Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (49)
Rubrik Författare
Labyrintit, akut Med dr, specialistläkare ÖNH Louise Honeth, ÖNH/Sergelkliniken, Stockholm
Med dr, biträdande överläkare Åsa Bonnard, PO ÖNH/Karolinska Universitetssjukhuset
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Med dr, överläkare Jonas Isaksson, /WeMind Ångest-Depression
Laktosintolerans Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad
Laktosintolerans - kostråd Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Larynxcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ledprotesinfektioner Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Legionella (legionärssjuka) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Leishmaniasis Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Leg läk Hedvig Glans, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Lemierres syndrom Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Leptospiros (fältfeber) Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Lever- och gallvägstumörer, benigna Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Lever- och gallvägstumörer, maligna Professor, överläkare Per Sandström, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Leverabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Leverbiopsi Överläkare Ingalill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Levercirros Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Levercirros, komplikationer Docent Per Stål, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Leverprover, patologiska - utredning i öppenvård Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Leverpåverkan - läkemedelsassocierad Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Leverpåverkan - örtpreparat/"naturprodukter" Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Leversvikt, akut - vuxna Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Levertransplantation Docent, överläkare Staffan Wahlin, PO Övre Buk C177/ /Karolinska Universitetssjukhuset / Huddinge
Lichen ruber planus Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lichen sclerosus Professor, överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Listerios, listeria Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Livlöshetsattack hos barn (Apparent Life-Threatening Event, ALTE) Läkare Jessica Shorter, Leg läkare/Skaraborgs Sjukhus Falköping
Leg läkare Camilla Svanbäck, Stockholms läns landsting/
Docent, barnläkare Bernt Alm, /
Ljumskbråck - barn Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi Kristine Hagelsteen, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Ljumskbråck - vuxna Överläkare Gunnar Rimbäck, Kirg kliniken/Frölunda Specialistsjukhus
Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lumbago Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor Lars Rosengren, Neurologen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor, överläkare Henrik Zetterberg, Klinisk neurokemi/SU/Mölndals Sjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Lungcancer Docent, överläkare Simon Ekman, Onkologiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Lungcarcinoider Docent, överläkare Dan Granberg, Tema Cancer, Medicinsk Enhet Bröst, Endokrina Tumörer och Sarkom/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Stockholm
Lungemboli Överläkare Sofia Ekdahl, Medicin/Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor emerita Margareta Hellgren, Kvinnokliniken Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lungfibros (idiopatisk) Professor Magnus Sköld, Medicinsk enhet Lung- och Allergisjukdomar/Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Lungtransplantation Med dr, överläkare Lennart Hansson, Lung- o allergisektionen, VO Hjärt- o lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus
Lymfangioleiomyomatos (LAM) Med dr, överläkare Maryam Fathi, Lung och Allergikliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Lymfogranuloma venereum (LGV) Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset
Lymfom - behandling Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Lymfom - symtom och utredning Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Lymfödem Professor, överläkare Håkan Brorson, Plastikkirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus, Malmö
Docent, leg fysioterapeut Karin Johansson, Lymfödemmottagningen, Onkologiska kliniken/ Skånes universitetssjukhus, Lund
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Lågmolekylära hepariner, LMH Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Långt QT-syndrom och andra kardiella jonkanalsjukdomar Med dr, specialistläkare Sigfús Gizurarson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent Nils Edvardsson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Långtidsbehandling med oxygen (syrgas, hemsyrgas) Docent, Överläkare Magnus Ekström, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona
Läkarintyg och utlåtanden för asylsökande Professor Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd (SMER)/Socialdepartmentet
Läkemedel som kan ge leverskada Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Läkemedelsreaktioner och hud Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Läkemedelstillförsel vid leversjukdom Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Läppcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Läpp-käk-gomspalt (LKG) Överläkare Malin Hakelius, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent Daniel Nowinski, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent Valdemar Skoog, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent Maria Mani, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
ST-läkare Olof Engström, VO Plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Visar översikter (49)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se