Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (43)
Rubrik Författare
Calcaneus- och talusfrakturer, hos vuxna Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Campylobacter, Shigella, Yersinia Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
Cancer av okänd primärtumör (CUP) Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Cancerbehandling - monoklonala antikroppar Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Candidavaginit Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus
CAR-T-celler, immunologisk cancerbehandling Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Cat scratch disease (kattklössjuka) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Cauda equina-syndrom (CES) Docent, överläkare Bengt Lind, Spine Center/Göteborg
Celiaki, hos barn Docent Lars Stenhammar, Barn- och ungdomskliniken/Norrköping
Celiaki, hos vuxna Specialistläkare Nikolaos Melas, Medicinkliniken/Centralsjukhuset i Karlstad
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Celiaki, kostbehandling Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se
Central sömnapné Med dr, specialistläkare Erik Thunström, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra
Centralvenös kateter-infektion, vuxna (CVK-infektion) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Cerebrala aneurysm, icke rupturerade Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Professor Tommy Andersson, Neuroradiologiska kliniken/AZ Groeninge, Belgien
Cervikal dissektion, spontan Specialistläkare Evelina Kask Ogenblad, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset
Med dr, överläkare Gunnar Andsberg, Neurologiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Med dr, överläkare Birgitta Ramgren, Neuroradiologi BoF/Skånes universitetssjukhus SUS
Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och "reumanacke" Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Överläkare Kyrre Pedersen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Cervixcancer Överläkare Gabriel Lindahl, Gynonkologiska sektionen, Onkologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Docent, överläkare Christer Borgfeldt, KK/Lund SUS
Chagas sjukdom (Amerikansk trypanosomiasis) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Chalazion (meibomsk cysta) i primärvård ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Charcot-Marie-Tooths sjukdom (CMT) Docent överläkare Göran Solders, Neurologiska kliniken och Neurofysiologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Chiari-missbildningar i hjärnan Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Chikungunyafeber Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Chirurgia minor – hudsuturering Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård
Chirurgia minor - naevus och "knutor" Specialistläkare i allmänkirurgi Martin Lindsten, VO Kirurgi/Skånes Universitetssjukvård
Professor Christian Ingvar, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård
Chlamydia pneumoniae, TWAR, akuta/persisterande infektioner i luftvägarna Docent, överläkare Kristoffer Strålin, Patientområde Infektionssjukdomar, Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Churg-Strauss syndrom Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Clostridioides difficile Docent Bo Svenungsson, Smittskydd Stockholm/
CNS- och PNS-vaskulit Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
CNS-lymfom, inklusive lymfomatös meningit Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Coccygodyni och Proctalgia fugax Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) Professor Greger Lindberg, PF Mag-tarmsjukdomar/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) – kostbehandling Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se
COVID-19 Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
COVID-19 och cancer Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Coxitis simplex (övergående synovit, coxitis fugax) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Cryptosporidie-infektion, cryptosporidios, cryptosporidium Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Cushings syndrom Professor Tommy Olsson, Medicincentrum/Norrlands Universitetssjukhus
Cyclosporainfektion Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Cystisk fibros Med dr Anders Lindblad, Göteborg CF-center/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Cytomegalovirus (CMV) Professor Per Ljungman, Hematologiskt centrum/Karolinska Universitetssjukhuset
Cytostatikabehandlade barn med febril neutropeni - initialt omhändertagande Överläkare Torben Ek, Barn- ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad
Visar översikter (43)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se