Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 26 februari 2020, vecka 9
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Cryptosporidie-infektion, cryptosporidios, cryptosporidium

Uppdaterad: 2019-02-19
Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
  • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
  • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
  • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
  • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

  • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Cryptosporidios har under de senaste decennierna uppmärksammats som en allvarlig sjukdom hos fr a aids-patienter men också med anledning av stora vattenburna utbrott. Cryptosporidios har blivit en högaktuell diagnos även i vårt land p g a att orsaken till även smärre utbrott visat sig vara cryptosporidier. Till synes har incidensen ökat men det kan bero på bättre diagnostik.


 

Etiologi
 

Cryptosporidier är protozooer, d v s parasiter. De förökar sig i tarmens epitelceller där de har en livscykel inkluderande flera stadier. Det är de s k oocystorna man påvisar i feces. Cryptosporidium hominis och Cryptosporidium parvum är de cryptosporidiearter som är vanligast inom humanmedicinen även om det finns ytterligare ett 20-tal andra arter.
 

Cryptosporidiums livscykel.


Epidemiologi
 

Cryptosporidieinfektion är en zoonos, d v s smittan förekommer huvudsakligen bland djur men kan överföras till människor. Cryptosporidier kan finnas hos 45 olika ryggradsdjur, men det är nötboskap och får som har störst betydelse för humanmedicinen. Parasiten finns över hela jorden, men den är vanligare i utvecklingsländer.

Utbrott är fr a beskrivna i samband med förorenat vatten. Det mest kända av dessa är ett utbrott i Milwaukee på 1990-talet när 400 000 personer insjuknade. Europas största utbrott inträffade i Östersund och i Skellefteå 2010-2011. Då insjuknade cirka 27 000 respektive 20 000 personer. Smittan kom från ytvattenverken. Annars beror svenska utbrott vanligen på att kreaturs feces har kontaminerat brunnar eller annat vatten. Det kan vara viktigt i det epidemiologiska arbetet att undersöka vilka subtyper cryptosporidierna tillhör. I många länder är cryptosporidium bland de vanligaste agens som orsakar diarré hos barn.

Antalet anmälda fall enligt smittskyddslagen var 457 smittade i Sverige och 303 utomlands 2017. Det var det högsta antalet hittills om man bortser från utbrottet som nämns ovan. De stigande siffrorna kan antagligen till största delen tillskrivas bättre diagnostik. Vissa år rapporteras flera smärre utbrott i Sverige.

 

Smittvägar
 

Fekal-oral smittväg via mat eller vatten. Infektionsdosen är liten. Person till personsmitta kan förekomma. Smitta från katt till människa med Cryptosporidium felis beskrevs första gången 2013. Oocystor finns i avföringen från symtomdebut och sedan under flera veckor efter tillfrisknandet. Av praktiska skäl kan man anse en tillfrisknad person som icke smittsam under förutsättning att man iakttar normala hygienregler i samband med toalettbesök och matlagning.


 

SYMTOM OCH KLINISK BILD
 

Den typiska sjukdomsbilden inkluderar profusa vattniga diarréer och buksmärtor, men sjukdomsbilden hos den enskilde kan vara svår att skilja från diarrésjukdom av annan genes. I en utbrottssituation kan dominerande buksmärtor och diarré föra misstankarna till cryptosporidier. Illamående och kräkningar förekommer mindre ofta hos vuxna, men hos barn är dessa symtom vanligare. Låggradig feber förekommer. Mediansjukdomstiden brukar anges till fyra dygn, men en del patienter får en prolongerad sjukdomstid. Återinsjuknade är vanligt.

I litteraturen nämns inga speciella komplikationer utöver gallvägsengagemang någon gång. Även om sjukdomen oftast är lindrig hos den i övrigt friska individen kan immunsvaga personer, och gamla, bli svårt sjuka. Fulminanta fall finns beskrivna bland t ex patienter med aids. HIV-patienter under behandling med bromsmediciner drabbas dock inte på samma sätt.

 

Inkubationstid
 

Vanligen 7-10 dagar (3-28 dagar beskrivet). Inkubationstiden är alltså i regel längre än för virusgastroenteriter och de flesta bakterieenteriter. Andra parasitinfektioner har också en längre inkubationstid än virus- och bakterieorsakade diarréer vilket kan vara till hjälp i en utbrottssituation.


 

DIAGNOSTIK
 

Parasiten ingår i FilmArrayGI-panel. Om PCR är positiv görs mikroskopi på de flesta laboratorier. Vid mikroskopi är det viktigt att centrifugeringen görs med högre varvtal och under längre tid än ”vanlig cystor - maskägg”. Vid undersökningar avseende genotypning av parasiterna ska rören inte innehålla formalin. Kostnad för analysen: fråga lokalt laboratorium.

I diagnostiken har man ingen vägledning av t ex blodstatus.


 

BEHANDLING
 

Symtomatisk behandling med rehydrering och även loperamid (Imodium, Dimor m fl) Sjukdomen kräver sällan sjukhusvård; i Östersund och Skellefteå blev bara två promille av de sjuka inlagda. I specialfall kan infektionskliniker erbjuda behandling med licenspreparat (nitazoxanid, under namnet Alinia, tablett 500 mg 30 st från Romark Pharmaceuticals). Doseringsrekommendationer varierar. Det finns inget vaccin.


 

Smittskyddslagen
 

Cryptosporidios är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen, se detta kapitel på internetmedicin.se. Diagnosen finns i gruppen ”övriga anmälningspliktiga”, men smittspårningsplikt gäller. utbrott utreds av miljökontoren i samråd med Smittskyddsläkaren.


 

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Cryptosporidiuminfektion


ICD-10

Infektion orsakad av Cryptosporidium A07.2

 

Referenser
 

Uptodate, Treament and prevention of cryptosporidiosis Länk

Folkhälsomyndigheten, Cryptosporidiuminfektion: Länk

ECDC, Cryptosporidiosis Länk

Heymann D. ed. Control of communicable diseases manual. American Public Health Ass. 19th edition, 2008

Widerström M, Schönning C, Lilja M et. Al. Large outbreak of Cryptosporidium hominis infection transmitted through the public water supply, Sweden. Emerg Infect Dis. 2014;20:581-9. Länk

Harvala H, Ögren J, Boman P, Riedel H, Nilsson P, Winiecka-Krusnell J, Beser J, Cryptosporidium infections in Sweden – understanding the regional differences in reported incidence, Clinical Microbiology and Infection (2016), doi: 10.1016/j.cmi.2016.09.012. Länk

Beser J, Toresson L, Eitrem R et al. Possible zoonotic transmission of Cryptosporidium felis in a household. Infection ecology & epidemiology 2015; 5:28463. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:3497