Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
lör 16 januari 2021, vecka 2
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Pilonidalsinus, pilonidalcysta

Uppdaterad: 2020-07-02
Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

Granskad av: Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
  • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
  • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
  • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
  • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet

Patientinformation från 1177 Vårdguiden:

  • Utskriftsvänlig version av faktabladet


BAKGRUND
 

Pilonidalsinus eller pilonidalcysta (pilos = hår) uppkommer över sakrum i övre delen av crena ani genom att hårstrån växer ned i det subkutana fettet vilket leder till en främmandekroppsreaktion.

Hos patienter där ännu ingen reaktion eller inflammation uppstått, kan enstaka eller ett flertal millimeterstora öppningar finnas i huden ovan nedre delen av sakrum. Med en pincett brukar det gå att dra ut lösa hårstrån. I de flesta fall uppstår en inflammation som kan ge en kraftig svullnad och ömhet ned mot glutéerna. Inflammationen kan leda till abscessbildning som, om ingen åtgärd vidtas, spontanperforerar.

Infektionen kan sprida sig ned mot analöppningen och simulera analabscess. Till skillnad från analabscesser saknas alltid förbindelse till analkanalen.

Tillståndet uppträder vanligen hos kraftigt behårade individer och en traumatisering av huden över det afficierade området anses bidra till uppkomsten av infektion. Pilonidalcystor är vanliga hos exempelvis yrkeschaufförer där ryggslutet nöter mot stolsitsen.


 

SYMTOM
 

Pilonidalcystor ger sällan symtom förrän de blir infekterade.

Patienter som haft en spontanperforation har ett öppetstående smetande sår som är omgivet av granulationsvävnad i medellinjen.

Om infektionen lett till abscessbildning, söker patienterna för smärtor och ömhet. Lätt temperaturstegring kan förekomma.

Vanligen är det individer i 15-30 års ålder som drabbas och tillståndet drabbar oftare män än kvinnor.


 

DIAGNOS
 

Den typiska lokalisationen ger diagnosen (figur 1), liksom att ett flertal hårstrån kan ses i botten av cystan.
 

Pilonidalcysta_färgbild.gif

Figur 1. Typisk öppning vid pilonidalcysta. Öppningarna är ofta multipla.


 

BEHANDLING
 

Behandlingen är operativ.

Antibiotikaterapi är sällan indicerad! Ett flertal operationsmetoder är beskrivna. Konventionell excision används fortfarande (Figur 2) men likvärdiga eller bättre resultat vad gäller tid till läkning, recidiv och hälsoekonomi har rapporterats med minimal invasiva tekniker, såsom urskrapning, pit removal (Figur 3), och sklerosering. Även en nyligen publicerad endoskopisk metod har givit goda resultat.

Recidiv och sårläkningskomplikationer är vanliga vilket medför att åtgärd ska utföras av kirurg med vana vid ingreppet. Rakning (eller annan hårborttagning), viktnedgång och undvikande av långvarigt sittande kan förmodas minska återfallsrisken. En systematisk review fann att hårborttagning med laser minskade återfallsrisken mer än rakning, kemisk depilering eller ingen hårborttagning.
 

pilonidalsinus_mLM_2.jpg

Figur 1. Operation för pilonidalsinus
A. Schematisk bild av pilonidal sinus. Två pits syns och kraniellt om denna en sekundär fistelmynning.

B. Snäv excision av pits med skalpell.

C. Rensning av sekundär fistelmynning med peang genom den sekundära öppningen. Granulationsvävnad och hår rensas bort.

D. Såren efter excision av pits sutureras med enstaka suturer. Den sekundära öppningen lämnas osuturerad.
 

Pilonidalsinus_schematisk_11.2.gif

Figur 3. Schematisk bild av hur minimal invasiv excision och suturering kan göras vid operation av pilonidalsinus.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

De vanligaste differentialdiagnoserna är:

ICD-10

Pilonidalcysta med abscess L05.0
Pilonidalcysta utan abscess L05.9

 

Referenser

World J Surg. 2017 May;41(5):1295-1302. doi: 10.1007/s00268-016-3828-z.

International Journal of Colorectal Disease volume 34, pages561–568(2019)

Tech Coloproctol. 2018 Jan;22(1):7-14. doi: 10.1007/s10151-017-1722-9. Epub 2017 Nov 28.

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:1255