Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 27 maj 2019, vecka 22
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Otit (öroninflammation) - akut

Uppdaterad: 2018-07-09
Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH-center/Cityakuten

Granskad av: Docent, allmänläkare Malin André, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin/Uppsala Universitet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet


BAKGRUND
 

Definition


Akut otitis media (AOM) är en infektion i mellanörat p g a bakterier (80 %) eller virus (10-20 %) eller i kombination. Drabbar fr a barn 0-2 år.

För diagnosen krävs varig flytning ur mellanörat som har börjat plötsligt, är kortvarig och kan verifieras kliniskt, eller buktande färgförändrad trumhinna som är ogenomskinlig eller chagrinerad, och med upphävd rörlighet.

Enbart färgförändrad trumhinna som ej buktar är ett osäkert tecken. Trumhinnan kan även bli "skrikröd" hos små skrikande förkylda barn. Genomskinlig men orörlig trumhinna talar för sekretorisk mediaotit (SOM).
 


Incidens
 

Cirka 70 % har haft otit före 2 års ålder. Högst incidens vid 12 månaders ålder. Efter 7 års ålder minskar incidensen drastiskt.

Sverige har ca 200 000 nya fall per år. 2000 barn rörbehandlas på indikationen recidiverande AOM.Predisponerande
 


Patogenes
 

Virus ger slemhinneskada/slemhinneödem med vätskeläckage och ev senare bakteriell invasion från nasopharynx via örontrumpeten.
 


Bakteriologi
 

 • Pneumokocker 30-50 % (varav 5-10 % betalaktamasproducerande)
 • H. influenzae 15-30 % (varav 10-20 % betalaktamasproducerande)
 • Moraxella catarrhalis 1-9 % (varav 50-90 % betalaktamasproducerande)
 • Grupp A-streptokocker eller GAS 2-5 %

 • Vid rörotiter förekommer också Staf. aureus och Pseudomonas aeruginosa


DIAGNOSTIK
 

Kliniska fynd
 

 • Säker AOM: purulent sekretion och/eller perforerad/chagrinerad trumhinna eller buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, förtjockad och orörlig trumhinna vid siegling.

 • Osäker AOM: ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig ej buktande trumhinna eller trumhinna som ej kan identifieras eller bedömas.

 • Ej AOM: Färgförändrad, rörlig trumhinna eller genomskinlig, indragen eller normalställd, orörlig trumhinna (=SOM)

Utredning
 

 • Sjukhistoria: vanligen ÖLI med snabbt insättande öronsmärtor med intervallkaraktär, skrikighet, feber, försämrad aktivitet/aptit/sömn

 • Otoskopi med siegling - trumhinnebilden varierande, men mest ilsket rodnad. Ibland blekare, men buktande, orörlig trumhinna; som "nitritfri falukorv". Pus-blod i hörselgången talar för spontanperforerad otit.

 • Tympanometri, ger högre diagnostisk säkerhet (tillägg till otoskopi) – visar upphävd rörlighet

 • Öronmikroskopi ökar både sensitivitet och specificitet väsentligt genom att erbjuda djupseende och möjlighet till rengöring av yttre hörselgång.


DIFFERENTIALDIAGNOSTIK
 

 • Myringit - trumhinneinflammation
 • Extern otit, circumskript alternativt diffus
 • Hos vuxna
  - Ont i örat, men normalt status – glöm ej titta i svalget (malignitet med referred pain)
  - Käkledsartros
  - Temporomandibulär dysfunktion (TMD)

Indikationer för akutremiss till ÖNH-specialist eller pediatrisk akutklinik vid AOM är:

 • Oklar/svår bedömning på barn under 1 år
 • Påverkat allmäntillstånd (slöhet, dålig emotionell kontakt, irritabilitet)
 • Minsta tecken till mastoidit (retroaurikulär rodnad, svullnad, ömhet eller utstående öra)
 • Nackstelhet
 • Facialispares
 • Rotatorisk yrsel och tinnitus


BEHANDLING
 

Läkarbedömning bör erbjudas inom ett dygn från symtomdebut. Går besvären över dessförinnan behövs ingen undersökning.
 

 • Aktiv expektans vid ensidig AOM:
  - Barn mellan 1-12 år - Antibiotikabehandling endast om komplicerande faktorer föreligger (smärta trots adekvat smärtlindring, allmänpåverkan, hotande komplikation, infektionskänslighet p g a annan sjukdom, missbildningar i ansiktsskelett eller mellanöra, tillstånd efter skallfraktur, cochleaimplantat, känd mellanöresjukdom, känd hörselnedsättning).

