Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Sandmyggefeber

Uppdaterad: 2020-10-06
Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge

Granskad av: Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Sandmyggefeber går även under namnen sandfly fever, papatasifeber och febris papataci.


Epidemiologi

Icke-immuna, t ex svenskar, kan drabbas vid vistelse i medelhavsländerna och Mellanöstern. På 1980-talet inträffade flest fall bland cypernturister och FN-soldater där. Enstaka rapporter förekommer om fall från turistorter runt Medelhavet. Om något nytt turistcentrum etableras i endemiskt område kan många turister åter drabbas liksom på Cypern, se nedan under Smittskydd. Regelbundna rapporter om sandmyggefeber kommer t ex från Turkiet, men inte på ”svenska” turistorter där. Under 2017 rapporterades sandfly fever hos amerikanska soldater i Afghanistan.


Etiologi

Sandmyggan Phlebotomus papatasi överför vid sitt stick virus av serotyperna Naples virus, Sicilian virus eller Toscana virus. Under senare år har man visat att det finns en speciell Sicilian virus-stam på Cypern. Andra arter av sandmyggor överför andra serotyper av arbo-virus (artropode borne viruses).


Om vektorn

Kännedom om vektorn, en fjädermygga, är nyckeln till smittskydd. Phlebotumus papatasi är aktiv från sen vår till höst framför allt i medelhavsregionen. De lägger sina ägg i fuktig jord, gödsel eller skräp på skuggiga platser, dock inte på sandstränder som namnet antyder.

Dessa myggor kallas inte "mosquitos" utan "flies" på engelska; mosquitos surrar när de flyger men sandmyggan är stum. På grekiska heter de faktiskt motsvarande ”stumma myggor”. De är 2-3 mm stora och således svåra att upptäcka. I hotellrummen sitter de ofta på väggarna ett par dm från taket.

De sticks på kvällen och under natten. De är dåliga flygare och under sin livstid rör de sig max ett par hundra meter. Detta medför att varje fall som diagnostiseras gör det lätt att identifiera kläckningsplatser och att undanröja dessa i syfte att åstadkomma smittskydd.


 

KLINIK
 

Inkubationstid

3-5 dagar.


Symtom
 

 • Feber
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Retroorbital smärta

Toscanavirusinfektioner kan ge meningit, vilket rapporterats hos skandinaviska turister som varit i Italien och Portugal.


Kliniska fynd
 

 • Relativ bradykardi
 • Temp upp mot 39-40 grader
 • Konjunktivit
 • Ej lymfadenopati
 • Ej utslag mer än kanske rester efter myggbetten

Ofta följer en postinfektiös asteni och sjukskrivning kan behövas under ett par veckor.


Laboratoriefynd
 

 • Leukopeni, neutropeni, lymfopeni
 • Normal sänka och CRP
 • Lätt förhöjda transaminaser
 • Serologisk diagnostik görs på Folkhälsomyndigheten, IgG-antikroppar påvisas efter en veckas sjukdomsduration och IgM efter något dygn

Man kan isolera virus från blod som tages under det febrila stadiet. Serum ska då frysas och transporteras i -70 grader. Sådan diagnostik är mer att betrakta som kuriosa.


Diagnostik

På Folkhälsomyndigheten finns virologisk diagnostik. Ring först och fråga så att man kan förbereda denna sällan-diagnostik.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

HANDLÄGGNING
 

Behandling

Symtomatisk. Det finns inget vaccin, inte heller under utveckling.


Smittskydd

Inte anmälningspliktig men varje fall bör utredas och anmälas till hälsomyndigheterna på turistorten. Om de får reda på fallen och vad hotellet heter kan de identifiera kläckningsplatserna och röja upp alternativt bespruta med insekticida medel. Beräkningar visade att det under åren 1986-1989 insjuknade 1300 turister från Nordeuropa. Det har inte diagnostiserats något fall i Sverige sedan 1994. Forskningsarbeten ledde till att hälsovårdsmyndigheterna på Cypern kunde eliminera myggorna och därmed smittan bland svenska turister.

 

ICD-10

Sandmyggefeber A93.1

 

Referenser

Folkhälsomyndigheten, Sjukdomsinformation om sandmyggefeber. Länk

Eitrem R. Sandfly fever. Akademisk avhandling. Karolinska Institutet 1991. ISBN 91-628-0350-6

Eitrem R, Vene S, Niklasson B. Incidence of Sand Fly Fever among Swedish United Nations Soldiers in Cyprus during 1985. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 1990;43:207-11. Länk

Downs JW1, Flood DT, Orr NH, Constantineau JA, Caviness JW. Sandfly fever in Afghanistan-a sometimes overlooked disease of military importance: a case series and review of the literature. US Army Med Dep J. 2017 Oct-Dec;(3-17):60-66. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:2259