Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 25 februari 2020, vecka 9
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Ansiktstrauma, Orbitafrakturer

Uppdaterad: 2018-01-26
Övertandläkare Elias Messo, Käkkirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Daniel Nowinski, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Anders Hedlund, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala

Granskad av: Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


BAKGRUND
 

Anatomi
 

Orbitan är en pyramid-/koniskformat hålrum med basen framåt som har fyra avgränsningar:
 

 1. Tak: Os frontale
 2. Golv: Os maxillae och zygomaticum
 3. Medialvägg: Os frontale, lacrimale, ethmoidale och maxillae
 4. Lateralvägg: Os zygomaticum, spenoidale och frontale

Orbitan angränsar till:
 

 1. Tak: Pannhålan och främre skallgropen
 2. Golv: Käkhålan
 3. Medialvägg: Silbenshålan
 4. Lateralvägg: Bakåt-mellersta skallgropen och lateralt tinningsgropen

Orbitans väggar byggs upp av sju separata ben (Figur 1)
 

Figur 1


 • Gult = Frontale
 • Grönt = Lacrimale
 • Brunt = Ethmoidale
 • Blå = Zygomaticum
 • Lila = Maxillae
 • Turkos = Palatinae
 • Rött = Sphenoidale


  Vid pyramidens spets kommer synnerven n. opticus och a. oftalmica in. Kranialnerverna III, IV, V och VI kommer in från mellersta skallgropen genom fissura orbitalis superior. N. infraorbitalis kommer in från fossa infratemporalis genom fissura orbitalis inferior och löper genom benkanalen i orbitagolvet.

   

  Frakturtyper
   

  ”Blow-out” fraktur (Bild 1 A och B): Delar av en eller flera orbitaväggar trycks ut; till exempel in i sinus maxillaris, ethmoidalis eller främre skallgropen. Vid ren ”blow-out” är margo infraorbitalis intakt. Vanligast är att mediala delen av orbitabotten är engagerad.

  ”Blow in” fraktur: Orbitataket pressas ner i orbitan. Vanligast hos barn.

  Orbitafrakturer är ofta en del i större ansiktsfrakturer. Zygomaticomaxillära frakturer engagerar ofta orbitans golv och laterala vägg. Den mediala väggen kan skadas vid frakturer mot näspyramiden, och taket är oftast involverat vid frakturer mot pannan.

   

  Orbitafraktur_bild1A.jpg

  Bild 1A. Sagittal rekonstruktion

   

  Orbitafraktur_bild1B.jpg

  Bild 1B. Coronär rekonstruktion


   

  KLINISKA FYND
   

  • Periorbitala hematom (Bild 2)

  • Frakturhak på orbitans ram

  • Inskränkt ögonrörlighet (Bild 2)

  • Ipsilateral hypoestesi, dysestesi eller hyperalgesi i nedre ögonlock, kind, näsvinge och överläpp

  • Blefaroptos

  • Synnedsättning, bulbskada, upphävd pupillreflex

  • Muskelentrapment kan ge vasovagal reaktion vid rörelse av ögat

  • Enoftalmus (Bild 3)/exoftalmus/hypoglobus/medialförskjutning. Ödem av ögonlock gör detta svårbedömt i tidigt skede.

  • Dubbelseende (diplopi) vid engagemang av orbitan som orsakas av ändrad position av ögonbulben till följd av volymförändring av orbitan eller svullnad av periorbital vävnad. Bidragande orsak är inklämning eller svullnad av extraokulär muskulatur med inskränkt ögonrörlighet (Bild 2).

  Orbitafraktur_bild2.jpg

  Bild 2. M. rectus inf fastklämd på höger sida, patienten tittar vertikalt uppåt.

   

  Orbitafraktur_bild3.jpg

  Bild 3. Vänstersidig enoftalmus

   

  Komplicerade orbitaskador
   

  Frakturer i orbitataket kan skapa trängsel i fissura orbitalis superior (N. III, IV, VI, V1) och ge ett så kallat fissura orbitalis superior syndrom (SOF). Detta innebär dilaterad och ljusstel pupill, pares av alla ögonmuskler, känselnedsättning av övre ögonlock samt panna och är oftast associerat med smärta. Vid samtidig blindhet talar man om orbita apex syndrom där frakturen även påverkar n. opticus.

