Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (41)
Rubrik Författare
Fabrys sjukdom Bitr överläkare Mikael Oscarson, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och PF Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna Docent, överläkare Mats Engström, Öron-,näs-, halsmottagningen, Läkarhuset/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Docent, överläkare Lars Jonsson, Verksamhetsområde öron-, näs- och hals/Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Facialispares, kirurgisk rekonstruktion Docent, specialistläkare Alberto Falk-Delgado, Sektionschef Rekonstruktiv Plastikkirurgi/Karolinska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare Andrés Rodriguez Lorenzo, Läkarchef/Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset
Fallots tetrad hos vuxna Professor, överläkare Mikael Dellborg, GUCH-centrum, Medicinkliniken /SU/Östra Sjukhuset
Faryngotonsillit och recidivtonsillit Med dr Anne-Charlotte Hessén-Söderman, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm
Feber efter tropikresa, handläggning Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet
Feber, oklar (feberutredning) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Feberkramp Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Femurfraktur, cervikal Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Femurfraktur, diafysär, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Femurfraktur, distal, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Femurfraktur, pertrokantär (PTFF) Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Femurfraktur, subtrokantär Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Feokromocytom Docent Hans Wahrenberg, Kliniken för metabolism, endokrinologi och diabetes/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Fetma hos barn Barnläkare Annelie Thorén, Barn och ungdomsmedicin/Region Västernorrland
Professor Claude Marcus, Pediatrik/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Fettlever hos barn (Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH)) Docent, överläkare Carl-Erik Flodmark, Preventiv pediatrik, Kliniska vetenskaper i Malmö/Lunds universitet
Fibromyalgi Professor, överläkare Eva Kosek, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap /Karolinska Institutet och Stockholm Spine Center
Fimosis hos barn och ungdomar - handläggning i primärvård ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Fjärsingstick och andra giftiga fiskar Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Follikulit (hårsäcksinflammation) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Follikulärt lymfom Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Fotledsdistorsion Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg
Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fotledsfraktur, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Fotsvamp, tinea pedis Docent Taavi Kaaman, Mykolab/Stockholm
Frakturer hos barn, nedre extremitet Överläkare Björn Tjernström, Barnortopediska kliniken/Ortopedkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Frakturer hos barn, övre extremitet Överläkare Björn Tjernström, Barnortopediska kliniken/Ortopedkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Frakturer i kraniet, inklusive skallbasfrakturer Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent överläkare Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Framfotsfraktur, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Frusen skuldra (adhesiv kapsulit) Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Främmande kropp i huden Med dr, Biträdande överläkare Emma Turesson, Ortopedkliniken/Skånes Universitetssjukhus
Med dr, specialistläkare, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Kjell Ivarsson, /Region Blekinge
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Fukt- och mögelrelaterade hälsobesvär Docent, överläkare Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar Med dr, överläkare Henrik Arnell, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Bitr. överläkare Peter Grimheden, Barnmottagningen/Södertälje Sjukhus
Med dr, överläkare Ola Olén, Enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition/Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Med dr, biträdande överläkare Agneta Uusijärvi, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition/Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Furunkulos och hidroadenit, recidiverande Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Fågelinfluensa Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Födoämnesöverkänslighet Med dr, överläkare, allergolog Georgios Rentzos, Institutionen för Medicin/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet
Födoämnesöverkänslighet med kroniska symtom Med dr, överläkare, allergolog Georgios Rentzos, Institutionen för Medicin/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet
Förmaksflimmer/fladder Med dr Björn Hornestam, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra
Förmaksseptumdefekt Docent Jan Sunnegårdh, /Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Förstoppning - kostråd Med dr, leg. dietist Stine Störsrud, Medicinkliniken/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Förstoppning (obstipation) hos barn i primärvård ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Förstoppning, kronisk Professor Magnus Simrén, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Visar översikter (41)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se