Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 20 februari 2018, vecka 8
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (60)
Rubrik Författare
Makrohematuri, vuxna Överläkare, universitetslektor Amir Sherif, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet
Makuladegeneration, åldersrelaterad Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Malaria, behandling Docent Urban Hellgren, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Malignitet – symtom och utredning Docent Peter Gunvén, Specialist i kirurgi och onkologi/Stockholm
Malignt melanom i huden Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Malignt neuroleptikasyndrom Underläkare Elin Hörbeck, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Överläkare José Rodriguez Cruz, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Överläkare Annett Büttner, Psykiatri Psykos/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Malletfinger Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
Malrotation, barn Med dr, ST-läkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Maneter, alger och giftiga havslevande djur Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mantelcellslymfom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Maskinfektioner, diagnostik och behandling Med dr, specialistläkare Silvia Botero Kleiven, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetssjukhuset
Med dr, regionläkare Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Mastocytos Överläkare Mattias Mattsson, Blodmottagningen/Akademiska Sjukhuset
Mediastinit efter hjärtkirurgi Docent, överläkare Katarina Westling, Infektionskliniken/Karolinska universitetssjukhuset
Medicinsk statistik - diagnostiska tester Professor, överläkare Jonas F. Ludvigsson, Barnkliniken i Örebro, Enheten för klinisk epidemiologi/Universitetssjukhuset Örebro
Professor Anders Ekbom, Enheten för klinisk epidemiologi/Karolinska Institutet
Medvetslöshet, differentialdiagnostik Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, Akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus
Mellanfotsfraktur, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Ménières sjukdom Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Bitr. professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Meningit – bakteriell Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Meningokockinfektioner Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Merkelcellskarcinom Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Mesoteliom Docent Gunnar Hillerdal, Lungenheten/Division medicin/Gävle Sjukhus
Metabola syndromet Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Migrän Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SDS-kliniken
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Mikroskopisk kolit Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Mikroskopisk polyangiit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mikroti Plastikkirurg Martin Öberg, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus/Malmö
Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom) Överläkare Docent Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Linköpings Universitetssjukhus
Missfall (upprepade), utredning Specialistläkare Anna-Karin Lind, Fertilitetscentrum/Göteborg
Misshandel av äldre ST-läkare i akutsjukvård, PhD-student Karin Erwander, /Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Lunds Universitet
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Jönköping
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Mitralisinsufficiens Docent, överläkare Carl Meurling, VO Hjärt- och Lungmedicin, Hjärtsvikt- och klaffsektionen/SUS Lund
Mitralisstenos Docent, överläkare Carl Meurling, VO Hjärt- och Lungmedicin, Hjärtsvikt- och klaffsektionen/SUS Lund
Mjältruptur ST-läkare, doktorand Martin Nilsson, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett
Överläkare Gabriel Börner, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett
Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar Med dr, överläkare Ulrika Joneborg, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Mollusker Doktorand, leg läk Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Monoklonal gammopati (MGUS) Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Morbus de Quervain (stenoserande tendovaginit) Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
MRSA och VRE Docent Christina Åhrén, Strama/Västra Götalandsregionen
MRSA, behandling Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Multiorgansvikt Docent, överläkare Hans Blomqvist, Anop-IVA-kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1) Docent, överläkare Peter Stålberg, Endokrinkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska sjukhuset
Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2) Med dr, överläkare Stefan Lindskog, Kirurgkliniken Varberg/Hallands sjukhus Varberg
Multipel skleros (MS), behandling Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus
Multipel skleros (MS), primärprogressiv Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus
Multipel Skleros (MS), utredning Överläkare, doktor klinisk neurologi Petra Nilsson, Neurologen /Skånes Universitetssjukhus
Muskelbristning Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg
Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Myastenia gravis - diagnos och behandling Docent Ritva Matell, Neurologiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Myastenia gravis - specialtillstånd Docent Ritva Matell, Neurologiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Mycoplasma genitalium, infektion Med dr, överläkare Eva Björnelius, Hudkliniken/Karolinska Huddinge
Mycosis fungoides Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Professor Robert Hast, Karolinska Institutet/Stockholm
Myelofibros Överläkare Peter Johansson, Hematologsektionerna/NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare Björn Andréasson, Hematologsektionerna/NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Myelom (multipelt myelom, myelomatos) Docent Ulf-Henrik Mellqvist, Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Mykoplasmapneumoni Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Myokardit med och utan perikardit Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Myom Överläkare Anneli Jördens, Kvinnokliniken /Södersjukhuset
Myopi (närsynthet) Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus
Myotonia congenita Med dr Björn Brådvik, Neurologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Målvärden vid vård av traumapatient Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mässling (morbilli) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Visar översikter (60)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se