Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 14 november 2018, vecka 46
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (46)
Rubrik Författare
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind psykatri
Laktosintolerans Docent Claes Hallert, Medicinkliniken/Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Laktosintolerans - kostråd Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Ledprotesinfektioner Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Legionella (legionärssjuka) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Leishmaniasis Med dr, regionläkare Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Leg läk Hedvig Glans, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Lemierres syndrom Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Leptospiros (fältfeber) Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Lever- och gallvägstumörer, benigna Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Lever- och gallvägstumörer, maligna Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Leverabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Leverbiopsi Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Levercirros Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Levercirros, komplikationer Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Leverprover, patologiska - utredning i öppenvård Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Leverpåverkan - läkemedelsassocierad Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Leverpåverkan - örtpreparat/"naturprodukter" Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Leversvikt, akut - vuxna Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Levertransplantation Docent, överläkare Staffan Wahlin, Gastrocentrum K63 / /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge
Lichen ruber planus Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Lichen sclerosus Professor, överläkare Elisabet Nylander, Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Listerios, listeria Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Livlöshetsattack hos barn (Apparent Life-Threatening Event, ALTE) Läkare Jessica Shorter, Leg läkare/Skaraborgs Sjukhus Falköping
Underläkare Camilla Svanbäck, Stockholms läns landsting/
Docent, barnläkare Bernt Alm, /
Ljumskbråck - barn Specialistläkare barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Ljumskbråck - vuxna Överläkare Gunnar Rimbäck, Kirg kliniken/Frölunda Specialistsjukhus
Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lumbago Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor Lars Rosengren, Neurologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus
Lungcancer Docent, överläkare Simon Ekman, Onkologiska kliniken UAS/Karolinska sjukhuset
Lungcarcinoider Docent Dan Granberg, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Lungemboli Docent Henry Eriksson, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Leif Lapidus, Medicin Sahlgrenska/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Lennart Stigendal, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Per-Åke Moström, Medicin Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, Överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lungfibros (idiopatisk) Professor Magnus Sköld, Patientområde Lung- och Allergisjukdomar/Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Lungtransplantation Med dr, överläkare Lennart Hansson, Lung- o allergisektionen, VO Hjärt- o lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus
Lymfangioleiomyomatos (LAM) Med dr, överläkare Maryam Fathi, Lung och Allergikliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Lymfogranuloma venereum (LGV) Överläkare Sven Grützmeier, Infektion/Venhälsan/Södersjukhuset
Lymfom - behandling Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Lymfom - symtom och utredning Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Lymfödem Docent, överläkare Håkan Brorson, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
Docent, leg fysioterapeut Karin Johansson, Lymfödemmottagningen, Onkologiska kliniken/ Skånes universitetssjukhus, Lund
Lågmolekylära hepariner, LMH Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, Överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Långt QT-syndrom och andra kardiella jonkanalsjukdomar Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Långtidsbehandling med oxygen (syrgas, hemsyrgas) Docent, spec i internmedicin Magnus Ekström, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona
Läkarintyg och utlåtanden för asylsökande Professor Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd (SMER)/Socialdepartmentet
Läkemedel som kan ge leverskada Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Läkemedelsreaktioner och hud Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Läkemedelstillförsel vid leversjukdom Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Läpp-käk-gomspalt (LKG) Överläkare Malin Hakelius, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Daniel Nowinski, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Valdemar Skoog, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Maria Mani, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Visar översikter (46)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se