Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 20 februari 2018, vecka 8
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (18)
Rubrik Författare
Obesitas – beteendemodifikation PhD, leg. dietist, hushållslärare Ingela Melin, /Viktuarum
Obesitas, kirurgi Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Obesitas, utredning och behandling i primärvården Docent Jarl S:son Torgerson, Psykatri psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Obstruktiv sömnapné Docent, överläkare Ludger Grote, Lungkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Jan Hedner, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ockelbosjukan (bärplockarsjukan) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Oculomotoriuspares (n. III) Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Optikusinfarkt Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Optikuskompression Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Optikusneurit Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Organdonation Med dr, överläkare Nils Ståhl, Neurokirurgen/Lunds Universitetssjukhus
Ormbett (förgiftning av ormgift) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Osteomyelit och spondylit Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Osteoporos, primär Professor Dan Mellström, Geriatriska Kliniken/SU/Mölndals sjukhus
Professor, specialistläkare Mattias Lorentzon, Enheten för Geriatrik/SU/Mölndals sjukhus
Osteoporos, sekundär Professor, överläkare Kerstin Landin-Wilhelmsen, Sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Otit (öroninflammation) - akut Med dr, överläkare Anders Nordkvist, /Citysjukhuset +7
Ovarialcancer Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, IKE/Onkologen/Linköpings Universitet
Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) Specialistläkare Anna-Karin Lind, Fertilitetscentrum/Göteborg
Visar översikter (18)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se