Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (19)
Rubrik Författare
Obesitas – beteendemodifikation PhD, leg. dietist, hushållslärare Ingela Melin, /Viktuarum
Obesitas, kirurgi Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Obesitas, utredning och behandling i primärvården Docent Jarl S:son Torgerson, Psykatri psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Obstruktiv sömnapné Professor, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ockelbosjukan (bärplockarsjukan) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Oculomotoriuspares (n. III) Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Optikusinfarkt Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Optikuskompression Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Optikusneurit Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Organdonation Överläkare anestesi och Intensivvård Bertil Andersson, AnOpIVA/Östra sjukhuset
Ormbett (förgiftning av ormgift) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ortostatisk hypotension ST-läkare Gustav Mattsson, VO Internmedicin/Gävle sjukhus, Region Gävleborg
Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Osteomyelit och spondylodiskit, vuxna Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Osteoporos, primär Professor Dan Mellström, Geriatriska Kliniken/SU/Mölndals sjukhus
Professor, specialistläkare Mattias Lorentzon, Enheten för Geriatrik/SU/Mölndals sjukhus
Osteoporos, sekundär Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Otit (öroninflammation) - akut Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm
Ovarialcancer Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, IKE/Onkologen/Linköpings Universitet
Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF
Visar översikter (19)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se