Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (53)
Rubrik Författare
Ebola Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Echinokockos (blåsmasksjuka, dvärgbandmask) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
EHEC, Enterohemorragiska E. coli Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Ehlers-Danlos syndrom Överläkare Erik Kindgren, Barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus Skövde/Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet
Överläkare Hani Hattar, Smärtenheten/Västerviks sjukhus
EKG, smartphone Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, infarkt Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, normalt EKG Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, retledningshinder Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, supraventrikulära arytmier Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, ventrikulära arytmier Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
EKG-atlas, övriga tillstånd Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
Ektropion (utåtvänt ögonlock) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Elektrodfri pacemaker Överläkare Peter Magnusson, VO Kardiologi/Gävle/Region Gävleborg
Elektroneurografi och elektromyografi (EMG) ST-läkare Axel Johansson, Neurofysiologiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Professor, överläkare Håkan Olausson, Neurofysiologiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Encefalit, viral Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Endokardit, infektiös Docent Lars Olaison, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborg
Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp Med dr, överläkare Ulrika Snygg-Martin, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Endokrin oftalmopati Docent Leif Tallstedt, /St. Eriks Ögonsjukhus
Endometrios Professor, överläkare Matts Olovsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Endometrios, fysioterapeutisk behandling Leg fysioterapeut Cecilia Thulin, VO Kvinnosjukvård/SUS, Malmö
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Enkammarhjärta, vuxna Med dr, överläkare Kristofer Skoglund, HIA/sviktsektionen, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska
Docent, överläkare Peter Eriksson, GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset
Enkopres (avföringsinkontinens) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Entropion (inåtvänt ögonlock) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Enures, sängvätning Docent, barnläkare Tryggve Nevéus, Barnmottagningen/Uppsala Akademiska Barnsjukhus
Eosinofil esofagit Med dr, specialistläkare Helen Larsson, ÖNH-kliniken/NÄL
Epikondylit - lateral Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Epilepsi, barn Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Epilepsi, status epilepticus (vuxna) Överläkare Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Professor Kristina Malmgren, Neurologsjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Epileptiska anfall/epilepsi (vuxna) Överläkare Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Överläkare Anna Edelvik, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Epiretinalt membran (ERM) Specialistläkare Bengt Schepke, Processansvarig Bakre Segment Kirurgi / Sahlgrenska universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Erektil dysfunktion Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
Ergospirometri (arbetsprov med gasutbytes- och ventilationsanalys) Överläkare Per Nivedahl, Kardiologkliniken/Klinisk fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Erysipelas - rosfeber Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Erythema infectiosum (femte sjukan), Parvovirus B19 Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Erythema nodosum (knölros) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Erythrasma Med dr, specialistläkare Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Erytropoietin, behandling (Epo) och järn Professor Gunnar Birgegård, Medicinkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
ESBL - bildande multiresistenta tarmbakterier Docent Christina Åhrén, Strama/Västra Götalandsregionen
Esofaguscancer och kardiacancer Docent Thomas Zilling, Kirurgkliniken/Ängelholms sjukhus
Professor (adj) Jan Johansson, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Esofagus-EKG ST-läkare Daniella Isaksén, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare Karl-Jonas Axelsson, Kardiologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Esofagusruptur (esofagusperforation) Överläkare Kaveh Khodakaram, Kirurgkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Erik Johnsson, Kirurgkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Essentiell trombocytemi (ET) Docent, överläkare Björn Andréasson, Hematologsektionerna/NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Evidensbaserad medicin (EBM) - Infosökning Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Evidensbaserad medicin (EBM) - Kritisk granskning Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Evidensbaserad medicin (EBM) - RCT Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Evidensbaserad medicin (EBM) - Systematisk översikt Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Evidensbaserad medicin (EBM) - Tolkning av resultat Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Evidensbaserad medicin (EBM) - Översikt Professor, överläkare Per Wester, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Med dr, ST-läkare Mattias Brunström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Norrlands Universitetssjukhus
Docent, överläkare Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/Umeå Universitet
Exanthema subitum (tredagarsfeber) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) Professor, överläkare Matthias Löhr, Gastrocentrum/Karolinska universitetssjukhuset
Extern otit Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)
Extrakorporal stötvågsbehandling av njursten (ESVL) Professor emeritus Hans-Göran Tiselius, Urologiska kliniken/Karolinska Institutet
Extrauterin graviditet Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Visar översikter (53)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se