 • Antibiotikabehandla per oralt
  - Barn < 1 år och > 12 år
  - Barn < 2 år med bilateral AOM
  - Alla barn med spontanperforerad otit
  - Alla vuxna

Patienter med säker AOM oavsett om antibiotikabehandlade eller ej, skall kontrolleras om utebliven eller tveksam förbättring inom 2-3 dagar.
Patienter med osäker AOM utan komplicerande faktorer rekommenderas aktiv expektans.

Ge informationsblad till föräldrar om antibiotikaanvändning vid öroninflammation. Länk

Patienter med osäker AOM, men med komplicerande faktorer (se ovan) bör utredas mer eller remitteras.


Antibiotikaval
- Barn: fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) 25 mg/kg x 3 /dag i 5 dagar.
- Vuxna: fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) 1,6 g x 3 i 5 dagar.
- Vid penicillinallergi: erytromycin (Ery-Max, oral suspension 10 mg/kg x 4 i 7 dagar).
- Vid rörotit räcker det oftast med lokal behandling med terracortril droppar med polymyxin B 3x3 i 7 dagar i drabbat öra om barnet ej har allmänpåverkan.

Analgetika - Paracetamol (Panodil) alternativt ibuprofen (Ipren) (> 6 månaders ålder) som smärtstillande.

Vätska

Näsdroppar vid nästäppa

Högläge


Vid terapisvikt
 

 • Om ej symtomregress inom 3 dygn eller recidiv av otit under behandling.
  - Byt till amoxicillin (Amimox 20 mg/kg x 3 i 10 dagar)
  - NPH-odling eller från hörselgångsflytning vid perforation. Behandling enligt odlingssvar.
  - Hos patienter med säkerställd pc-allergi och terapisvikt rekommenderades behandling enligt odlingssvar från hörselgång eller NPH-odling, om sådan inte finns tas kontakt med ÖNH-specialist för eventuell paracentes och odling.
  - Om fortsatt rörotit efter 1 veckas behandling med Terracortril med polymyxin B-droppar, skickas remiss till ÖNH.

 • Recidivotit - ny otit inom en månad: ge ny penicillinkur men under 10 dagar eller ev amoxicillin.


KOMPLIKATIONER
 

 • SOM, sekretorisk mediaotit - vätska bakom intakt trumhinna. Om kvarstående längre än 3 månader remiss till öronklinik för hörseltestning och ev TMD-rör.

 • Trumhinneperforation – kvarstående perforation av trumhinnan efter 3 månader, ger risk för infektion. Remiss till öronklinik.

 • Mastoidit - i Sverige 70 fall per år. Har ej ökat trots minskad antibiotikabehandling. Akut remiss till öronklinik.

 • Labyrintit (p g a toxisk påverkan av innerörat) - ger rotatorisk yrsel och tinnitus. Akuremiss till öronklinik.

 • Meningit

 • Epidural abcess

 • Sinustrombos


UPPFÖLJNING
 

 • Tänk på att det är vanligt med nedsatt hörsel ett par veckor efter en öroninflammation och kontroll efter cirka 3 månader behövs inte regelmässigt, men vid:
  - Barn < 4 år vid dubbelsidig AOM eller AOM+SOM
  - Vid tidigare känd hörselnedsättning
  - Äldre barn och vuxna med dubbelsidiga besvär rekommenderas kontroll efter 3 månader bara om hörseln då fortfarande är försämrad.

 • Kontroll bör ske tidigare än om 3 månader vid andra kvarstående symtom, såsom värk, kraftig tryck- eller lockkänsla, öronflytning eller balanspåverkan

 • Om komplikation - remiss till öronspecialist

 • Barn under 1 år och s k "öronbarn" (3 st recidiverande otiter inom ett halvår eller 4 på ett år) bör så långt som möjligt behandlas av öronspecialist

Profylax
 

 • Information om egenvård (näsdroppar profylaktiskt vid nästäppa, analgetika, vätska)

 • Antibiotikabehandling - vid ÖLI hos barn med täta otitrecidiv (ska handläggas av öronspecialist)

 • Ventilationsrör - sätts in hos öronbarn efter 3–6 månaders besvär utan läkningstendens. Antingen på grund av SOM med hörselpåverkan eller hög frekvens otiter.

ICD-10

Akut varig mellanöreinflammation H66.0

 

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Referenser
 

Läkemedelsverket. Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM)-ny rekommendation. Information från läkemedelsverket. 2010;21(5):13-59. Länk

Vårdprogram akut mediaotit från Stockholms läns landsting. Länk

Panel 7: Otitis Media: Treatment and Complications. Otolaryngol Head Neck Surg 2017, 156(4_suppl):S88-S105. Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:133