Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 16 oktober 2019, vecka 42
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Hyposvagma/subkonjunktival blödning

Uppdaterad: 2019-05-04
Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

Granskad av: Med dr, Spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Subkonjunktival blödning från konjunktivala eller episklerala kärl där blodet samlas i det subkonjunktivala rummet. Blödningen kan vara traumatisk, spontan eller relaterad till systemsjukdom. Någon skillnad i predisposition beroende på kön eller etnicitet föreligger inte, men tillståndet är vanligare bland äldre än yngre.

 

Etiologi
 

 • Idiopatisk

 • Valsalva såsom kraftig hosta eller ansträngning. Har beskrivits efter krystning vid förlossning.

 • Traumatisk – isolerad eller relaterad till retrobulbär blödning eller en bulbperforation eller möjligen en os zygomaticus-fraktur.

 • S k mask squeeze (barotrauma) förekommer hos dykare som inte tryckutjämnat dykarmasken och detta leder till subkonjunktival blödning p g a tryckskillnaderna utanför och inuti masken.

 • Hypertension och/eller arterioskleros

 • Farmakologisk såsom antikoagulantia (Waran, NOAK), NSAID, salicylika, sterioder, p-piller, vitamin A och vitamin D överdosering

 • Koaguationsrubbning såsom hematologisk eller leversjukdom,

 • Diabetes, SLE, vitamin C brist.

 • Normal biverkning efter intraokulär kirurgi

 • Kan uppkomma efter att man gnuggat ögonen kraftigt t ex vid allergiska besvär.

 • Systemiska infektioner såsom meningococcsepticemi, scarlatina, tyfoidfeber, kolera, rickettsia, malaria och virus såsom influenza, smittkoppor, mässling och gula febern

 • Subkonjunktival blödning har rapporterats efter emboli från frakturer i långa rörben, bröstkorgskompressioner efter hjärt/lung-räddning, hjärtkatetrisering, öppen hjärtkirurgi och andra kirurgiska åtgärder.


SYMTOM
 

I regel inga egentliga besvär, upptäcks oftast "en passant". Någon gång kan en lättare skavkänsla föreligga.

 

Viktiga anamnestiska uppgifter
 

 • Har trauma föregått?
  Viktigaste frågan. Om trauma förekommit blir skadan genast allvarligare.
 • Mediciner?
  Blodförtunning, Waran, Salicylika
 • Blödningsbenägenhet? Näsblod? Tandextraktioner? Gnuggat ögonen kraftigt?
 • Hypertoni?
 • Hosta/Valsalva?
 • Föreligger synnedsättning?
 • Föreligger konjunktivitbesvär?

Kliniska fynd

Ofta blod inom en begränsat område av konjunktiva. Om det är mycket blod kan man inte se sklera utan blodet liknar mer ett koagel. Normal konjunktiva ses runt blodet. Sök tecken till trauma i form av ”blåtira” eller penetration i form av grund främre kammare eller lågt tryck vid palpation. Vid spontant uppträdande hyposvagma är det dock mycket osannolikt att finna dylika tecken.
 

Bild 1 Hyposvagma
Bild 2 Hyposvagma
DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Traumatisk subkonjunktival blödning - kan dölja en perforerad sklera.

 • Blodsjukdomar med koagulationsrubbning/högt PK-INR hos Waranbehandlade.

 • Koagulationsrubbning (speciellt om recidiverande eller hos unga patienter utan anamnes på trauma eller infektion) såsom hematologisk sjukdom, leversjukdom, diabetes mellitus, SLE, samt vitamin-C brist.

 • Vissa läkemedel såsom antibiotika, NSAID, salicylika, steroider, P-piller samt vitamin-A och –D -överdosering har associerats till subkonjunktival blödning.

 • Pertussis hos barn/valsalva/hosta.

 • Hypertoni

 • Akut hemorragisk konjunktivit (ovanligt tillstånd).

 • Kan vara ett normalt sequelae efter ögonkirurgi.

 • Infektion, vanligen med hög feber, såsom:
  - meningokock-septikemi
  - scarlatina
  - tyfoidfeber
  - kolera
  - malaria

 • Vissa virusinfektioner såsom:
  - influensa
  - mässling
  - gula febern

 • Subkonjunktival blödning har rapporterats hos patienter med emboli från stora frakturer, post hjärt-lungräddning med bröstkorgskompression, öppen hjärtkirurgi och annan stor kirurgi.

 • Kaposis sarkom och andra konjunktivala tumörer med sekundär blödning.


UTREDNING/PROVTAGNING
 

Anamnes enligt ovan.

Yttre inspektion. Om trauma mera ingående undersökning och eventuellt remiss till ögonklinik för uteslutande av allvarliga skador.

Kontrollera blodtrycket.

Om blödningsbenägenhet eller Waranmedicinering bör koagulationsutredning göras på medicinklinik eller vårdcentral.


 

BEHANDLING
 

Ingen, expektans och information (bl a om att hematomet kan komma att sjunka ned och därför se ut som om det har blött mer).

Blödningen brukar resorberas på en vecka.

Avstå från salicylika och NSAID.

Tårersättningsmedel i form av droppar kan användas vid lättare obehagsbesvär p g a den svullnad som blödningen åstadkommer.


 

UPPFÖLJNING
 

God prognos. Ingen uppföljning, eventuellt remiss för koagulationsutredning enligt ovan.


ICD-10

Blödning i bindehinnan H11.3

 

Referenser
 

Graham RH, Monsanto V, Perez N. Subconjuctival hemorrhage, E-Medicine, http://emedicine.medscape.com/article/1192122-overview (uppdaterad 12 oktober 2012)
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:352