Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 19 januari 2021, vecka 3
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Rickettsios (tyfus, fläckfeber, kvalsterburen fläcktyfus [scrub typhus])

Uppdaterad: 2020-05-14
Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

Granskad av: Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND


Rickettsia är en gramnegativ intracellulärt växande bakterie som överförs via vektorer (fästingar, loppor, löss, flugor m m) från djur och är ganska lik bakterierna Ehrlichia och Anaplasma. Traditionellt delas de olika varianterna av rickettsioser in i tyfus, fläckfeber ("spotted fever"), och "scrub typhus". Det finns cirka 18 olika humanpatogena varianter.

De flesta infektioner har ett benignt förlopp med huvudvärk, muskelvärk, feber och utslag men allvarliga fall förekommer. I patogenesen vid en del av de svårare varianterna ingår utbredd vaskulitutveckling.

Nyligen har det rapporterats att Rickettsia helvetica kan vara orsak till febril sjukdom efter fästingbett i Sverige och bakterien har påvisats i fästingar. Studier på personer med symtom efter fästingbett visade högre andel med positiva antikroppstitrar än friska blodgivare d v s ett minne av exposition. Hur många av dessa personer som verkligen haft en klinisk infektion är oklart och sannolikt liten. Det har också rapporterats enstaka fall av serös meningit orsakat av Rickettsia Felis. Det är viktigt att veta att doxycyklin, som används vid svårare borreliainfektioner, även är verksamt mot Rickettsia och andra fästingöverförda bakterier ex anaplasma.


Tabell 1. Varianter av rickettsioser.

SjukdomRickettsia-artVektorGeografisk förekomstRisk för resenärer
Tyfus
- Epidemisk tyfusRickettsia prowazekiiLössCentrala Afrika, SydamerikaMycket sällsynt
- Murin tyfusRickettsia typhiRåttloppaTropiska och subtropiska områdenSällsynt
Fläckfeber
- "Rocky Mountain spotted fever"Rickettsia rickettsiiFästingNord- och SydamerikaMycket sällsynt
- "Mediterranean spotted fever"Rickettsia conoriiFästingMedelhavsområdet, Mellanöstern, Indien, AfrikaSällsynt
- "African tick bite fever"

Rickettsia africaeFästingSödra AfrikaVanlig
- Fästingburen Rickettsios
som kanske är
sjukdomsframkallande
och finns i Sverige

Rickettsia helveticaFästingEuropa, upptäcktes i Schweiz 1979Oklart
Kvalsterburen fläcktyfus
(Scrub typhus)
- Kvalsterburen fläcktyfus
(Scrub typhus)
Orientia tsutsugamushiKvalsterSydostasienSällsyntRickettsia africae ("African tick-bite fever") är den vanligaste importerade rickettsiosen och beskrivs mer utförligt än de övriga. Övriga typer av rickettsioser beskrivs nedan (se Varianter). Rickettsia africae förekommer framför allt i Södra Afrika och typiska patienter är ekoturister som rest i Sydafrika. Fästingar på hundar, gnagare, strutsar eller andra djur överför smittan.

 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND


Inkubationstiden är i genomsnitt 7 dagar. Patienten insjuknar i hög feber, huvudvärk och muskelvärk. I cirka 70 % av fallen finner man på platsen för bettet av en fästing en blåröd rodnad eller ett sår som är belagt med en svart krusta - en s k "eschar"/"tache noir" (se Figur 1). En eschar uppstår på grund av att rickettsierna orsakar en lokal vaskulit på platsen för bettet.

Ofta uppstår en regional lymfadenit i anslutning till utslaget. Ett generellt makulopapulärt utslag förekommer också i knappt hälften av fallen.

Patienten förbättras mycket snabbt på doxycyklinbehandling. Escharer läker i allmänhet utan ärrbildning inom ett par veckor.


