Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 22 oktober 2019, vecka 43
Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.
För icke registrerade användare är kostnaden 10 kr per utskrift.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Alkaptonuri

Uppdaterad: 2019-02-24
Professor, distriktsläkare Robert Eggertsen, Närhälsan Mölnlycke VC/

Granskad av: Professor Ulf de Faire, Institutet Miljömedicin (IMM)/Karolinska Institutet
 • Kommentera innehållet i behandlingsöversikten.
 • Tipsa en kollega om behandlingsöversikten
 • Den här behandlingsöversikten har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här behandlingsöversikten har ingen video som anknyter till ämnet
 • Den här behandlingsöversikten har ingen kurs som anknyter till ämnet
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet
BAKGRUND


Alkaptonuri är en ämnesomsättningssjukdom som ärvs autosomalt recessivt och är icke könsbunden. Sjukdomen har funnits i flera tusen år men är ändå mycket ovanlig.

 

Etiologi

Homogentisat-1,2-dioxygenas är ett enzym som katalyserar omvandlingen av homogentisinsyra till 4-maleylacetoacetat. Enzymet är involverat i metabolismen av aminosyrorna tyrosin och fenylalanin. Brist på enzymet leder till alkaptonuri, där alkapton är den oxiderade formen av homogentisinsyra som utsöndras genom urinen. Olika sjukdomssymtom börjar efterhand uppträda i medelåldern och framåt och manifesteras ofta genom att den drabbade personens öron och vax blir mörkblått eller svart.

Förekomsten i Sverige är mycket liten med ett fåtal kända individer och incidensen beräknas i olika länder vara från 1/250 000 till 1/1 000 000. Den är något vanligare i exempelvis Slovakien och Dominikanska republiken. Sjukdomen ingår i Socialstyrelsens lista över ovanliga diagnoser.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND


Alkaptonuri kan upptäckas tidigt när missfärgade blöjor påvisas hos spädbarn. Vanligast är att sjukdomen förblir dold till vuxen ålder när missfärgning av öron och andra ställen blir märkbara. De tilltagande ledbesvären gör också att många vuxna patienter söker och utreds men diagnosen kan missas om man inte noterar andra manifestationer som framförallt missfärgningar i huden.
 

 • Okronos
  Överskott av homogentisinsyra oxideras till bensokinoner som binds till kollagen och inlagras i bindväven i form av gulaktigt pigment som senare går mot blått eller blåsvart. Detta syns tydligast över ytliga områden som leder, svettkörtlar och områden som utsätts för sol. Dessa förändringar noteras alltmer i vuxen ålder och synliggörs exempelvis i ytterörat och i öronvaxet som mörknar. Även ögonens olika hinnor kan drabbas men leder som regel ej till någon synpåverkan.

 • Ledbesvär
  Oftast det som leder till att patienten söker vård. Debuterar vanligen i 30-40-årsåldern. Något vanligare hos män. Degenerativa förändringar utvecklas i form av förkalkningar och stelhet när broskvävnaden påverkas. Osteoporos kan utvecklas i ryggens kotor. Progress kan leda till svåra ledbesvär och behov av ledprotesoperationer.

 • Urinvägar
  Överskottet av utsöndrad homogentisinsyra kan ge upphov till mörkfärgad stenbildning både i njurar och prostata där särskilt de i prostata kan bli smärtsamma. Oxiderad homogentisinsyra blir svart och ett sätt att diagnosticera sjukdomen kan vara att låta urin stå ett tag varpå den mörknar kraftigt och blir svart.

 • Hjärta
  Ansamling i hjärtklaffar och blodkärl kan leda till hjärtsjukdom och behov av klaffkirurgi varför regelbunden ultraljudskontroll är viktig.


UTREDNING


När allmänna symtom som ledproblem, hjärtsjukdom eller urinstenar förekommer i kombination med missfärgning av hud är det viktigt att misstänka alkaptonuri om patienter i 30-40-årsåldern söker. Besvär från de stora lederna ökar gradvis och degenerativa förändringar och stelhet noteras också i ryggen. Status med inslag av missfärgningar enligt ovan stärker misstanken liksom kardiella biljud från påverkade klaffar. Kardiellt ultraljud är viktigt att genomföra för att se grad av klaffpåverkan och behöver följas kontinuerligt.

