Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 23 oktober 2019, vecka 43
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Invagination, rektal

Uppdaterad: 2015-07-08
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

Granskad av: Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


BAKGRUND
 

Rektal invagination är ett tillstånd där rektums samtliga vägglager invagineras in i rektallumen.

Invaginationen är cirkumferent och börjar 8-10 cm ovan analkanalen och uppstår i samband med krystning.

Invaginatet kan vid fortsatt krystning fylla ut hela rektallumen och vandra nedåt så att analkanalen dilateras.

Hos cirka hälften av patienterna medför dilatationen av övre delen av analkanalen en försämrad muskelfunktion som leder till analinkontinens och hos en del patienter fortsätter invaginatet ut genom analkanalen och bildar en rektalprolaps.


Etiologi

Orsaken till rektal invagination är inte känd. Tillståndet är fyra gånger vanligare hos kvinnor. Debutåldern är vanligen kring 40 år.

Det finns inget känt samband mellan invagination och barnafödande eller tarmsjukdomar.

Funktionella tarmsjukdomar förekommer relativt ofta samtidigt med rektal invagination.


 

SYMTOM
 

 • Svårighet att tömma ampulla recti. Cirka 60 % av patienterna klagar över obstruktionskänsla. Patienterna känner nödighet, går på toaletten och kan bara tömma en liten mängd feces, samtidigt upplever de att innehåll finns kvar och hur mycket de än krystar får de inte ut det. Krystningen leder till en ännu mer uttalad fyllnadskänsla (eftersom invaginatet fyller ut mer och mer av rektallumen) med kvarstående defekationsbehov.

 • Smärta - kommer vid krystning och drabbar en femtedel av patienterna. Smärtan är lokaliserad till analområdet, ibland med smärtstrålning upp mot ryggslutet.

 • Traumatisk proktit förekommer och sträcker sig cirka 8-10 cm upp ovanför analkanalen.

 • Sår, s k "solitary ulcer" är vanligen lokaliserat 6-8 cm upp på framväggen i rektum, kan vara relativt ytligt, men kan även vara som en djupare ulceration med vallartade begränsningar. Såret kan ibland vara svårt att skilja från rektalcancer och provexcision måste därför alltid tas från detta område. Det patologiskt anatomiska fyndet är typiskt för solitary ulcer.

 • Inkontinens drabbar cirka 40 % av patienterna till följd av den kroniska dilatation av analkanalen som invaginatet orsakar. I tidigt stadium är inkontinensen mest för gas, men allteftersom dilatationen kvarstår övergår den i fekal inkontinens.


UTREDNING
 

 • Anamnesen är oftast typisk med obstruktionskänsla, ringa utbyte vid defekation och upprepad trängningskänsla. Krystning försvårar tömning av ampullen.

 • Inspektion - vid krystning kan analöppningen protrudera istället för att dras inåt, vilket är ett tecken på en bäckenbottenförslappning. Ibland kan man även se en begynnande prolaps genom analöppningen.

 • Palpation - vid krystning kan man hos cirka 1/5 del palpera ett invaginat. Det känns då som om tarmen trär upp sig på undersökarens pekfinger.

 • Rekto-proktoskopi - hos många patienter ses en distal proktit eller ett solitärt sår. Sårets lokalisation är typisk på rektalväggens framvägg. Hos en del patienter blir slemhinnan hypertrofisk över invaginatpolen och kan få ett närmast polypöst utseende.

 • Defekografi - måste i de flesta fall utföras för att diagnosen skall kunna fastställas. Vid denna undersökning fylls patientens rektum och sigmoideum med en viskös kolonkontrast samtidigt som patienten får dricka kontrast för att ett eventuellt enterocele skall kunna kartläggas. Hos en del patienter markeras även vagina med lite kontrast. Undersökningen kan åskådliggöra tömningsrubbningar såsom rektal invagination, rektal prolaps, enterocele, proktocele och andra tömningsrubbningar.

 • Tömningssvårigheter förekommer även vid rektal- och analcancer, varför malignitet alltid måste uteslutas. Ovanstående undersökningar bör utföras och i tveksamma fall även kolonröntgen, alternativt koloskopi.


