Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
ons 14 november 2018, vecka 46
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (51)
Rubrik Författare
B12- och folatbrist utan anemi Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Babesios (babesia) och Candidatus Neoehrlichia mikurensis - fästingöverförda sjukdomar, ovanliga Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Badsårsfeber Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Landstinget Blekinge
Bakteriell konjunktivit Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Bakteriell vaginos Professor Marie Bixo, Kvinnokliniken/Norrlands universitetssjukhus
Balanit/balanopostit - handläggning i primärvård ST-läkare Susanna Palmer, Wästerläkarna VC/VGR
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Ballistik på akuten Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Barnmisshandel Professor, överläkare Jonas F. Ludvigsson, Barnkliniken i Örebro, Enheten för klinisk epidemiologi/Universitetssjukhuset Örebro
Överläkare Gabriel Otterman, Barnskyddsteamet/Akademiska barnsjukhuset Uppsala
Professor, barnläkare Staffan Janson, Barnrättsakademin/Örebro universitet
Barnreumatism Docent, överläkare Lillemor Berntson, Enheten för barnreumatologi/Akademiska sjukhuset
Barntrauma – initialt omhändertagande Bitr överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund
Överläkare och docent Lars Hagander, Barnkirurgen /SUS Lund
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Basalcellscancer Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bechterews sjukdom (pelvospondylit, ankyloserande spondylit) Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Behçets syndrom Docent, universitetssjukhusöverläkare Tomas Bremell, Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Benign prostatahyperplasi, BPH Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, Urologkliniken/Karolinska Universitetssjukhuset
Bensår, venösa Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus
Bett av hund och katt - handläggning Docent Bengt Ljungberg, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Bett och sting – översikt Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Binjurebarkscancer Med dr, specialistläkare Tanweera Khan, Onkologi, Blod- och tumörsjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
Bioterrorism Professor Fredrik Elgh, Institutionen för klinisk mikrobiologi/Umeå universitet
Bipolär affektiv sjukdom Med dr, överläkare Benny Liberg, Avdelning 53, Affektiva sektionen, Norra Stockholms psykiatri/
Med dr, överläkare Mats Adler, Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Blefarit (ögonlocksinflammation) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
ST-läkare Susanna Palmer, Wästerläkarna VC/VGR
Blefarospasm Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Blodgas, tolkning vid andningsproblem Docent Bengt Midgren, Avdelning för lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus Lund
Blodtrycksmätning, ambulatorisk (24h) Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral
Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Blyförgiftning Professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin
Blåsdermatoser Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blåsljud, kardiella Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blödning och blödningschock Överläkare Louis Riddez, Kirurgiska kliniken och Traumaenheten/Karolinska Universitetssjukhuset
Borrelia Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Bronkiektasier Överläkare Mats Hemlin, Lungmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Bronkiolit orsakad av RS-virus och andra virus hos barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Broskskador Professor, överläkare Mats Brittberg, Region Hallands Ortopedi/Kungsbacka sjukhus
Brucellos Med dr, regionläkare Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Brännskador, mindre Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Brännskador, större Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Med dr, överläkare Filip Fredén, Brännskadecentrum, ANIVA/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Bröstcancer, primärbehandling Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Bröstcancer, recidiv- och palliativ behandling Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Bröstcancer, utredning Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Brösthypertrofi Specialistläk plastikkirurgi Richard Lewin, Plastikkirurgen /Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bröstkirurgi – kosmetisk med implantat Docent, överläkare Johan Thorfinn, Plastikguiden.se/Linköping
Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Bröstkirurgi – kosmetisk, komplikationer Docent, överläkare Johan Thorfinn, Plastikguiden.se/Linköping
Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala
Bröstrekonstruktion Med dr, specialistläkare plastikkirurgi Andreas Lindahl, Art Clinic/Uppsala
Överläkare Thorir Audolfsson, Verksamhetsområde plastikkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Bröstsmärtor Docent Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Budd-Chiaris Syndrom Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Buergers sjukdom (Mb Buerger, tromboangiitis obliterans) Professor, överläkare Anders Gottsäter, Kärlsektionen/Skånes Universitetssjukhus Malmö
Bukabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Bukaortaaneurysm Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Bulimia nervosa Professor Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet
Burulisår och andra hudinfektioner med atypiska mykobakterier Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Bäckenfrakturer Överläkare Peter Ström, Ortopedkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Bältros (Herpes zoster) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Visar översikter (51)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se