Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 22 oktober 2019, vecka 43
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Abstinens vid alkoholmissbruk – handläggning

Uppdaterad: 2018-11-27
Med dr Anders Elverfors, Läkarhuset/Göteborg

Granskad av: Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Alkoholabstinens utgör indikation för behandling inom sluten vård. Behandlingen syftar till att förebygga delirium tremens (DT) och abstinenskramper samt att förhindra utveckling av Wernickes encefalopati (vitamin B1-brist).

Delirium tremens debuterar 1-4 dygn efter det att alkoholen börjat elimineras ur kroppen.

Abstinenskramper utvecklas vanligen under det första eller andra dygnet i abstinensfasen.


 

SYMTOM
 

Alkoholabstinens
 

 • Ångest/Oro (se även Psykomotorisk agitation (utagerande))
 • Sömnsvårigheter
 • Tremor
 • Förhöjt blodtryck
 • Pulsökning
 • Förhöjd kroppstemperatur
 • Eventuellt abstinenshallucinos (vanligen synhallucinos, men hörselhallucinationer förekommer också)

Delirium tremens (DT)
 

 • Predeliriösa symtom
 • Abstinenshallucinos
 • Desorientering
 • Taktil hallucinos ("plockighet")
 • Opistotonus och hyperkinesier (vid hjärnstamspåverkan)
 • Dehydrering
 • Hypertermi
 • Slutligen cirkulationssvikt


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Hur länge och hur mycket har patienten druckit?
 • Har patienten tidigare utvecklat delirium tremens (DT) eller kramper i abstinensfas?
 • Har patienten ätit regelbundet under den aktuella missbruksepisoden?
 • Föreligger anamnestiska uppgifter eller kliniska tecken på skalltrauma? OBS! Om skalltrauma misstänks - bör CT-skalle utföras akut!


BEHANDLING
 

Alkoholabstinens
 

Om möjligt låt patienten göra utandningsprov i alkoholmätare (alkometer). När ingen alkohol i utandningsluften kan påvisas, kan abstinensbehandlingen påbörjas enligt följande riktlinjer:
 

 1. Enligt SBU:s rapport angående behandling av alkoholabstinens (2001) är bensodiazepiner bäst dokumenterade. Ge tablett diazepam (Stesolid) 10 mg x 4 + 5 mg vid behov alternativt tablett oxazepam (Sobril) 25 mg x 4 + 10 mg vid behov.

 2. Patientens puls styr den fortsatta behandlingen. Pulsen skall hållas under 100 slag/minut.

 3. Vid behov ges ytterligare medicinering. Behandlingen sker enligt nedtrappningsschema under cirka en veckas tid.

 4. För att förebygga Wernicke-Korsakoff-syndrom behövs höga doser tiamin.

  Tiamin bör ges i dos om minst 200 mg dagligen i 3-5 dygn. Ge inj Vitamin B1 ratiopharm 50 mg/ml (licenspreparat), 2+0+2 intravenöst eller intramusklärt. Alternativt kan inj Neurobion ges intramuskulärt i dos 3 ml x 1 per dygn i 3-5 dygn. Neurobion kan inte ges intravenöst.

  Undvik att ge tiamin intramuskulärt till patienter med trombocytopeni (TPK < 100 x 109/L), koagulopati eller pågående warfarinbehandling med PK-INR > 1,5. Stora muskelhematom kan uppstå.

  Efter parenteral tillförsel rekommenderas peroralt tiamin i dos om 60 mg dagligen i minst en månad. Ge T Oralovite 1 x 2.

 5. Droppar alimemazin (Theralen) 40 mg/ml 1-2 ml till natten.

 6. Om patienten tidigare haft DT eller kramper i pågående abstinensfas: Ge krampprofylax i form av karbamazepin (Hermolepsin) 200 mg 1 x 3 p.o. under en vecka.

Delirium tremens

Om patienten utvecklat DT krävs Stesolid rektallösning (klysma) 10 mg vid behov. Behandlingen syftar till att få patienten att falla i sömn.

Vid mycket svåra delirier, där behandling enligt ovan inte gett avsedd effekt, föreligger indikation för intensivvårdsbehandling med Stesolid-dropp eller nedsövning med propofol (Diprivan).


 

ICD-10

Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens F10.3
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens med delirium F10.4

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol

 

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Referenser


Goodman & Gilmans The Pharmacological Basis Of Therapeutics, Ninth Edition.
Akut Psykiatri, Jan-Otto Ottoson & Ulf Åsgård, Liber AB, Stockholm (andra upplagan, 1997)

 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:126