Diagnosen ställs genom mätning av förhöjd homogentisinsyra i urin i kombination med den kliniska bilden. DNA-analyser kan också utföras. Flera varianter finns i olika länder.


 

BEHANDLING


Någon botande behandling finns inte idag.

Nitisinon, en p-hydroxyfenyl-pyruvat-dioxygenas-inhibitor som används vid tyrosinemi, verkar tidigare i processen och hämmar enzymet som ansvarar för konverteringen av hydroxyfenylpyruvat till homogentisinsyra. Halterna av homogentisinsyra sjunker därför kraftigt varför omvandling till skadliga metaboliter kan förhindras. Flera studier har gjorts på individer med alkaptonuri. En uppbromsning kan ses av de skadliga effekterna men redan bildade substanser påverkas inte.

Flera studier pågår och bäst vore att studera behandling av sjukdomen i mycket tidigt förlopp innan okronos hunnit uppträda. En bieffekt av nitisinon är ökad tyrosinbildning men besvärliga biverkningar av det har ännu ej setts i kortare studier. Nitisinone påverkar också tyrosins effekt på biosyntesen av katekolaminer och serotonin som minskar.

Försök har gjorts med C-vitamin eftersom det har ansetts minska överföringen av homogentisinsyra till depositioner i brosk och ben, dock utan effekt.

Proteinreducerad kost för att minska intaget av tyrosin och fenylalanin har inte heller haft någon verkan. 

UPPFÖLJNING


Behandling och uppföljning sker lämpligen hos specialintresserad läkare, vanligtvis inom reumatologi eller ortopedi. Kardiolog och njurmedicinare behöver konsulteras. Genetisk vägledning bör erbjudas.


 

PROGNOS


När sjukdomen upptäcks i medelåldern fortskrider förändringar om inte någon bromsande behandling sätts in. Framtida förhoppningar om behandling redan från spädbarnsåren kanske kan påverka förloppet positivt.


 

ICD-10

Alkaptonuri E70.2A

 


Referenser

Stenn FF, Milgran JW, Lee SL, Weigand RJ, Veis A. Biochemical identification of homogentisic acid pigment in an ochronotic egyptian mummy. Science 1977;197:566-8. Länk.

Garrod AE: The incidence of alkaptonuria: a study in chemical individuality. Lancet 1902;ii:1616-20. Länk.

Ovanliga diagnoser. Alkaptonuri. Stockholm. Socialstyrelsen 2008. Länk.

Aldenbratt, A Rosén K, Eggertsen R. Klinisk blick för blåa öron ledde till rätt diagnos: alkaptonuri. Läkartidn 2010;107:2718-19. Länk.

Keenan CM, Preston AJ, Sutherland H, Wilson PJ, Psarelli EE, Cox TE, Ranganath LR, Jarvis JC, Gallagher JA. Nitisinone arrests bur does not reverse ochronosis in alkaptonuric mice. J Inherit Metab Dis Rep 2015;24:45-50. Länk.

Mialn AM, Hughes AT, Davison AS, Devine J, Lisher J, Curetis S, Khedr M, Gallagher JA, Ranganath LR. The effect of nitisinone in homogentisic acid and tyrosine:a two-year survey of patients attending the National Alkaptonuria Centre, Liverpool. Ann Clin Biochem 2017;54:323-330. Länk.

Davison AS, Norman B, Milan AM, Hughes AT, Khedr M, Rovensky J, Gallagher JA, Ranganath LR. Assessment of the Effect of Once Daily Nitisinone Therapy on 24-h Urinary Metadrenalines and 5-hydroxyindole Acetic Acid Excretion in Patients with Alkaptonuria After 4 Weeks of Treatment. J Inher Metab Dis 2017 Nov 17. Doi: 10.1007/8904-2017-72 (Epub ahead of print). Länk

Gå till början av sidan.

Copyright © 2019, Internetmedicin AB
ID:1168