Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 28 januari 2020, vecka 5
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Proktit

Uppdaterad: 2014-07-06
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

Granskad av: Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND
 

Proktit innebär en inflammation i de distala 8-10 cm av rektalmukosan.

För att diagnosen proktit skall kunna ställas krävs att man vid rektoskopi kan se den övre begränsningen av den inflammatoriska förändringen och att slemhinnan ovan proktiten är normal.

Om inflammation finns inom rektoskopets hela räckvidd är diagnosen kolit.


Etiologi

Proktit kan orsakas av flera olika tillstånd:
 

 • Specifika inflammationer – Mb Crohn eller Ulcerös kolit kan debutera med proktit där det fortsatta förloppet avgör den slutgiltiga diagnosen.

 • Bakteriella infektioner – ofta sexuellt överförda, t ex gonorré.

 • Traumatisk proktit – kan ses vid rektal prolaps eller invagination samt ev efter analt coitus.

 • Ischemisk proktit kan uppträda efter kärlskada, ibland efter operationer av kärlförträngningar i lilla bäckenet eller efter operation för cancer recti.

 • Läkemedelsinducerade proktiter som beror på irriterande stolpiller. Vid seponering av läkemedlet läker proktiten ut.

 • Strålproktit – uppkommer efter strålbehandling av t ex prostatacancer

 • Idiopatisk proktit – här finner man ingen fastställbar genes till sjukdomen. En del patienter kan ha förvärvat proktiten genom analt coitus. I andra fall övergår den ”idiopatiska proktiten”i en generell colit.


SYMTOM
 

 • Blödning – oftast ljusröd och skild från feces

 • Smärta – oftast dov, molande smärta i analtrakten

 • Feber – kan förekomma vid bakteriella proktiter

 • Tenesmer – täta trängningar till avföring


UTREDNING
 

 • Anamnes – ljusröd blödning och ibland smärta, feber och tenesmer

 • Rektoskopi – slemhinnan är vid proktit granulerad och lättblödande vid beröring. Ca 10 cm upp skall slemhinnan vara blek och icke lättblödande. Ofta ses en skarp gräns mellan förändrad och normal slemhinna. Biopsi bör tas för histopatologisk diagnos.
  Observera att lavemang kan ge rodnad slemhinna, som dock ej är lättblödande. Man kan även rodna i rektalslemhinnan precis som i ansiktet!

 • Odling – vid misstanke om bakteriell genes, t ex ökad slembildning, tas odling från rektum och vagina.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Diagnosen proktit är oftast lätt att ställa, men utredning krävs för att rätt behandling skall ges (se ovan).

 • Kolit – om slemhinneförändringarna kan ses inom hela rektoskopets räckvidd (> 15-20 cm ovan anus) är diagnosen kolit. Sannolikt rör det sig om ulcerös kolit eller Mb Crohn och patienten bör remitteras till specialklinik för fortsatt utredning och behandling.

 • Annan orsak till blödning – hemorrojder, tumörer etc.


BEHANDLING
 

 • 5-ASA-preparat är förstahandsbehandling vid akut proktit (suppositorieberedningar Asacol och Mesasal 500 mg x 2 eller Pentasa 1g x 1). Behandlingen ges 1-2 ggr/dag under 4-8 veckor. En kombination av peroral och rektal 5-ASA-terapi är effektivare än enbart en beredningsform. Behandlingen bör fortsätta någon vecka efter erhållen remission.

 • Steroidklysma – prednisolon eller budesonid ges lämpligen som ett klysma morgon och kväll under en vecka och därefter ett till kvällen i 1-2 veckor. Det senare preparatet har mindre systembiverkningar. Lavemanget skall ej leda till avföring, utan patienten skall hålla kvar det så länge som möjligt. Utläkning ses normalt efter 2-3 veckor. Behandlingen kan upprepas en gång. Patienten bör under behandlingen komma på kontrollrektoskopi.

 • Ett alternativ är skumberedning av hydrokortison (Colifoam) som inte ger samma trängningar som ett lavemang.

 • Utläkning ses normalt efter 2-3 veckor. Behandlingen kan upprepas en gång. Patienten bör under behandlingen komma på kontrollrektoskopi.

 • Steroidsuppositorier – prednisolonsuppositorier kan ges om patienten ej klarar att ta klysma (eller Colifoam) eller om detta ej har haft effekt.

 • Om proktiten inte läker ut på två kurer bör patienten remitteras till specialklinik. De kan i dessa fall bli aktuellt med generell steroidbehandling i kombination med sulfasalazin eller mesalazin.
  Bägge dessa preparat finns i suppositorieform. Mesalazin finns även i lösning alternativt skum. De kan ges som underhållsbehandling vid behov. Vilken beredningsform som väljs, beror på patientens önskemål. Lösning respektive skum har fördelen att de fördelas bättre i ampulla recti, men nackdelen att om de tas på morgonen finns risk för ett visst analt läckage.

 • Antibiotika – ges vid bakteriellt inslag efter att odlingssvar kommit

 • Operativ korrektion – om proktiten beror på rektal invagination eller rektal prolaps krävs ingen särskild lokalbehandling utan patienten bör remitteras till kirurgklinik för operation.

 • I de enstaka fall där ingen medicinsk behandling har effekt och blödningen är omfattande, kan man tvingas till att göra en avlastande kolostomi. När avföringgspassagen upphör brukar proktiten läka ut. Om kolostomin senare läggs ned, är risken stor att proktiten och blödningarna återkommer.


ICD-10

Strålningsproktit K62.7
Ulcerös proktit K51.2
Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum K62.8

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

K51 Ulcerös kolit


Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K51 Ulcerös kolit
K62 Andra sjukdomar i stolgången och ändtarmen

 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2020, Internetmedicin AB
ID:1257