Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
mån 6 juli 2020, vecka 28
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (69)
Rubrik Författare
Makrohematuri, vuxna Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet
Makulablödning Specialistläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset
Makuladegeneration, åldersrelaterad Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Makulahål (hål i gula fläcken) Specialistläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset
Malaria, behandling Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
Malign körtel hals (CUP) Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Malignt melanom i huden Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Malignt melanom, metastaserat Docent, överläkare Lars Ny, Onkologi/ Sahlgrenska universitetssjukhuset
Malignt neuroleptikasyndrom AT-läkare Elin Hörbeck, /Sahlgrenska Universitetssjukhus
Överläkare José Rodriguez , Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Annett Büttner, /Angereds Närsjukhus
Malletfinger Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Malrotation, barn Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Maneter, alger och giftiga havslevande djur Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mantelcellslymfom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Marfans syndrom Docent, överläkare Erik Björck, Klinisk genetik/Karolinska Universitetssjukhuset
Maskinfektioner, diagnostik och behandling Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
Docent Urban Hellgren, Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset
Mastocytos Överläkare Mattias Mattsson, Hematologmottagningen/Akademiska Sjukhuset
Mastoidit, akut Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken
Mediastinit efter hjärtkirurgi Docent, överläkare Katarina Westling, SLL, PO infektionssjukdomar, tema inflammation och infektion/Karolinska universitetssjukhuset
Medicinsk statistik - diagnostiska tester Professor, överläkare Jonas F. Ludvigsson, Barnkliniken i Örebro, Enheten för klinisk epidemiologi/Universitetssjukhuset Örebro
Professor Anders Ekbom, Enheten för klinisk epidemiologi/Karolinska Institutet
Medvetslöshet, differentialdiagnostik Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Mellanfotsfraktur, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Ménières sjukdom Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Meningit – bakteriell Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Meningokockinfektioner Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Merkelcellskarcinom Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Mesoteliom Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus
Metabola syndromet Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Migrän Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Mikroskopisk kolit Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Mikroskopisk polyangit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mikroti Plastikkirurg Martin Öberg, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus/Malmö
Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom) Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Missfall (upprepade), utredning Överläkare Gerasimos Tzortzatos, /Stockholm IVF
Misshandel av äldre ST-läkare i akutsjukvård, PhD-student Karin Erwander, /Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Lunds Universitet
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Region Jönköpings Län
Mitralisinsufficiens Docent, överläkare Carl Meurling, VO Hjärt- och Lungmedicin, Hjärtsvikt- och klaffsektionen/SUS Lund
Mitralisstenos Docent, överläkare Carl Meurling, VO Hjärt- och Lungmedicin, Hjärtsvikt- och klaffsektionen/SUS Lund
Mjältruptur ST-läkare, doktorand Martin Nilsson, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett
Överläkare Gabriel Börner, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett
Mohs kirurgi Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar Med dr, överläkare Ulrika Joneborg, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Mollusker Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Monogen diabetes (MODY) Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Monoklonal gammopati (MGUS) Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Morbus de Quervain (stenoserande tendovaginit) Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
MRSA och VRE Docent Christina Åhrén, Strama/Västra Götalandsregionen
MRSA, behandling Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Multifokal motorisk neuropati (MMN) Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Multiorgansvikt Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1) Professor, överläkare Peter Stålberg, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset
Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2) Docent, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg/Avd för endokrin- och sarkomkirurgi/Kirurgkliniken/Sahlgrenska Universitetssjuhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Multipel skleros (MS), behandling Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus
Multipel skleros (MS), primärprogressiv Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus
Multipel Skleros (MS), utredning Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus
Munhålecancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Muskelbristning Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg
Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Myastenia gravis - diagnos och behandling Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Myastenia gravis - specialtillstånd Med dr, överläkare Rayomand Press, Neurologkliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Mycoplasma genitalium, infektion Med dr, överläkare Eva Björnelius, Hudkliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mycosis fungoides Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Professor Robert Hast, Karolinska Institutet/Stockholm
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Myelofibros Överläkare Peter Johansson, Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Myelom (multipelt myelom, myelomatos) Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Mykoplasmapneumoni Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Myokardit med och utan perikardit Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Myom Överläkare Anneli Jördens, Kvinnokliniken /Södersjukhuset
Myopi (närsynthet) Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus
Myotonia congenita Med dr Ólöf Eliasdóttir, Neurologiska kliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Målvärden vid vård av traumapatient Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mässling (morbilli) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Visar översikter (69)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se