  Samma symtomkomplex kan också ses vid retrobulbärt hematom där tryckeffekten ger intensiv smärta. En akut lateral kantotomi kan ge omedelbar tryckavlastning av det retrobulbära hematomet. Detta bör utföras akut i lokalbedövning via en liten hudincision vid laterala ögonvrån i väntan på definitiv utrymning av hematomet på operationsavdelning.

  Frakturer av orbitataket kan penetrera dura mater och ge upphov till likvorläckage.

  Övriga strukturer som kan skadas är tårapparat, ögonlock och ögonbulb.


   

  UTREDNING
   

  Radiologisk

  CT med 1,25 mm axiala snitt, samt med sparat ben och mjukdelsalgoritm. Dessa bilder kan lätt användas för högkvalitativa datortomografiska rekonstruktioner och tredimensionella bilder för fin diagnostik.


  Klinisk

  Se symtom/kliniska fynd. Patienter med misstänkt fraktur med engagemang av orbitan bedöms också oftast av ögonspecialist.


   

  BEHANDLING
   

  Indikationen för kirurgi är att återställa orbitans volym för att förhindra framtida eno- eller exoftalmus. Operationen bör ske inom en vecka under förutsättning att det inte föreligger någon akut komplikation som kräver tidig åtgärd.

  Dubbelseende är i sig inte en indikation för operation då det kan bero på mjukdelssvullnad i orbitan och runt ögonmusklerna, vilket således kan ge vika när ödemet lagt sig. Likaså är isolerad känselnedsättning vid odislocerad fraktur ej indikation för operation, utan följs upp med återbesök efter ett par månader.

  Kvarstående känselbortfall kan bero på tillklämd nerv och bör föranleda neurolys.

  Vid operation görs antigen öppen reposition av avlöst fragment alternativt rekonstruktion med konstgjort implantat. Komplicerade orbitafrakturer kräver kompetens i kraniofacial kirurgi. Kirurgisk access till orbitans väggar sker via transkonjunktival/subciliär och bikoronär friläggning. Begränsad åtkomst till laterala väggen kan fås via incision lateralt om ögonbrynet.

  Vid bulbskador opereras patienten initialt av ögonspecialist och rekonstruktionen av orbitans väggar får anstå efter inrådan av ögonspecialisten. Detta för att undvika all åverkan på bulben som kan förvärra skadan.
   


  Skyndsam handläggning krävs vid:
   

  • SOF
  • Apexsyndrom
  • Retrobulbärt hematom
  • Bulbskador

  Resttillstånd/komplikationer
   

  • Enoftalmus, exoftalmus eller på annat sätt felpositionerad ögonbulb
  • Dubbelseende
  • Blindhet
  • Oftalmoplegi
  • Ektropion/entropion/retraktion av ögonlock (Bild 4)
  • Tårkanalspåverkan
  • Blefaroptos
  • Sensibilitetsnedsättning n. infraorbitalis

  Orbitafraktur_bild4.jpg

  Bild 4. Entropion och retraktion


   

  ICD-10

  Fraktur på skallbasen S02.1
  Fraktur på orbitalgolvet S02.3
  Fraktur på andra specificerade skallben och ansiktsben S02.8

   

  Referenser
   

  T-G Henriksson, J-M Hirsch. Ansiktstraumatologi, Studentlitteratur 1999

  Sullivan WG. Trauma to the Face, In Wilson RT, Walt AJ eds.: Management of Trauma: Pitfalls and Practice, 2nd ed. Lippincott,Williams & Wilkins 1996

  Della Rocca RC, Nassif JM. Blowout fractures. In Linberg JV, ed. Oculoplastic and Orbital Emergencies. Appleton & Lange; 1990:155-165

  Goodall KL, Brahma A, Bates A, Leatherbarrow B: Lateral canthotomy and inferior cantholysis: an effective method of urgent orbital decompression for sight threatening acute retrobulbar haemorrhage. Injury 1999 Sep; 30(7): 485-90. Länk

  Gå till början av sidan.

  Copyright © 2020, Internetmedicin AB
  ID:2011