BEHANDLING
 

 • All behandling är symtomatisk, eftersom etiologin till invagination är okänd.

 • Man kan välja mellan konservativ behandling och operation.

 • När diagnosen är ställd skall patienten informeras om att tillståndet är ofarligt och att det aldrig kan leda till cancer. För många räcker den upplysningen för att patienten skall acceptera sitt tillstånd.

 • Konservativ behandling syftar till att minska patientens krystningsbenägenhet. Information om kraftiga krystningars negativa effekter tillsammans med bulkmedel brukar förbättra tömningsförmågan.

 • Operativ behandling innefattar antingen resektion eller rektopexi.

  Resektionen omfattar övre delen av rektum och nedre delen av sigmoideum (resectio anterior). Resektionen leder dels till ärrbildning, vilket försvårar en invagination och dels till att tarmen blir förkortad. Denna operation kan ibland utföras laparoskopiskt.

  Rektopexi görs laparoskopiskt och då fixeras utan tarmresektion överdelen av rektum med hjälp av ett teflonnät mot insidan av sakrum. Genom denna fixation förhindras en invagination.

  Båda operationerna medför en viss risk för recidiv, vilken är större vid resektion, samt risk för tömningssvårigheter, vilket oftare ses efter rektopexi. Bulkmedelsbehandlingen bör fortsätta även efter operation.

 • Operationsindikation föreligger hos kontinenta patienter vid samtidigt enterocele alternativt traumatisk proktit eller "solitary ulcer" och vid analinkontinens.

  Hos nära hälften av patienterna är huvudsymtomet obstruktionskänsla,
  d v s en stark nödighetskänsla, med oförmåga att tömma ampullen. Hos en del av dessa patienter finner man i anslutning till defekografin ett enterocele. Enterocelet leder till en ökad blockeringskänsla och ökade symtom. I samband med en operation korrigerar man tarmen så att enterocelet inte uppstår. Resultaten hos dessa patienter är tämligen goda (cirka 50 % avsevärt förbättrade). De kontinenta patienter som utvecklar en traumatisk proktit alternativt "solitary ulcer" är också hjälpta med operation. Det solitära såret alternativt proktiten läker ut efter att invaginationen förhindrats.

  Övriga patientgrupper skall behandlas konservativt, i första hand med bulkmedel.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Proktocele (rektocele) – uppkommer genom att det i väggen mellan rektum och vagina sker en inbuktning av rektalväggen in i vagina i samband med krystning. Vanligare hos kvinnor som fött barn. Patienterna upplever svårigheter med tömningen av ampullen, vilken kan underlättas om ett finger samtidigt förs upp i vagina och trycker mot bakväggen. Vid palpation i samband med undersökning kan rektalväggen fås att bukta in i vagina. Diagnosen fås antingen genom palpation eller vid defekografi. Behandlingen är operativ och utförs vanligen av gynekolog.

 • Enterocele – innebär en fördjupning av fossa Douglasi som ett inre bråck i vilket tunntarm vandrar ner och går in i antingen den bakre vaginaltoppen som ett vaginalt enterocele eller in i rektums lumen i samband med en rektal invagination eller en rektal prolaps. Patienten upplever en fyllnads- och tyngdkänsla som vanligen riktar sig mot vagina. Smärtor förekommer också i samband med defekation eller vid coitus. Diagnosen fås vid defekografi. Behandlingen av vaginala enterocelen sköts av gynekolog medan enterocelen med såväl rektalprolaps som rektal invagination sköts av kirurg.

 • Spastic pelvic floor syndrome (Paradoxical sphincter reaction) – innebär en oförmåga att i samband med defekation relaxera den tvärstrimmiga muskulaturen. Istället fås en kraftig kontraktion och patienten försöker tömma ampullen mot en stängd analkanal. Tillståndet tros bero på en neurogen defekt. Symtomen består av stora svårigheter att tömma ampulla recti. Vid palpation kan en kraftig muskeltonus kännas. Diagnosen fås vid defekografi. Övertygande behandling saknas.


ICD-10

Invagination K56.1

 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:1262