Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tor 9 juli 2020, vecka 28
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (70)
Rubrik Författare
Takayasus arterit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Takotsubokardiomyopati (stressinducerad kardiomyopati) Professor, överläkare Elmir Omerovic, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
Biträdande universitetslektor Björn Redfors, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
Takykardi Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Takykardi, oregelbunden Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Takykardi, regelbunden med breda QRS-komplex Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Takykardi, regelbunden med smala QRS-komplex Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Talassemia intermedia Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Talassemia major Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Talassemia minor/minima Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Tandsprickning Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Tandutveckling, barn Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg
Tandvård barn, profylaktisk Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg
Tarmischemi (och tarmangina) Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VE Kirurgi/Skånes Universitetssjukhus
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
TBE (fästingburen encefalit) Överläkare, klinikchef Mats Haglund, Infektionskliniken/Länsjukhuset Kalmar
T-cellslymfom, perifera Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Testikelcancer Docent, överläkare Gabriella Cohn Cedermark, Enheten för urologisk onkologi/Tema Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Testikelretention (retentio testis) Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Testosteronbrist (hypogonadism) hos män Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Tetanus (stelkramp) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Tibiafraktur, distal, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Tibiafraktur, proximal, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Tillväxtavvikelser, småvuxna barn Med dr, verksamhetschef Lars Gelander, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
Tillväxtavvikelser, storvuxna barn Med dr, verksamhetschef Lars Gelander, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
Tillväxtavvikelser, utredning Med dr, verksamhetschef Lars Gelander, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
Tinea capitis (ringorm i hårbotten) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tinea corporis (ringorm) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tinea inguinalis (ljumsksvamp) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tinea manuum (handsvamp) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tinnitus Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)
Tonsill- och orofarynxcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Tonsillit (faryngotonsillit) hos barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Tonsillkirurgi Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm
Torra ögon Ögonläkare Bo Hedqvist, Ögonmottagningen/Ögonspegeln AB
Total hjärninfarkt Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset
Toxic Shock Syndrome (TSS) Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Toxoplasmos Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Transfusionsmedicin (blodtransfusion) Medicinskt ansvarig för transfusionsmedicin Per-Olof Forsberg, Laboratoriemedicin/Region Värmland
Transitorisk ischemisk attack (TIA) ST-läkare Klara Rudling, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Transposition av de stora kärlen hos vuxna Docent, överläkare Thomas Gilljam, Enheten för vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH)/Medicinkliniken/SU/Östra
Transsexualism, könsdysfori Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Överläkare, specialist i psykiatri Cecilia Dhejne, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
Med dr Katarina Öberg, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Transthyretin-amyloidos, familjär Med dr, överläkare Intissar Anan, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Professor Ole Suhr, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Professor Per Westermark, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet/Uppsala
Trauma – epidemiologi och organisation Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trauma på akuten Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trauma på IVA Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trigeminusneuralgi Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Trikinos Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Trokanterit Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Troklearispares Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Trombocytopeni ST-läkare, PhD Roland Fiskesund, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet
Tromboflebit, akut Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Instutitionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Trombolys vid DVT/lungemboli Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trombosbehandling, poliklinisk Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Instutitionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Trombotisk trombocytopen purpura (TTP) Specialistläkare Jun Su, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin/Karolinska Universitetssjukuset
ST-läkare, PhD Roland Fiskesund, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (C2:66)/Karolinska Universitetslaboratoriet
Troponin I och T ST-läkare Martin Vink, Laboratoriemedicinska Kliniken, Enheten för Klinisk Kemi/Universitetssjukhuset i Örebro
Trycksår - prevention och behandling Professor Christina Lindholm, /Sophiahemmet Högskola
Tuberkulos (tbc), behandling Docent Judith Bruchfeld, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhus, Solna
Tuberkulos (tbc), diagnostik Med dr, överläkare Anita Svahn, Klinisk mikrobiologi L2:02/Karolinska Universitetslaboratoriet Solna
Med dr, specialistläkare Kristian Ängeby, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetslaboratoriet L2:02
Tuberkulos (tbc), latent (LTBI) Med dr, infektionsläkare Boris Kan, Reumatologi- och Infektionsklinken/Karolinska sjukhuset
Tularemi (harpest) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Tumbasartros Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Tumörmarkörer, blod Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Tungcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Turner syndrome Professor Kerstin Landin-Wilhelmsen M.D., Ph.D., Section for Endocrinology, Institution of Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Turners syndrom Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tvångssyndrom (OCD) Professor, överläkare Susanne Bejerot, Institutionen för medicinska vetenskaper/Örebro universitet
Tymom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Typ 1- och typ 2-diabetes, graviditet Professor Johan Jendle, Medicinklinken/Universitetssjukhuset Örebro
Överläkare Helena Fadl, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Örebro
Tyreoidea - palpabel knöl Överläkare, docent, universitetslektor Joakim Hennings, Område kirurgi/Östersunds sjukhus
Tyreoidea och graviditet Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Tyreoideacancer Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Visar översikter (70)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se