Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 18 september 2019, vecka 38
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (86)
Rubrik Författare
Salivläckage Docent, logoped Lotta Sjögreen, Mun-H-Center/Odontologen, Göteborg
Salmonella Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Sandmyggefeber Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Sarkoidos, extrapulmonell Seniorprofessor Anders Eklund, Tema Inflammation och Infektion, Lung, Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna
Sarkoidos, pulmonell Seniorprofessor Anders Eklund, Tema Inflammation och Infektion, Lung, Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna
Sarkom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Scarlatina (scharlakansfeber) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Schistosomiasis Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Schizofreni Docent Eva Lindström, Psykos- och rehabiliteringskliniken/Akademiska sjukhuset
Seborroisk keratos Doktorand, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Seborroiskt eksem (mjälleksem) Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Segmentell rörelsesmärta (SRS) Specialistläkare ortopedi Hans Laestander, Spine Center/Göteborg
Med dr, överläkare Olle Hägg, Spine Center/Göteborg
Sekretorisk mediaotit (Otosalpingit) - handläggning i primärvård Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Sepsis och septisk chock Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Septisk artrit Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Serotonergt syndrom Underläkare Elin Hörbeck, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Överläkare José Rodriguez , Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Annett Büttner, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sexuella övergrepp mot barn Med dr, överläkare Steven Lucas, /Akademiska barnsjukhuset
Överläkare Gabriel Otterman, Barnskyddsteamet/Akademiska barnsjukhuset Uppsala
Shunt vid hydrocefalus Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
SIADH (syndrome of inappropriate secretion of ADH, inadekvat ökad ADH-sekretion) Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Sicklecellanemi och andra sicklecellsjukdomar Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Sjuk sinusknuta (Sick Sinus Syndrome – SSS) Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sjögrens syndrom Docent, Medicinsk rådgivare i reumatologi Thomas Mandl, /
Skabb Doktorand, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skadedokumentation Specialist i Rättsmedicin Ulf Jonsson, /Rättsläkarna i Väst AB
Specialist i rättsmedicin Marcus Grelsson, / Rättsläkarna i Väst AB
Skallbastumörer Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Skelettmetastaser Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Skivepitelcancer i solbelyst hud Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skolios Docent, överläkare Paul Gerdhem, Ortopedkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Skuldersmärta, axelluxation och cuffruptur Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Sköra äldre och läkemedel Leg Apotekare Emelie Sörqvist Fagerberg, Läkemedelsenheten/Landstinget Västernorrland
Specialist i geriatrik Eva Oskarsson, Sundsvalls sjukhus /Landstinget Västernorrland
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Smittskyddslagen Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Smärta, akut Vårdenhetsöverläkare Olaf Gräbel, AN/OP/IVA/SU/Östra
Smärta, akut och procedurrelaterad - barn och ungdomar Med dr, överläkare Stefan Lundeberg, Smärtbehandlingsenheten/Astrids Lindgrens barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Smärta, analys Med dr Henrik Norrsell, Multidisciplinärt Smärtcentrum/SU/Östra Sjukhuset
Smärta, cancerrelaterad – behandling Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i Karlstad
Smärta, långvarig - barn och ungdomar Med dr, överläkare Stefan Lundeberg, Smärtbehandlingsenheten/Astrids Lindgrens barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Smärta, långvarig – hos äldre Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i Karlstad
Smärta, neuropatisk Spec i algologi, allmänmedicin, rehab-medicin Franco Macri, /Uppsala
Smärta, nyfödda Med dr Björn A Larsson, Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Stockholm
Med dr Marie Anell-Olofsson, BIVA/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Smärta, postoperativ – vuxna Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i Karlstad
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Smärta, ryggmärgsstimulering Docent, överläkare Dagmar Westerling, Smärtcentrum, Anestesikliniken/Centralsjukhuset i Karlstad
Smärtlindring vid knä- och höftplastik, lokal infiltrationsanalgesi (LIA) Med dr Tord Röstlund, Ortopedkliniken/Hallands Sjukhus
Social fobi Med dr, överläkare Diana Radu Djurfeldt, M46, OCD-programmet, PSV /Karolinska universitetssjukhuset
Solskydd Med dr, spec läk Helena Gonzalez, Hemigon Dermatologdoktorn AB /Göteborg/
