Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 24 oktober 2018, vecka 43
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (41)
Rubrik Författare
Ebola Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Echinokockos (blåsmasksjuka, dvärgbandmask) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
EHEC, Enterohemorragiska E. coli Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
EKG, smartphone Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, infarkt Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, normalt EKG Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, retledningshinder Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, supraventrikulära arytmier Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, ventrikulära arytmier Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
EKG-atlas, övriga tillstånd Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Ektropion (utåtvänt ögonlock) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
ST-läkare Susanna Palmer, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Axel Hansson, Internetmedicin.se/Göteborg
Elektroneurografi och elektromyografi (EMG) ST-läkare Axel Johansson, Neurofysiologiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Professor, överläkare Håkan Olausson, Neurofysiologiska kliniken/Universitetssjukhuset Linköping
Encefalit, viral Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Endokardit, infektiös Docent Lars Olaison, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborg
Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp Med dr, överläkare Ulrika Snygg-Martin, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Endokrin oftalmopati Docent Leif Tallstedt, Ögonkliniken/St. Eriks Ögonsjukhus
Endometrios Professor, överläkare Matts Olovsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Enkammarhjärta, vuxna Med dr, överläkare Kristofer Skoglund, GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset
Docent, överläkare Peter Eriksson, GUCH-centrum, Medicinkliniken/SU/Östra sjukhuset
Entropion (inåtvänt ögonlock) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
ST-läkare Susanna Palmer, Wästerläkarna VC/VGR
Enures, sängvätning Docent, barnläkare Tryggve Nevéus, Barnmottagningen/Uppsala Akademiska Barnsjukhus
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Eosinofil esofagit Med dr, specialistläkare Helen Larsson, ÖNH-kliniken/NÄL
Epikondylit - lateral Överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus
Epilepsi, barn Docent, överläkare Tove Hallböök, Barnneurologi/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Epilepsi, status epilepticus (vuxna) Specialistläkare Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Professor Kristina Malmgren, Neurologsjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Epileptiska anfall/epilepsi (vuxna) Specialistläkare Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Överläkare Anna Edelvik, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Erektil dysfunktion Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, Urologkliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Ergospirometri (arbetsprov med gasutbytes- och ventilationsanalys) Överläkare Per Nivedahl, Kardiologkliniken/Klinisk fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Erysipelas - rosfeber Professor Bertil Christensson, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Erythema infectiosum (femte sjukan), Parvovirus B19 Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Erythema nodosum (knölros) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Erythrasma Doktorand, leg läk Sam Polesie, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare Amra Osmancevic, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Erytropoietin, behandling (Epo) och järn Professor Gunnar Birgegård, Medicinkliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
ESBL - bildande multiresistenta tarmbakterier Docent Christina Åhrén, Strama/Västra Götalandsregionen
Esofaguscancer och kardiacancer Docent Thomas Zilling, Kirurgkliniken/Ängelholms sjukhus
Professor (adj) Jan Johansson, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Esofagusruptur (esofagusperforation) Specialistläkare Kaveh Khodakaram, Kirurgkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Erik Johnsson, Kirurgkliniken /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Essentiell trombocytemi (ET) Docent, överläkare Björn Andréasson, Hematologsektionerna/NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Exanthema subitum (tredagarsfeber) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) Professor, överläkare Matthias Löhr, Gastrocentrum/Karolinska universitetssjukhuset
Extern otit Docent Åke Reimer, /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)
Extrakorporal stötvågsbehandling av njursten (ESVL) Professor emeritus Hans-Göran Tiselius, Urologiska kliniken/Karolinska Institutet
Extrauterin graviditet Docent, överläkare Jan Persson, Kvinnokliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Visar översikter (41)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se