Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Visar översikter (56)
Rubrik Författare
B12- och folatbrist utan anemi Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Specialistmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Babesios (babesia) och Candidatus Neoehrlichia mikurensis - fästingöverförda sjukdomar, ovanliga Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Badhusfötter Doktorand, överläkare Lisa Labbé Sandelin, Smittskydd och Vårdhygien/Region Kalmar län
Badsårsfeber Docent (infektion), överläkare Rickard Eitrem, Blekinge Kompetenscentrum/Region Blekinge
Bakteriell konjunktivit Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Bakteriell vaginos Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus
Balanit/balanopostit - handläggning i primärvård Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Ballistik på akuten Specialistläkare Johan Malmgren, CIVA/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Barnmisshandel Professor, överläkare Jonas F. Ludvigsson, Barnkliniken i Örebro, Enheten för klinisk epidemiologi/Universitetssjukhuset Örebro
Överläkare Gabriel Otterman, Barnskyddsteamet/Akademiska barnsjukhuset Uppsala
Professor, barnläkare Staffan Janson, Barnrättsakademin/Örebro universitet
Barnreumatism Docent, överläkare Lillemor Berntson, Enheten för barnreumatologi/Akademiska sjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Barntrauma – initialt omhändertagande Överläkare Hans Winberg, Barnkirurgen/SUS Lund
Docent, överläkare Lars Hagander, Barnkirurgen /SUS Lund
Basalcellscancer Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bechterews sjukdom (pelvospondylit, ankyloserande spondylit) Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Behçets syndrom Docent, universitetssjukhusöverläkare Tomas Bremell, Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Benign prostatahyperplasi, BPH Överläkare Martin Jonsson, UroClinic/Sophiahemmet
Professor Peter Wiklund, /Karolinska Institutet
Bensår, venösa Överläkare Lill-Marie Persson, Hud/Skaraborgs sjukhus
Bett av hund och katt - handläggning Docent Bengt Ljungberg, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Bett och sting – översikt Docent Kai Knudsen, Anestesidivisionen/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bilirubin ST-läkare Mohammed Hadi, Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum/Universitetssjukhuset i Linköping
Binjurebarkscancer Med dr, överläkare Tanweera Khan, Onkologi, Blod- och tumörsjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Bioterrorism Professor Fredrik Elgh, Institutionen för klinisk mikrobiologi/Umeå universitet
Bipolär affektiv sjukdom Med dr, psykiater Benny Liberg, Vitruvius Specialistläkarmottagning, Stockholm/
Med dr, överläkare Mats Adler, Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Bipolär sjukdom hos barn Med dr, chefsöverläkare Håkan Jarbin, BUP/Halland
Blefarit (ögonlocksinflammation) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Blefarospasm Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm
Blodgas, tolkning vid andningsproblem Docent, Överläkare Magnus Ekström, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona
Blodtrycksmätning, ambulatorisk (24h) Verksamhetschef, specialistläkare Isak Lindstedt, /Ekeby Vårdcentral
Professor / överläkare Peter M Nilsson, VO Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Blyförgiftning Professor Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin
Blåsdermatoser Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Blåsljud, kardiella Professor Bert Andersson, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Blödning och blödningschock Överläkare Louis Riddez, Kirurgiska kliniken och Traumaenheten/Karolinska Universitetssjukhuset
Blöjeksem (blöjdermatit) ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Borrelia Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Bristsjukdomar Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset
Bronkiektasier Överläkare Mats Hemlin, Lungmedicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bronkiolit orsakad av RS-virus och andra virus hos barn Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Broskskador Professor, överläkare Mats Brittberg, Region Hallands Ortopedi/Kungsbacka sjukhus
Brucellos Med dr Leif Dotevall, Smittskydd/Västra Götaland
Brännskador, mindre Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Brännskador, större Docent, överläkare Fredrik Huss, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Överläkare Ziad Sleem, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Morten Kildal, Brännskadecentrum, Verksamhetsområde Plastikkirurgi och Käkkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Docent, överläkare Filip Fredén, Brännskadecentrum, AnOpIVA/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Bröstcancer, primärbehandling Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Bröstcancer, recidiv- och palliativ behandling Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Bröstcancer, utredning Docent, överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Brösthypertrofi Överläkare och specialist i plastikkirurgi Richard Lewin, /Elite Clinic Borén & Lewin Plastikkirurgi
Bröstkirurgi – kosmetisk med implantat Docent, överläkare Johan Thorfinn, Plastikguiden.net/Linköping
Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala
Bröstkirurgi – kosmetisk, komplikationer Docent, överläkare Johan Thorfinn, Plastikguiden.net/Linköping
Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala
Bröstrekonstruktion MD, PhD, överläkare, plastikkirurg Andreas Lindahl, Carovivakliniken/Uppsala
Överläkare Thorir Audolfsson, VO plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala
Bröstsmärtor Professor Claes Held, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Budd-Chiaris Syndrom Med dr, överläkare Rupesh Rajani, Patientflöde Leversjukdom, Patientområde Övre buk/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Professor, överläkare Sven Almer, Patientflöde Mag-tarmsjukdomar, Patientområde Gastro, Hud, Reuma/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Buergers sjukdom (Mb Buerger, tromboangiitis obliterans) Professor, överläkare Anders Gottsäter, Internmedicin/Skånes Universitetssjukhus Malmö
Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se
Bukabscess Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Bukaortaaneurysm Professor Martin Björck, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet
Bulimia nervosa Docent Ingemar Engström, Universitetssjukvårdens forskningscentrum/Örebro Universitet
Burulisår och andra hudinfektioner med atypiska mykobakterier Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Bäckenfrakturer Överläkare Peter Ström, Ortopedkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Bältros (Herpes zoster) Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Visar översikter (56)

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se