Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
sön 24 januari 2021, vecka 3
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Mässling (morbilli)

Uppdaterad: 2020-04-24
Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

Granskad av: Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Orsakas av ett RNA-virus inom gruppen paramyxovirus. Mässling är en farlig sjukdom hos små barn, särskilt för dem i dåligt hälsotillstånd vid insjuknandet. Virus överförs via droppinfektion som luftburen smitta och är mycket smittsamt. Sjuka kan smitta från 7:e dagen efter smittotillfället till och med 3 dagars feberfrihet.

Sedan vaccination mot mässling infördes i Sverige under 70-talet och blev allmän från 1982 har sjukdomen blivit en sällsynthet. Under det senaste åren har en kraftig ökning av mässling rapporterats inom EU (över 80000 tusen fall 2018). Vanliga länder som svenskar reser till som ex Frankrike, Italien och Grekland har många fall. Värst drabbat är Ukraina. I Sverige smittas ca 20-40 personer per år. Vid årskiftet 2017/2018 förekom ett mindre utbrott i Göteborgstrakten med drygt 30 fall av klinisk mässling. Några fall var barn vars föräldrar avstått från att låta barnen vaccineras och några fall har varit vuxna som ej vaccinerats och ej haft naturlig infektion (ex födda på 60- och 70-talet eller inte vuxit upp i Sverige och därmed inte omfattats av barnvaccinationsprogrammet). Ytterligare en del personer fick lindrig mässling trots tidigare vaccination vilket kallas för genombrottsinfektion och medför sannolikt ingen eller mycket låg smittrisk.

Flertalet av de smittade utanför Sverige är barn, de flesta yngre än 1 år. Barnen har ännu inte fått det vaccin som i de flesta länder erbjuds vid ca 18 månaders ålder. Orsaken till utbrottet är att endast ca 90 % av befolkningen är vaccinerade och man bör komma över 95 % för att få flockimmunitet.

WHO har som mål att utrota mässling, vilket kan vara möjligt eftersom smittämnet inte har någon annan naturlig värd än människan.

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

 

KLINIK OCH SYMTOM
 

 • Feber som successivt stiger och är ofta kring 39 grader på fjärde dagen.
 • Torrhosta, pseudokrupp
 • Snuva
 • Konjunktivit, ljuskänslighet
 • Förstorade lymfkörtlar på halsen
 • I kindslemhinnan invid kindtänderna ses saltkornsliknande utslag, Kopliks fläckar (se bild). Dessa kan ses innan utslagen debuterat.

koplikska-.jpg

 • Generellt exanthem, kommer oftast dag 3-5

 • Efter 3-4 dagar sjunker oftast febern tillfälligt, men stiger sedan snabbt när utslag uppträder

 • Utslagen börjar i hårfästet och runt öronen. Utslagen sprider sig sedan nedåt över resten av kroppen och är storfläckiga, röda, sammanflytande (se bild).
mässling-1.jpg

massling_barn.jpg
 • Febern brukar sjunka på sjätte dagen och utslagen blir mer brunaktiga och kan fjälla något.


KOMPLIKATIONER

Flera komplikationer kan uppträda i efterförloppet till mässling:
 

 • Encefalit, ovanligt (ca 1/1000 fall), men allvarligt.
 • Pneumoni, bakteriell
 • Otit


DIAGNOS
 

 • Klinisk bild

 • Serologi; positiv IgM-titer kvarstår ofta 1-2 månader, signifikant IgG-titerstegring.

 • PCR-test på nasopharynxsekret (bäst), urin eller serum.


INKUBATIONSTID
 

 • 7-14 dagar, oftast 10-12 dagar


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

SMITTSAMHET
 

Mässling är mycket smittsamt och ungefär 90 % av mottagliga individer insjuknar efter nära kontakt. Även vaccinerade kan i enstaka fall få lindrig mässling s k genombrottsinfektion. Då är smittsamheten betydligt lägre eller ingen risk alls och smittspårningen kan begränsas avsevärt.


 

PROFYLAX
 

Ingår i Morbilli/Parotit/Rubella vaccinet (M-M-RVAXPRO, Priorix), som består av levande attenuerade virus. Ges på BVC vid 18 månaders ålder och en andra vaccination ges vid 6-8 års ålder i skolan.

Alla ovaccinerade barn som är äldre än 8-9 månader bör vaccineras inför utlandsresa. MPR-vaccinet kan ges redan från 6 månaders ålder om stor risk för smitta föreligger. MPR-vaccin som är givet före 12 månaders ålder räknas inte, utan barnet ska på sedvanligt sätt vaccineras på BVC vid 18 månaders ålder.

Personer som är födda före 1960 har nästan alltid haft mässling som barn och är därmed skyddade. De som är födda på 1960- och 1970-talet kan däremot ha undgått mässlingsinfektion och heller inte fått två doser vaccin. Dessa bör rekommenderas vaccin vid resa till länder med mässlingutbrott. Allmän vaccination av barn mot mässling infördes i Sverige 1971 men vaccinationstäckningen var låg under första delen av 70-talet. I och med införandet av ett tvådosschema med kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) 1982 ökade andelen vaccinerade.

Vuxna (ett fåtal) som är tidigare ovaccinerade och som inte har haft mässling ska ha två vaccindoser. Intervallet mellan doserna bör vara minst 4 veckor, men det är en fördel om intervallet förlängs, gärna upp mot 5 år. Sjukvårdspersonal, speciellt för de som har kontakt med små och nyfödda barn är det extra viktigt att ha en god immunitet.

Barn under 6 månader, vilkas mor har immunitet, räknas som skyddade.


Postexpositionsprofylax:

Vaccination av icke-immuna individer inom 72 timmar efter exposition för mässling ger god skyddseffekt mot kliniskt insjuknande. Om det gått mer än 72 timmar kan 0,25 ml/kg Gammaglobulin (Beriglobin) 160 mg/ml ges i.m.
Nyförlösta spädbarn och immunsupprimerade individer ges 0,5 ml/kg (maximalt 15 ml).


 

BEHANDLING
 

 • Specifik behandling finns inte
 • Svalt rum, dämpad belysning

ICD-10

Mässlingsencefalit B05.0
Pneumoni som komplikation till mässling B05.2
Otit som komplikation till mässling B05.3
Mässling med tarmkomplikationer B05.4
Mässling med andra specificerade komplikationer B05.8
Mässling utan komplikation B05.9
Komplikation av mässlingsvaccin, enbart (M) Y59.0A
Komplikation av mässling-, parotit-, röda hund-vacciner, kombinerade (MPR) Y59.0D
Vaccination avseende mässling enbart Z24.4
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4

 

Referenser

Isa, María Beatríz et al. “Measles Virus-Specific Immunoglobulin G Isotype Immune Response in Early and Late Infections.” Journal of Clinical Microbiology 39.1 (2001): 170–174. PMC. Web. 29 Dec. 2017. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:1831