Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 17 november 2018, vecka 46
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Trombosbehandling, poliklinisk

Uppdaterad: 2014-05-01
Docent Leif Lapidus, Medicin Sahlgrenska/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Per-Åke Moström, Medicin Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Lennart Stigendal, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Granskad av: Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.seBAKGRUND
 

DVT: Poliklinisk behandling vid djup ventrombos (DVT) är det normala förfaringssättet eftersom de flesta patienter klarar att själva, eller med hjälp av anhörig, ge injektioner efter att ha erhållit information. Vid behov kan distriktssköterska anlitas.
I första hand utväljes patienter med trombosutbredning som ej engagerar v iliaca eller v cava.

Lungemboli: Under senare år har studier presenterats där man polikliniserat även patienter med lungemboli (< 24 tim sjukhusvård) baserat på en riskstratifiering där patienter med en låg mortalitetsrisk (< 2-3%) polikliniserats. Erfarenheter av lungembolipoliklinisering är ännu begränsade i Sverige.

 

DVT

Fall för inläggning:
 

 • Uttalat lokalstatus
 • Bristande compliance (demens, etyl m m) om ej tillfredställande vårdform
 • Pågående blödning eller risk för blödningskomplikation
 • Annan sjukdom som kräver behandling respektive utredning inneliggande
 • Graviditet (kontakta obstetrikjour)
 • Grav leversjukdom (PK(INR) >1,3) eller dialysberoende njurinsufficiens
 • Trombocytopeni (TPK < 100) eller känd heparininducerad trombocytopeni
 • CNS-blödning < 2 mån respektive skada/operation i CNS, öga, öra < 14 dagar sedan
 • Okontrollerad hypertoni (>200/110)
 • Tecken på lungemboli

Överväg inläggning vid ulcus med behandling insatt sedan < 4 veckor.

 

Handläggning på akutmottagningen
 

 1. Riktad anamnes och noggrant status med tanke på malignitet
 2. Patientinformation
 3. Hb, TPK, PK (INR), APTT, Krea, vikt
 4. Malignitetsscreening (ej akut): ASAT, ALAT, ALP, LPK, SR, Na, K, Ca, PSA (>50 år), urinsticka vid klinisk misstanke om njur/urinvägssjukdom, ev F-Hb
 5. Poliklinisk lungröntgen: Vid anamnes/status som indikerar lungsjukdom eller om patienten är rökare.
 6. Poliklinisk gynekologisk undersökning: Vid proximal idiopatisk DVT eller anamnes/status som indikerar gynekologisk sjukdom
 7. Doseringsanvisning och recept: LMH för 5-6 dygn (2 uttag) och Warfarin/Waran 200 tabl (2 uttag). Alternativt Xarelto.
 8. Knälång kompressionsstrumpa klass I
 9. Trombos-/AK-mottagnings-remiss, enligt lokal rutin

Första dos LMH:
(avser vikt upp till 100 kg)

TidpunktFragmin s.c.
(25.000 E/ml)
Innohep s.c.
(20.000 E/ml)
Klexane s.c.
(100 mg/ml)
08.01 - 20.00200 E/kg175 E/kg1.5 mg/kg
20.01 - 02.00100 E/kg90 E/kg0.75 mg/kg
02.01 - 08.00 200 E/kg175 E/kg1.5 mg/kgFöljande dagliga doser LMH:

Vikt (kg)Fragmin
(25.000 E/ml)
(endos)
Vikt (kg)Innohep
(20.000 E/ml)
(endos)
Vikt (kg)Klexane 100 mg/ml
150mg/ml
46-5610 000 E
(0,4 ml)
40-6010 000 E
(0,5 ml)
36-4560 mg-
57-6812 500 E
(0,5 ml)
61-8014 000 E
(0,7 ml)
46-5980 mg-
69-8215 000 E
(0,6 ml)
80-10018 000 E
(0,9 ml)
60-74100 mg-
83-9018 000 E
(0.72 ml)
75-89-120 mg
91-10010 000 E x2
(0,4 ml x2)
90-100-150 mg


Vid BMI >30 och kända riskfaktorer skall Klexane doseras 1 mg/kg x 2 (enligt FASS).

Det är låg risk för ackumulering av LMH vid korttidsbehandling (< 7-8 dygn) och LMH kan ges i fulldos två dygn. Vid nedsatt njurfunktion reduceras LMH-dosen från dygn 3 baserat på beräknat kreatininclearance.

 

Länk till behandlingsöversikten: Djup ventrombos, DVT

Länk till behandlingsöversikten: Lågmolekylära hepariner, LMH

Länk till behandlingsöversikten: AVK - behandling, antikoagulation
ICD-10

Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale I26.0
Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale I26.9
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl I80.0
Flebit och tromboflebit i vena femoralis I80.1
Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna I80.2
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad I80.3
Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation I80.8
Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation I80.9

 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2018, Internetmedicin AB
ID:200