Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 3 augusti 2020, vecka 32
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Infertilitet, utredning

Uppdaterad: 2020-07-29
Överläkare Gerasimos Tzortzatos,  /Stockholm IVF

Granskad av: Docent, överläkare Pernilla Dahm Kähler, Kvinnosjukvården/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Målsättning
 

Grundutredning klar inom 1-2 månader. Kan gå via vårdval assisterad befruktning. Det är så olika regler i olika Landsting.


 

MANNEN
 

Anamnes

Man frågar efter följande:
 

 • Typ av förhållande (gift, sambo)
 • Arbete
 • Alkoholkonsumtion
 • Ev missbruk
 • Aktuella psykiska besvär
 • UVI:er
 • Trauma i genitalia
 • Ljumskbråck
 • Pungbråck
 • Tidigare graviditeter och barn

Om assisterad befruktning är aktuell:
 

 • HIV
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • HTLV I-II
 • Syfilis

Status
 

 • Spermaprov

 • Skrotal undersökning (ff a vid avvikande spermaprov (se nedan) och/eller något av de tillstånd i anamnesen ovan)

  Testiklarnas/bitestiklarnas storlek, konsistens, volym, funiklarna plaperas bilateralt (pungbråck, avsaknad av vas deferens) och man kontrollerar om ljumskbråck föreligger

Om spermaprov nedsatt:
 

 • Utvidgad klinisk undersökning enligt ovan inklusive ev ultraljud och nytt spermaprov för att bekräfta/utesluta.

 • Patient remitteras till andrologspecialist för vidare utredning enligt nedan:
  - Kromosomanalys vid grav oligozoospermi (< 10 milj totalt).

  - Hormonanalys: FSH, LH, testosteron (hypogonadism), TSH och prolaktin.

  - Vid azoospermi-avsaknad av spermier görs diagnostisk spermieaspiration från epididymis/testikel och Y-deletionsanalys.


KVINNAN
 

Anamnes

Man frågar efter följande:
 

 • Typ av förhållande (gift, sambo)
 • Arbete
 • Alkoholkonsumtion
 • Ev missbruk
 • Aktuella psykiska besvär
 • BMI
 • Tidigare graviditeter
 • Paritet
 • Menstruationsmönster
 • Senaste menstruation
 • Tidigare cellprovsresultat

Status

Klinisk undersökning och ultraljud, oberoende av cykelfas, bedömning av anatomin och/eller eventuella andra hinder.
 

 • Vaginalt ultraljud av ovarierna för bedömning av ovarialreserv (antalet antralfolliklar count-AFC) och ev patologiska fynd (cystor, endometriom); av uterus för bedömning av endometriet och myometriet; av adnexa för identifiering av sactosalpinx.

 • HIV, hepatit B, hepatit C, HTLV I-II, syfilis, rubellaimmunitet (om patienten saknar antikroppar, erbjud vaccination, om assisterad befruktning är aktuell).

 • Hormonanalys: AMH (anti-Mullerian hormon), TSH, prolaktin (endast vid oregelbunden menstruation, amenorré för att utesluta hormonobalans från hypofysen. Analys av AMH rekommenderas som komplement till AFC, för bedömning av ovarialreserv/ovarialrespons inför assisterad befruktning.

 • Ovulation: Starta med LH-stickor i sen follikelfas för fastläggande av ovulationstid samt progesteron i serum cykeldag LH+7 (7 dagar efter pos LH-sticka alternativt cykeldag 21).

 • Ultraljudsledd HSSG (hysterosalpingosonografi) i mitt-follikelfas (cykeldag 6-12). Detta för att utesluta polyper, myom, septum, kolla passage i äggledarna. Kvinnor som planerar gå vidare med IVF-behandling (vanligtvis kvinnor > 38 år) och/eller kvinnor som har blivit gravida och haft missfall, kan det räcka med att endast undersöka livmoderkaviteten med hysterosonografi (HSG)-ej passage.

 • Hysteroskopi för utredning/behandling av eventuella fynd vid HSG/HSSG (polyp, myom, septum o s v).


ICD-10

Kvinnlig infertilitet, ospecificerad N97.9
Infertilitet hos man N46.9

 

Se behandlingsöversikter:
 

Tyroidea och graviditet

Infertilitet, manligReferenser

Mottagning Reproduktionsmedicin Huddinge. Karolinska.se Länk

Assisterad befruktning. Sveriges Kommuner och Landsting. Länk

NICE Clinical Guideline, Fertility:assessment and treatment for people with fertility problems, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists February 2013 updated May 2016). Länk

Subclinical hypothyroidism in the infertile female population: a guideline. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine, American Society for Reproductive Medicine, Birmingham, Alabama. Fertility Sterility September 2015 Volume 104, Issue 3, Pages 545–553. Länk

Infertility workup for the women's health specialist. ACOG Committee Opinion No. 781. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2019;133:e377-84. Länk

Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Arbets- och referensgrupp för ofrivillig barnlöshet. Rapport nr 64, Ofrivillig barnlöshet, 2010. Länk

Regionalt vårdprogram, Utredning av infertilitet, SLL, 2005. Länk

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen, 2015. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:358