Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 18 december 2018, vecka 51
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (42)
Rubrik Författare
ICD (implantable cardioverter defibrillator) och biventrikulär pacing (CRT-P/CRT-D) Med dr, överläkare Birgitta Johansson, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Idiopatisk (immun) Trombocytopen Purpura (ITP), kronisk Professor Hans Wadenvik, Hematologisektionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor Per Ola Andersson, Sektionen för Hematologi, Onkologi och Lungmedicin/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
Idiopatiska inflammatoriska myopatier Överläkare Egidija Sakiniene, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IgG4-associerad sjukdom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ileus (inklusive slitsherniering) Specialistläkare Martin Lindsten, VO Kirurgi/Lasarettet i Ystad
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Jönköping
Illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Impetigo (svinkoppor) Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Incidentalom, adrenalt Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Infantil hypertrofisk pylorusstenos Med dr, specialistläkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Professor, överläkare Einar Arnbjörnsson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Infektioner hos asylsökande Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Infertilitet, manlig Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar, behandling Professor Yigael Finkel, Barnmedicin Gastro/Nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Överläkare Ulrika Lorentzon Fagerberg, Barnkliniken Gastro/Nutrition/Centrum för Klinisk Forskning/Västmanlands Sjukhus, Västerås
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och biologiska läkemedel Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Med dr, överläkare Ulf Hindorf, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling Docent Jörgen Rutegård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk Överläkare Jonas Halfvarson, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Inflammatoriska systemsjukdomar, differentialdiagnostik Med dr, specialistläkare reumatotlogi Anna-Karin Hultgård Ekwall, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhus
Influensa Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Influensa A (H1N1) pdm 2009 (svininfluensa) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Inkontinens, kvinnlig Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Med dr, överläkare Maria Andrada Hamer, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus
Insulinpump (CSII), vuxna Professor Johan Jendle, Örebro Universitet/
Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Insulinresistens Docent Åke Sjöholm, Medicinkliniken/Gävle sjukhus
Intoxikation – akut omhändertagande Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation – Alkohol Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation – Dextropropoxifen Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Intoxikation – Lithium Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Intoxikation – Paracetamol Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Intoxikation – SSRI Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Intoxikation – SSRI-preparat, SNRI-preparat, NaSSA-preparat och atypiska antidepressiva läkemedel Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation - Tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Amfetamin Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Intoxikation och missbruk - Bensodiazepiner Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Cannabis Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Ecstasy (MDMA) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk – GHB Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Heroin, fentanyl, metadon och andra opioider Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Kokain Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Nya Psykoaktiva Substanser (NPS) Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Intoxikation och missbruk - Spice Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Invagination hos barn ST-läkare Mette Hambraeus, Barn och Ungdomskirurgiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund
Med dr, överläkare Anna Börjesson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Invagination, rektal Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Ischemisk kolit Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Isolerad hyperterm perfusion (isolated limb perfusion, ILP) Underläkare Ilan Ben-Shabat, /
Med dr, specialistläkare Roger Olofsson Bagge, Kirurgkliniken /SU/Sahlgrenska
Visar översikter (42)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se