Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 22 oktober 2019, vecka 43
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (28)
Rubrik Författare
Rabies Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Radonassocierad lungcancer Professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin
Raynauds fenomen Docent, överläkare Johan Elf, Kärlcentrum/Skånes Universitetssjukhus
Rehabilitering efter främre korsbandsskada Professor Joanna Kvist, Sektionen för Fysioterapi /Karolinska Institutet
Rektal- och analcancer Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Rektala och anala tumörer, benigna Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Rektalcancer Professor, överläkare Torbjörn Holm, Kirurgkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Respiratorisk insufficiens Docent Bengt Midgren, Avdelning för lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus Lund
Restless legs syndrome (RLS)/Willis-Ekbom Disease (WED) Överläkare Romana Stehlik, Smärtcentrum/Akademiska Sjukhuset
Retinala venocklusioner Överläkare Grete Garberg, Ögonkliniken/Skaraborgs sjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Retinopathy of prematurity (ROP) Professor, överläkare Gerd Holmström, Ögonkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Reumatoid artrit (RA) Med dr Göran Lindahl, Reumatologkliniken/Danderyds Sjukhus
Reumatoid artrit (RA) och modern läkemedelsbehandling med biologiska läkemedel och targeted synthetic DMARDs Docent Jon Lampa, Reumatologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Reumatoid artrit, fysioterapi (sjukgymnastik) Leg sjukgymnast, spec reumatologi Claudia Lennartsson , Aleris Rehab/Tyresö
Rhabdomyolys Med dr, överläkare Rafael Kawati, Centralintensiven/Akademiska Sjukhuset
Rickettsios (tyfus, fläckfeber, kvalsterburen fläcktyfus [scrub typhus]) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Rikliga menstruationsblödningar Överläkare Anneli Jördens, Kvinnokliniken /Södersjukhuset
Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA) Docent Kenneth Holmberg, Öron-näsa-halskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Rinit, vasomotorisk Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Rinit, yrkesrelaterad Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Rinofaryngit, akut (förkylning) Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)
Rinosinuit Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Rosacea Docent Mats Berg, Hudmottagningen Skindoc/Danderyd
Ryggsmärta och träning av stabilitet/bålkontroll Med dr, leg sjukgymnast spec OMT Eva Rasmussen Barr, Sektionen för sjukgymnastik/Karolinska Inst
Röda hund - Rubella Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Rökavvänjning Professor Hans Gilljam, Karolinska Institutet/Stockholm
Rökgasförgiftning och exposition för andra giftiga gaser Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rött öga - handläggning i primärvård ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg
Visar översikter (28)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se