Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (94)
Rubrik Författare
Pacemaker Med dr, överläkare Birgitta Johansson, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Palliativ vård – allmänt Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – andnöd Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – gastrointestinala symtom Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – nutrition Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – oro Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Palliativ vård – smärtbehandling Överläkare Johan Fridegren, Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin, ASIH Stockholm södra/
Panikångest Överläkare Stefan Westergren, Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva
Pankreascancer, exokrin Professor Maria Albertsson, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Pankreastumörer, neuroendokrina Professor Barbro Eriksson, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Pankreatit, akut Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Pankreatit, kronisk Docent Thomas Gasslander, Kirurgiska kliniken /Universitetssjukhuset, Linköping
Papegojsjuka (ornitos) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Paraneoplastiskt syndrom (PS) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Parenteral nutrition (PN) hos barn och ungdomar Farm Dr, Leg Apotekare Mattias Paulsson, /Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Professor Yigael Finkel, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell Docent Filip Bergquist, Neurologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Patellafraktur, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Patientcentrerad konsultation Specialist i allmänmedicin Staffan Ahlkvist, /VC Bagaregatan, Nyköping
Klinisk adjunkt Charlotte Hedberg, Sektionen för allmänmedicin /Karolinska institutet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Patologiska graviditeter efter IVF eller AIH Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF
PCOS - Polycystiskt ovarialsyndrom Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus
Peniscancer Med dr, överläkare Peter Kirrander, Urologiska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro
Perforerat ulcus (ulcus perforans, brustet magsår) Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Kjell Ivarsson, /Region Blekinge
Perifer ocklusiv artärsjukdom - anamnes, status och utredning Docent, överläkare Joakim Nordanstig, Kärlkirurgiska sektionen, verksamhetsområde Hybrid och Intervention/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Perikardit Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Perikardpunktion Med Dr. Överläkare Christian Dworeck, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Perikardutgjutning och tamponad Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Periodisk feber med aftös stomatit, faryngit och cervikal adenit (PFAPA) Barnläkare Karin Rydenman, Barn- och ungdomskliniken/NU-sjukvården Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Med dr, överläkare Per Wekell, Barn- och Ungdomskliniken/NU-sjukvården Uddevalla och NÄL (Trollhättan)
Med dr, överläkare Stefan Berg, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus
Perioral dermatit (POD) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Peripartum kardiomyopati (PPCM) Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Peritonit hos PD-patienter Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Personlighetssyndrom Professor, överläkare Lisa Ekselius, Verksamhetsområde psykiatri/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Peyronies sjukdom (peniskrökning) Specialistläkare i urologi Mats Hedlund, /Capio Specialistcenter Urologi, Solna Centrum
Pilonidalsinus, pilonidalcysta Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Pityriasis alba Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Pityriasis rosea (medaljongsjuka) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Pityriasis versicolor Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
PK(INR) – Protrombinkomplex Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Plantarfasciepati, hälsporre Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg
Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Plastikkirurgi efter stor viktnedgång Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala
Docent, överläkare Johan Thorfinn, Hand-och plastikkirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Pleurit (utredning av pleuravätska) Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus
Plötslig spädbarnsdöd (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome) Docent, barnläkare Bernt Alm, /
Pneumokockvaccination Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Pneumoni hos barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Pneumoni hos vuxna Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Pneumoni, ventilator-associerad (VAP) Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Pneumothorax Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus
POEMS-syndrom Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Polands syndrom Docent, överläkare i plastikkirurgi Emma Hansson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Docent, överläkare i thoraxkirurgi Shahab Nozohoor, Kliniken för Thoraxkirurgi/SUS Lund
Med dr, överläkare Annika Widerberg, Handkirurgiska kliniken/SUS Malmö
Med dr, överläkare Carolin Freccero, Plastikkirurgiska kliniken/SUS Malmö
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Polio (barnförlamning) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Polyarteritis nodosa (PAN) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Polycystisk njursjukdom (ADPKD) Docent, överläkare Anders Fernström, Njurmedicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Docent, överläkare Britta Hylander Rössner, Njurmedicinska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
Polycytemia vera (PV) Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Polymyalgia reumatika (PMR) Överläkare Ann Knight, Reumatologi/Akademiska sjukhuset
Polyneuropati och multipel mononeuropati Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Porfyrisjukdomar Porfyricentrum Sverige, /Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Portavenstrombos Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Postoperativt illamående och kräkningar, barn Överläkare Ingemar Brunsson, Drottning Silvias Barnsjukhus/SU/Östra Sjukhuset
Postpartumblödning (Blödning i samband med förlossning) Med dr, specialistläkare Anna Sandström, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Bitr. överläkare Charlotte Lindblad Wollmann, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Med dr, överläkare Ingela Hulthén Varli, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Postpoliosyndrom Professor, överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Postprandiell hyperglykemi Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression
Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom, POTS Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Prediabetes (dysglykemi) Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Preeklampsi och eklampsi - Behandling Professor, överläkare Stefan Hansson, Obstetrik och Gynekologi/Lunds Universitet
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, specialistläkare Ragnhild Hjertberg, Ultragyn/Stockholm
Preeklampsi och eklampsi - Utredning Professor, överläkare Stefan Hansson, Obstetrik och Gynekologi/Lunds Universitet
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, specialistläkare Ragnhild Hjertberg, Ultragyn/Stockholm
Preimplantatorisk genetisk testning Professor, överläkare Elisabeth Syk Lundberg, Klinisk genetik/Karolinska universitetssjukhuset
Prematur ejakulation Docent Kerstin Fugl-Meyer, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Med dr Urban Ekström, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Presbyopi (ålderssynthet) Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus
Primär biliär cholangit (PBC) Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Primär immunologisk trombocytopeni, nydiagnostiserad (ITP) Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Primär skleroserande kolangit (PSC) Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Primära hjärttumörer Docent, överläkare i thoraxkirurgi Shahab Nozohoor, Kliniken för Thoraxkirurgi/SUS Lund
Primärt Sjögrens syndrom Med dr, överläkare Peter Olsson, Reumatologmottagningen, Specialiserad medicin/Helsingborg
Proktit Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Proktologi, allmänt Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Prolaps, anal och rektal Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Prostatacancer Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Prostataspecifikt antigen (PSA) Professor, överläkare Ola Bratt, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Prostatit Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
Proteasomhämmare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Proteintyrosinkinashämmare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Proteinuri hos vuxna Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
Proximal hamstringsruptur Docent, överläkare Karl Eriksson, Ortopedkliniken/Södersjukhuset, Stockholm
Psoriasis Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Psoriasisartrit Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Psykomotorisk agitation (utagerande) Överläkare José Rodriguez , Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Psykosbehandling (akuta psykoser och kroniska psykoser) Docent, överläkare Mussie Msghina, Institutionen för medicinska vetenskaper, Institutionen för klinisk neurovetenskap/Örebro Universitet, Karolinska Institutet
Pulmonell arteriell hypertension (PAH) Överläkare Björn Kornhall, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom/Skånes Universitetssjukhus i Lund
Pustulosis palmoplantaris (PPP) Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Påssjuka - Parotit Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Visar översikter (94)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se