Sorg Leg läk, KBT-terapeut Ludmilla Rosengren, /Aros Läkarmottagning, Uppsala
Med dr, leg psykolog Agneta Grimby, Område 6,/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Ullakarin Nyberg, Norra Stockholms Psykiatri/S:t Görans sjukhus
Sorkfeber (nephropathia epidemica) Professor Clas Ahlm, Infektionskliniken/Norrlands universitetssjukhus
Spinal stenos - ländrygg Överläkare ortopedi Fabian Jacobsson, Spine Center/Göteborg
Överläkare ortopedi Christian Hagelberg, Spine Center/Göteborg
Spirometri Docent Bengt Midgren, Avdelning för lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus Lund
Spottkörtelcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Spädbarnskolik Barnläkare Mats Reimer, Barnmottagningen /Mölnlycke VC
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS) Doktorand, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Stickskador inom vården Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Stimulering inför IVF, ICSI Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF
Stjärtfluss (perianal streptokockinfektion hos barn) - handläggning inom primärvård Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Strabism (skelning) Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Stroke, akut Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund
Stroke, primärprevention Docent, överläkare Mia von Euler, Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset/Klinisk farmakologi/Karolinska sjukhuset
Stroke, rehabilitering Med dr, specialistläkare Xiaolei Hu, Neurorehab, Neuro-Huvud-Hals Centrum,/Norrlands Universitetssjukhus
Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Stroke, sekundärprevention Docent, överläkare Mia von Euler, Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset/Klinisk farmakologi/Karolinska sjukhuset
Struma Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Strömgenomgång (elolycka) Överläkare Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Pensionerad överläkare Anna Blomqvist, Arbets- och miljömedicinska mottagningen/Hallands sjukhus/Halmstad
Subakromiellt impingementsyndrom, yrkesorsakat (inklämningssyndrom i axeln) Docent, överläkare Catarina Nordander, Arbets- och miljömedicin Syd/
Specialistläkare Carl Aronsson, Arbets- och miljömedicin Syd/
Subakut (de Quervains) tyreoidit Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Subaraknoidalblödning Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
Subkutan implanterbar kardiell defibrillator (S-ICD) Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Sudden deafness (plötslig dövhet) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg
Suicidriskbedömning Seniorprofessor Bo Runeson, CPF St Göran/St Göran Norra Sthlm Psykiatri
Suicidriskbedömning, barn och unga Överläkare Anna Santesson, /
Svampförgiftningar Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Svampinfektion i munhåla - oral candidos (torsk) ST orofacial medicin, leg tandläkare Anna Arvidsson, Sjukhustandvården/Östra sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Svampinfektioner (invasiva), behandling Professor Jan Sjölin, Infektionskliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Svampinfektioner (invasiva), diagnostik Docent, överläkare Lena Klingspor, Stockholm CF center / Karolinska Institutet, laboratoriemedicin/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm
Sweets syndrom (febril neutrofil dermatos) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS / SAL) Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Med dr Steven Shev, Internetmedicin.se/Göteborg
Syfilis Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Synkope och övergående medvetandeförlust Överläkare Olof Lekholm, Medicin och akutsjukvård/SU/Sahlgrenska
Systemisk högerkammare, vuxna Med dr, överläkare Kristofer Skoglund, HIA/sviktsektionen, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent, överläkare Peter Eriksson, GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset
Systemisk juvenil idiopatisk artrit Docent, överläkare Lillemor Berntson, Enheten för barnreumatologi/Akademiska sjukhuset
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) Docent, överläkare Mats Dehlin, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), fysioterapi (sjukgymnastik) Leg sjukgymnast, spec reumatologi Claudia Lennartsson , Aleris Rehab/Tyresö
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Systemisk skleros (Sklerodermi, SSc) Överläkare Egidija Sakiniene, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sårskador Specialistläkare Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Sänka (SR)-utredning Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Sömngång (parasomni) Docent, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sömnsjuka (Afrikansk trypanosomiasis) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Sömnstörningar Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva
Visar översikter (86)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se