Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
tis 20 februari 2018, vecka 8
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (27)
Rubrik Författare
Gallgångssten med ikterus/kolangit Docent Eric Kullman, HELSA Specialistvård/Linköping
Gallsaltsdiarré Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Gallsten Docent Eric Kullman, HELSA Specialistvård/Linköping
Gallstenspankreatit Docent Eric Kullman, HELSA Specialistvård/Linköping
Gammaknivskirurgi Bitr överläkare Georges Sinclair, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Bitr överläkare Ernest Dodoo, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) Överläkare Bengt Ödman, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset
Gastrointestinal blödning, nedre, akut Läkare Kjartan Thorarinsson, /Skånes Universitetssjukhus Malmö
Docent, överläkare Evangelos Kalaitzakis, Gastrokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Gastrointestinal blödning, övre, akut Med dr, överläkare Stefan Redéen, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Gastrostomi hos barn Med dr, ST-läkare Martin Salö, Barn och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Sjuksköterska Helen Sjöwie, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund
Professor, överläkare Einar Arnbjörnsson, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Gauchers sjukdom Med dr, överläkare Maciej Machaczka, Hematologiskt Centrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Lektor Christian Rück, M46 /Karolinska Universitetssjukhuset
Leg läk Christin Englund, Psykiatri /Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
Gestationsdiabetes Med dr, överläkare Annika Adlerberth, Diabetesverksamheten, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Med dr, överläkare Anna Hagman, Obstetrikverksamheten, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Diabetesbarnmorska Monica Mellin, Obstetrikverksamheten, Kvinnokliniken /Sahlgrenska Univsersitetssjukhuset/Östra
Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gikt Med dr Göran Lindahl, Reumatologkliniken/Danderyds Sjukhus
Gilberts syndrom Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Med dr Steven Shev, Internetmedicin.se/Göteborg
Gipskomplikationer Specialistläkare Emma Turesson, Ortopedkliniken/Skånes Universitetssjukhus
Specialistsjuksköterska Cecila Ivarsson, Ortopedkliniken/Skånes universitetssjukhus
Med dr, specialistläkare, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård Kjell Ivarsson, /Jönköping
Glaukom (grön starr) Professor Bertil Lindblom, Ögonkliniken/SU/Mölndals Sjukhus
Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") - vuxna Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Glukokortikoidresistens, primär generaliserad Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Gonorré, genital Överläkare Tomas Richtnér, Hudkliniken/Södersjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Granulomatös polyangiit (Wegeners granulomatos) Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Graviditetspsykiatri Docent Torgny Persson, Psykiatri/Läkarhuset
GUCH - vuxna med medfödda hjärtfel Professor, överläkare Mikael Dellborg, GUCH-centrum, Medicinkliniken /SU/Östra Sjukhuset
Guillain-Barrés syndrom (GBS) Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Gula febern Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Gynekomasti Professor Sigbritt Werner, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism & Diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Gynekomasti, kirurgisk behandling Docent, överläkare Johan Thorfinn, Hand-och plastikkirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala
Visar översikter (27)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se