Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 20 februari 2018, vecka 8
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (14)
Rubrik Författare
Ulcus molle (mjuk schanker) Överläkare Sven Grützmeier, Infektion/Venhälsan/Södersjukhuset
Ulkus / dyspepsi Överläkare Bengt Ödman, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset
Ulkus, perforerat (ulcus perforans, brustet magsår) Specialistläkare Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Jönköping
Underarmsfraktur, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Underbensfraktur, diafysär, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Urachusrest hos barn Med dr, ST-läkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Uremi Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare
Urinblåsecancer Docent, överläkare Anders Ullén, Onkologkliniken, Radiumhemmet/Karolinska Universitetssjukhuset
Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet
Urinvägsinfektion, barn Med dr Martin Wennerström, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Göteborg
Urinvägsinfektion, kateterassocierad Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Urinvägsinfektion, kvinnor Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Urinvägsinfektion, män Docent Torsten Sandberg, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Urtikaria, akut och kronisk Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Urtikariell vaskulit (anti-C1q-vaskulit) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Visar översikter (14)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se