Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (131)
Rubrik Författare
Hallux valgus Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg
Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Halsryggskador (med eller utan ryggmärgskador) Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Överläkare Lars Kihlström, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Handinfektioner Överläkare Stephan Wilbrand, Handkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset
Handledsfraktur hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Handledssmärtor Med dr Specialist handkirurgi Lars Hagberg, Pensionär/
HbA1c ST-läkare Sara Ek, Avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin/Länssjukhuset Kalmar
HBT-frågor Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset
Helicobacter pylori Professor emeritus, distriktsläkare Lars Agréus, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB
Hematuri hos vuxna Med dr, överläkare Aso Saeed, Njurmedicinmottagning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hemodialys - Etik och principer Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hemodialys - Medicinska problem Docent Jarl Ahlmén, Njurmedicin/Konsultläkare
Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) Överläkare Johan Vaktnäs, Kirurgkliniken/Hallands sjukhus Varberg
Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hemofili (blödarsjuka typ A och B) Överläkare Susanna Ranta, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Pia Petrini, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Tony Frisk, Barnkoagulationscentrum/Astrid Lindgrens barnsjukhus
Överläkare Maria Magnusson, Barnkoagulationscentrum/Astrids Lindgrens barnsjukhus samt Sektion Koagulation, Karolinska Universitetssjukhuset
Hemokromatos, primär Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Docent Sigvard Olsson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hemokromatos, sekundär Med dr, bitr överläkare Christian Kjellander, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus
Hemorragisk feber (Ebola, Marburg, Lassa, Rift Valley, Krim-Kongo) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Hemorrojder Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Henoch-Schönleins purpura (IgA-vaskulit) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Heparininfusion (heparin 5 000 E/ml) Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hepatit A - akut Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hepatit A – vaccination Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit B - akut Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit B - kronisk, behandling Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit B - kronisk, utredning Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit B - postexpositionsprofylax Professor emeritus Gunnar Norkrans, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hepatit B - vaccination Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit B hos hivpositiva Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet
Hepatit B, barn, kronisk Docent, överläkare Björn Fischler, Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Karolinska Universitetssjukhuset
Hepatit C - akut och kronisk Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hepatit C - kronisk, behandling Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hepatit C hos hivinfekterade Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet
Hepatit C, barn, kronisk Docent, överläkare Björn Fischler, Patientflöde barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Karolinska Universitetssjukhuset
Hepatit E Professor Heléne Norder, Avd.klin Mikrobiologi/Institutionen för biomedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet
Hepatit, alkoholorsakad Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Hepatit, autoimmun Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/Landspitali University Hospital, Reykjavík, Island
Hepatit, hypoxisk (ischemisk) Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Hepatit, viral - diagnostik och tolkning av hepatitserologi Professor Ola Weiland, Karolinska institutet/Stockholms läns landsting
Hereditärt angioödem Professor em. Janne Björkander, Wetterhälsan/Region Jönköpings län
Herpes simplexvirus typ 1 Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Herpes simplexvirus typ 2 Professor Tomas Bergström, Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hidradenitis suppurativa (varig svettkörtelinflammation) Specialistläkare Victoria Marmgren, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Despoina Kantere, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hirsutism Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Histoplasmos Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Hiv – behandling Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Hiv - preexpositionsprofylax (PrEP) Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Hiv – resistens mot behandling Professor Anders Sönnerborg, Laboratoriemedicin, Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska institutet
Hiv – symtomatologi och diagnostik Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Hiv och graviditet Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Hjärnabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Hjärninfarkt – trombolys och trombektomi Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Professor, överläkare Arne Lindgren, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Biträdande Överläkare Andreas Arvidsson, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hjärnskador, traumatiska (TBI) - barn Med dr, överläkare Zandra Olivecrona, Sektionen för neurokirurgi, anestesi- och intensivvårdsavdelningen/Universitetssjukhuset Örebro
Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund
Överläkare Margaretha Lannge, Barnkirurgiska verksamheten/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
Hjärnskador, traumatiska (TBI) - vuxna Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent, överläkare Hans Johnsson, Medicinkliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna
Docent, överläkare Johan Undén, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus
Hjärntrötthet Professor, överläkare Lars Rönnbäck, Klin neurovetenskap och rehab, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, psykolog, spec i neuropsykologi Birgitta Johansson, Klin neurovetenskap, Inst för neurovetenskap och fysiologi/Sahlgrenska Akademin och Rehabiliteringsmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hjärntumörer Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Leg. läk. Inti Harvey Peredo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent, överläkare Tiit Mathiesen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska sjukhuset
Hjärntumörer, icke-kirurgisk behandling Universitetslektor, överläkare Maria Sandström, Cancercentrum/Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Hjärtamyloidos (amyloid kardiomyopati) Specialistläkare Björn Pilebro, Centrum för kardiovaskulär genetik/Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Hjärtfel hos vuxna, komplexa - behandling med homograft (conduit) Med dr, överläkare Kristofer Skoglund, HIA/sviktsektionen, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent, överläkare Peter Eriksson, GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset
Hjärtinfarkt hos kvinnor Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Doc Nina Johnston, Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Hjärtinfarkt med ST-höjning, akut Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Hjärtsvikt, akut Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hjärtsvikt, kronisk - med reducerad systolisk funktion (HFrEF) Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hjärtsvikt, med bevarad systolisk funktion (HFpEF) Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hjärttransplantation Överläkare Björn Kornhall, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom/Skånes Universitetssjukhus i Lund
