Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (28)
Rubrik Författare
Rabies Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Radonassocierad lungcancer Professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin
Raynauds fenomen Docent, överläkare Johan Elf, Kärlcentrum/Skånes Universitetssjukhus
Rehabilitering efter främre korsbandsskada Professor Joanna Kvist, /Enheten för Fysioterapi / Linköpings Universitet
Rektal- och analcancer Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Rektala och anala tumörer, benigna Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Rektalcancer - behandling Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Respiratorisk insufficiens Docent, Överläkare Magnus Ekström, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona
Restless legs syndrome (RLS)/Willis-Ekbom Disease (WED) Överläkare Romana Stehlik, Smärtcentrum/Akademiska Sjukhuset
Retinala venocklusioner Överläkare Grete Garberg, Ögonkliniken/Skaraborgs sjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Retinopathy of prematurity (ROP) Professor, överläkare Gerd Holmström, Ögonkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Reumatoid artrit (RA) Adj professor, överläkare, Inger Gjertsson, Avd för reumatologi / Göteborgs universitet / Sahlgrenska akademin
Reumatoid artrit (RA) och modern läkemedelsbehandling med biologiska läkemedel och targeted synthetic DMARDs Docent Jon Lampa, Reumatologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Reumatoid artrit (RA), fysioterapi (sjukgymnastik) Leg sjukgymnast, spec reumatologi Claudia Lennartsson , Aleris Rehab/Rosenlund
Rhabdomyolys Med dr, överläkare Rafael Kawati, Centralintensiven/Akademiska Sjukhuset
Rickettsios (tyfus, fläckfeber, kvalsterburen fläcktyfus [scrub typhus]) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Rikliga menstruationsblödningar Överläkare Anneli Jördens, Gynekologmottagningen/Lasarettet i Enköping
Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA) Docent Kenneth Holmberg, Öron-näsa-halsavdelningen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet / Aleris Specialistmottagning Axessmottagningen Göteborg
Rinit, vasomotorisk Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Rinit, yrkesrelaterad Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Rinofaryngit, akut (förkylning) Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)
Rinosinuit Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Rosacea Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd
Ryggsmärta/besvär och träning av bålkontroll Docent, leg sjukgymnast spec OMT Eva Rasmussen Barr, Sektionen för sjukgymnastik/Karolinska Inst
Röda hund - Rubella Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Rökavvänjning Professor Hans Gilljam, Karolinska Institutet/Stockholm
Rökgasförgiftning och exposition för andra giftiga gaser Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rött öga - handläggning i primärvård ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Visar översikter (28)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se