Figur 1. "Eschar"/"tache noir", en blåröd rodnad belagd med svart krusta vid rickettsios.

EscharFigur 2. En till bild på eschar/tache noir

ricketsia_bild.jpg
DIFFERENTIALDIAGNOSER


DIAGNOS


Diagnos ställs genom serologi som analyseras hos Folkhälsomyndigheten. Antikroppsutvecklingen kan komma relativt sent och ett andra, uppföljande prov (konvalescentprov) bör i oklara fall tas upp till 4 veckor efter insjuknandet.

Mikroorganismen är svår att odla fram från hudutslaget. PCR-test för likvordiagnostik finns i Uppsala.

Vanliga laboratorieprover som LPK, Hb och CRP är inte påtagligt patologiska. Lätt trombocytopeni och lätt förhöjt leverstatus förekommer ibland.


 

BEHANDLING


Rickettsios behandlas med doxycyklin (Doxyferm) 100 mg 2 x 1 i 10 dagar. Rifampicin (Rifadin) och ciprofloxacin (Ciproxin) är sannolikt goda behandlingsalternativ men den kliniska erfarenheten är begränsad.


Profylax

Undvik fästingbett genom lämplig klädsel. Undvik närkontakt med hundar, strutsar och andra djur. Vaccin saknas.


 

VARIANTER


Samtliga nedanstående mer sällsynta rickettsiosvarianter har samma inkubationstid, diagnostik, behandling och differentialdiagnostiska överväganden som för Rickettsia africae:
 

 • Medelhavsfästing-, Boutonneus- och Marseillesfeber - orsakas av Rickettsia conorii och sprids med fästingar. Sjukdomen finns rapporterad från områden kring Medelhavet men även från Afrika ("Kenya tick typhus") och Indien ("Indian tick typhus"). Hög feber, huvudvärk, muskelvärk, makulopapulöst exantem och eschar är vanligt.

 • Rocky mountain-fläckfeber ("Rocky mountain spotted fever") orsakas av Rickettsia rickettsiae. Förekommer i Nord- och Sydamerika och sprids med fästingar. De fall som numera ses brukar inte komma från klippiga bergen utan från östra USA. Sjukdomen börjar med hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Efter ca 2-3 dagar utvecklas ett makulopapulöst utslag som kan övergå till petekier och multiorgansvikt. Om inte effektiv antibiotikabehandling ges är dödligheten upp mot 20 %, med behandling 3 %.

 • Lusburen tyfus (epidemisk tyfus, ibland kallad epidemisk fläcktyfus) orsakas av Rickettsia prowaseki och medförde stora dödstal under världskrigen. Vaskulitbild dominerar med gastrointestinala blödningar, multiorganpåverkan, hög feber och cerebral omtöckning.

 • Loppburen tyfus orsakas av Rickettsia typhi och sprids med råttloppan. Sjukdomen är en mildare variant av lusburen tyfus.

 • Kvalsterburen fläcktyfus ("Scrub typhus") orsakas av Orientia tsutsugamushi, förekommer mest i buskområden (scrub = buske) i Sydostasien och sprids med kvalster. Denna variant orsakade många sjukdomsfall under andra världskriget och Vietnamkriget. Svårare fall med vaskulitbild förekommer men är sällsynt. I ungefär hälften av fallen ses eschar.


ICD-10

Rickettsiasjukdom, ospecificerad A79.9
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi A75.2
Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii A75.0
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi A75.3
Fläckfeber orsakad av Rickettsia rickettsii A77.0
Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii A77.1
Andra specificerade rickettsiasjukdomar A79.8

 

Referenser


Rickettsiosis and international traveller. Jensenius M, Fournier PE, Rauolt D. Clin Infect Dis 15;39 (10) 1493-1499, 2004. Länk

Mandell, Bennett, Dolin. Principal and Practice of Infectious Diseases. Sixth edition, Elsevier 2287-2293.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:3430