirka 3 dagar, därefter uttrappning med 10-20 mg per vecka.

  Mycket effektiv korttidsbehandling (2-3 veckor) vid hög attackfrekvens.

 • Ergotamin (Tablett Anervan Novum 0,5 mg) 3-4 mg/dag.

  Korttidsbehandling under några veckor.

 • Litiumsulfat (Tablett Lithionit 42 mg) cirka 2-3 tabletter/dag.

  Vid kronisk sjukdom. Eftersträva blodnivå 0,3-0,8 mikromol/l.


Neurostimulering

Patienter med svår Hortons huvudvärk vilken inte svarar på förebyggande läkemedelsbehandling (ca 10 %) kan erbjudas elektrisk stimulering av ganglion sphenopalatinum (SPG). Detta innebär ett kirurgiskt ingrepp där en neurostimulator förs in genom ett snitt i munslemhinnan ovanför visdomständerna och fixeras med anslutning mot SPG till överkäkens ben. Elektrisk SPG behandling på Horton-patienter har visats kunna ge akut smärtlindring och minskad anfallsfrekvens.

 

Blanketter
 

Huvudvärksdagbok


ICD-10

Syndrom med cluster headache G44.0

 

Referenser

 

 1. Tfelt-Hansen PC, Jensen RH. Management of cluster headache. CNS Drugs. 2012 Jul 1;26(7):571-80. Länk

 2. Huvudvärk-teori och klinik, Eds. Dahlöf, C., J Carlsson, J.-E. Hardebo, K Laurell, P-E Lygner., Studentlitteratur, Lund, 2006;121-128.

 3. The Headaches. 3rd Edition. Eds. J. Olesen, P.J. Goadsby, N.M. Ramadan, P. Tfelt-Hansen and K. M. A. Welch, Lippincott Williams & Wilkins, 2006;1-1169.

 4. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211.Länk

 5. Rozen TD, Fishman RS. Female cluster headache in the United States of America: what are the gender differences? Results from the United States Cluster Headache Survey. J Neurol Sci. 2012 Jun 15;317(1-2):17-28. Länk

 6. Schoenen J. Sphenopalatine Ganglion Stimulation in Neurovascular Headaches. Prog Neurol Surg. 2015;29:106-16. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:495