Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 22 september 2020, vecka 39
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Akut artrit, ledvätskeundersökning

Uppdaterad: 2020-01-09
Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Granskad av: Överläkare/Universitetslektor Uffe Hylin,  /Södersjukhuset
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
INDIKATIONER
 

 • Fastställa diagnos (septisk artrit, oklara kristallartriter, intraartikulära blödningar)
 • Ytterligare information vid utredning (övriga artriter)

Vid misstanke om septisk artrit respektive pyrofosfatartrit kan diagnosen endast ställas med hjälp av ledvätskeanalys.

För helt säker diagnos vid gikt fordras ofta ledvätskeanalys. Vid flertalet oklara artriter samt för differentiering av artrit från cellfattig hydrops (som kan ses vid artros) kan analysresultatet vara vägledande.


 

UTFÖRANDE
 

 1. Noggrant komplett ledstatus
 2. Informera patienten
 3. Utför punktionen i en ren lokal
 4. Ordentlig avklädning av punktionsområdet
 5. Markera punktionsstället
 6. Tvätta med klorhexidinsprit, 3-4 "suddar"
 7. Vänta ca 2 minuter. Osterila skyddshandskar för att skydda dig själv mot infektion. Plastförkläde enligt lokala hygienföreskrifter
 8. Oftast behövs ingen lokalanestesi, svedan av anestesiinfiltratet är mer uttalad än smärtan av sticket
 9. Punktera. För stora leder kanyl 1,2 x 50, små leder 0,6 x 25


ANALYSER OCH PROVTAGNING
 

Bedside

Volym, färg, klarhet, viskositet


Lab
 

 • 2-5 ml till sterila rör eller blododlingsflaskor för aerob + anaerob odling, ev TB. Vid liten provvolym används droppe på odlingspinne.

 • 2-5 ml i heparinrör som vänds noggrant i 4 minuter.
  LPK i ledvätska , poly/mono, kristaller, Syn-glukos (jämför med samtidigt taget B-glukos).

  Vid mycket liten provvolym ("en kanylfylla" ur t ex MTP-led), läggs droppen direkt på objektglas under täckglas för polarisationsmikroskopi.

  Det har diskuterats om EDTA skulle kunna lösa upp pyrofosfatkristaller, och därigenom försvåra diagnostiken, men det saknas vetenskapligt belägg för det. De flesta analyslaboratorier i Sverige rekommenderar EDTA-rör vid provtagning för att påvisa pyrofosfatkristaller.

 • Om provet förvaras och transporteras i kylskåpstemperatur, kan kristallanalysen göras flera dygn efter provtagningen. Cellräkningen blir däremot osäker.
Länk till Artrit differentialdiagnoser


Riktvärden vid ledvätskebedömning

LPK i ledvätska 109/LGranulocyterKristallerViskositet
Normalt< 0,2< 25 %0Låg
Artros el posttrauma< 5< 25 %0Låg
Aseptisk artrit5-5025-70 %0Hög
Kristallartrit5-8050-70 %Urat/pyrofosfatHög
Septisk artrit(50-)70-200> 70 %0Hög


 

Övrigt
 

 • OBS! Vid minsta misstanke om septisk artrit – Odla! Odla inte enbart från ledvätska, utan även från blod och sår eller kroppsöppningar där ingångsporten för en hematogent spridd infektion kan finnas.

 • Ilsken kristallartrit kan makroskopiskt se septisk ut – Odla!

 • Vid stark misstanke om septisk artrit – begär bakteriefärgning på direktpreparat.

 • För handläggning av septisk artrit se PM septisk artrit.

 • Vid oklar monoartrit, glöm ej TB-artrit.


ICD-10

Artrit, ospecificerad M13.9
Septisk artrit - (stafylokocker) med annan eller ospecificerad lokalisation M00.0X

 

Sjukskrivning
 

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

M13 Annan artrit

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:357