Hodgkins lymfom Docent, överläkare Daniel Molin, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset
Holter-EKG, tolkning ST-läkare Daniella Isaksén, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Piotr Szamlewski, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hordeolum (vagel) - handläggning i primärvård ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Hortons huvudvärk (Cluster Headache) Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Hotande förtidsbörd/prematurbörd/för tidig födsel Bitr. överläkare Charlotte Lindblad Wollmann, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Med dr, specialistläkare Anna Sandström, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Med dr, överläkare Ingela Hulthén Varli, Kvinnokliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
HPV - Vaccination av ungdomar Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Mödrahälsovårdsöverläkare Pia Collberg , Föräldra-barnhälsan/Region Jämtland Härjedalen
Barnhälsovårdsöverläkare Sven Arne Silfverdal, Barnhälsovården/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Hudbiopsi Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Humerusfraktur, diafysär, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Humerusfraktur, proximal, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Huntingtons sjukdom Med dr Jimmy Sundblom, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Överläkare Anders Johansson, Neurologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Huvud- halscancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Huvudlöss Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus
Huvudvärk hos barn, primär Professor Mattias Linde, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk/Norge
Huvudvärk, allmänt Professor Mattias Linde, Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk/Norge
Huvudvärk, cervikogen Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Huvudvärk, läkemedelsassocierad kronisk daglig Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Huvudvärk, primär utredning Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Huvudvärk, spänningshuvudvärk (HST) Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Hydrocefalus, icke-kommunicerande Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Hydrocefalus, kommunicerande Med dr, överläkare Kristina Cesarini, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med dr, ST-läkare Johan Virhammar, Neurologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Med dr, specialistläkare Andreas Fahlström, Neurokirurgiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Hydrocele, spermatocele & varikocele Specialistläkare i urologi Mats Hedlund, /Capio Specialistcenter Urologi, Solna Centrum
Hyperbar oxygenbehandling (HBO) Överläkare Per Arnell, Tryckkammaren / Verksamhetschef, Överläkare Ambulanshelikoptern Västra Götalandsregionen /Sahlgrenska Universitetssjukhuset område Östra
Hyperhidros Specialistläkare Kristina Maltese, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Lykke Barck, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hyperkalcemi Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset
Hyperkalemi Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Hyperkolesterolemi Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Hyperkolesterolemi, familjär Docent, överläkare Owe Johnson, Hjärtcentrum NUS /Norrlands universitetssjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hyperlipidemi, kombinerad Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Hypernatremi Överläkare Dimitrios Chantzichristos, Sektionen för endokrinologi/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hyperopi (översynthet) Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus
Hyperosmolärt non-ketotiskt syndrom (HNKS) Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hyperparatyreoidism, primär Docent Inga-Lena Nilsson, PO Bröst-, Endokrina tumörer, Sarkom, Tema Cancer/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Hypersensitivitetspneumonit Professor Magnus Sköld, Medicinsk enhet Lung- och Allergisjukdomar/Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Hypertermi Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus
Hypertoni vid diabetes Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Hypertoni vid kronisk njursjukdom (CKD) Professor Gregor Guron, Njurmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hypertoni, endokrin Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hypertoni, malign Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Hypertoni, primär (essentiell) Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Hypertoni, primär (essentiell), behandlingsresistent Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral
Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Hypertoni, sekundär Professor emeritus Ove K. Andersson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Hypertriglyceridemi Professor Olov Wiklund, Avdelningen för Molekylär och Klinisk Medicin/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) Docent, överläkare Stellan Mörner, Centrum för Kardiovaskulär Genetik/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM) Docent, överläkare i thoraxkirurgi Shahab Nozohoor, Kliniken för Thoraxkirurgi/SUS Lund
Docent, överläkare Johan Sjögren, Verksamhetsområde Thorax och kärl/SUS Lund
Hypertyreos Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Hypofarynxcancer Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Hypofyssjukdomar, utredning Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hypofysär underproduktion, hypopituitarism Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hypofysär överproduktion Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Hypoglykemi, symtom och behandling Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hypogonadotrop hypogonadism (hos män) Professor, överläkare Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö
Hypokalcemi Docent, f.d. överläkare och universitetslektor Ove Törring, Karolinska Institutet/Endokrinsektionen, Södersjukhuset
Hypokalemi Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hypokalemisk periodisk paralys Doktorand, ST-läkare Karin Lodin, Älvsjö Vårdcentral/ Älvsjö Vårdcentral
Docent, överläkare Mats Palmér, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hyponatremi Professor Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hypospadi Docent, överläkare i plastikkirurgi Emma Hansson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Adj professor, överläkare i plastikkirurgi Henry Svensson, Plastikkirurgiska kliniken/SUS Malmö
Hyposvagma/subkonjunktival blödning Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Hypotermi Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus
Hypotermi – terapeutisk Med dr, överläkare Ulf Martin Schilling, /Linköpings Universitetssjukhus
Hypotyreos Med dr, överläkare Catharina Olivius, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka
Hysterektomi Överläkare Celine Lönnerfors, Kvinnokliniken/Skånes universitetssjukhus
Håravfall (alopeci) Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm
Hårcellsleukemi Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Hälseneruptur, akut (AHR) Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Överläkare Nicklas Olsson, Orthocenter/IFK-kliniken
Hälsenetendinos Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg
Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Höftledsartros - ytersättningsplastik Överläkare, med dr Håkan Hedlund, Ortopedkliniken Region Gotland/Karolinska Institutet
Höftledsartros, coxartros Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Höstblåsor (Hand, foot and mouth disease) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Visar översikter (131)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se