Gå till startsidan
Visa viktig juridisk information
fre 30 juli 2021, vecka 30
Behandlingsöversikter A - Ö


Visa samtliga

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


Rubrik
Abducenspares (n. VI)
Abort
Acanthosis nigricans
Addisons sjukdom
Adduktortendinos
Adherenser
Agitation och aggressivitet vid demens
Akantamöbaencefalit och disseminerad akantamöbiasis
Akne
Aktinisk keilit (solskada på läppen)
Aktinisk keratos
Akut / nydebuterad artrit, allmänt
Akut artrit, differentialdiagnoser
Akut artrit, ledvätskeundersökning
Akut buk hos barn, behandling
Akut buk hos barn, utredning och differentialdiagnostik
Akut buk hos vuxna
Akut diarré hos barn
Akut lymfatisk leukemi (ALL)
Akut myeloisk leukemi (AML)
Akut omhändertagande enligt cABCDE
Akut skrotum
Akut stressreaktion - handläggning i primärvård
Akuta gynekologiska buksmärtor
AL-amyloidos
Alkaptonuri
Alkoholabstinens
Alkoholberoende, diagnostik och behandling
Alkoholinducerad leversjukdom
Allergi, säsongsbunden, pollenallergi
Allergisk rinit, persisterande (perenn)
Allvarlig mjukdelsinfektion och nekrotiserande fasciit
Amblyopi
Amenorré
Amning
Amningskomplikationer, mastit
Amningskomplikationer, mjölkstas
Amningskomplikationer, smärta
Amningskomplikationer, svampinfektion
Amningskomplikationer, sår/fissur på bröstvårta
Amyotrofisk lateralskleros (ALS), motorneuronsjukdom
Amöbaencefalit, primär (Naegleria-infektion)
Anafylaxi, barn
Anafylaxi, vuxna
Anala infektioner, sexuellt överförda
Anala och rektala fistlar
Analabscess
Analfissur
Analhematom
Analklåda - Pruritus ani
Anaplasmos (Ehrlichios, fästingfeber)
Andningshinder, barn - differentialdiagnostik
Andningshinder, vuxna - differentialdiagnostik
Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Anemi vid cancersjukdomar
Anemi vid kronisk njursjukdom
Anemi, allmän utredning, akut behandling
Anemi, B12- och folatbrist
Anemi, hemolytisk
Anemi, järnbrist
Anemi, sekundär
Anestesi, generell - medicinering och övervakning
Anestesi, generell - riskanalys
Angina pectoris (Kroniskt koronart syndrom)
Anisakiasis (inklusive torskmask)
Ankyloserande spondylit, fysioterapi (sjukgymnastik)
Anorexia nervosa
Ansiktstrauma, Omhändertagande
Ansiktstrauma, Mandibelfrakturer
Ansiktstrauma, Mellanansiktsfrakturer
Ansiktstrauma, Mjukdelsskador i ansiktet
Ansiktstrauma, Naso-orbito-etmoidala (NOE) frakturer
Ansiktstrauma, Näsfrakturer
Ansiktstrauma, Orbitafrakturer
Ansiktstrauma, Pannbensfrakturer
Ansiktstrauma, Zygomaticusfrakturer
Antibiotika vuxna, läkemedel
Antibiotika, interaktioner
Antibiotika, vuxna - bakterier och preliminärsvar
Antibiotikaprofylax vid kirurgi
Antikoagulantia, nya perorala - åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp
Antikoagulantia, perorala - översikt
Antikonception
Antrax, Botulism och Smittkoppor
Aortadissektion
Aortainsufficiens
Aortakoarktation, vuxna
Aortastenos
Aplastisk anemi
Appendicit
Arbetsprov med EKG
Armbågsfraktur, vuxna
Arteriell insufficiens, kronisk
Arteriell insufficiens, kronisk - medicinsk behandling
Arteriovenösa missbildningar (AVM) i hjärnan
Arteriovenösa missbildningar i ryggmärgen (spinala AVM)
Artros, icke-kirurgisk behandling
Artroskopi - höft
Artroskopi - knä
Artäremboli / trombos (akut arteriell icke-traumatisk ocklusion i nedre extremiteterna)
Arytmogen högerkammardysplasi (ARVC) hos vuxna
Ascites - behandling
Ascitestappning
Asteatotiskt eksem och Neurodermatit
Astigmatism
Astma, akut - vuxna
Astma, barn - akut behandling
Astma, barn - utredning och behandling
Astma, vuxna - utredning och behandling
Astma, yrkesrelaterad
Aterom (talgkörtelcysta)
Ateroskleros (åderförkalkning)
Atopiskt eksem
Atypisk parkinsonism (Parkinson plus)
Avancerad hjärtsvikt
AV-block (atrioventrikulärt block)
AVK - åtgärder vid höga PK-INR, blödning eller akutoperation
AVK - åtgärder vid låga PK-INR och inför elektiva ingrepp
AVK-behandling - självtestning och egenvård
AVK-behandling, antikoagulation
Axelledsinstabilitet och axelluxation
B12- och folatbrist utan anemi
Babesios (babesia) och Candidatus Neoehrlichia mikurensis - fästingöverförda sjukdomar, ovanliga
Badhusfötter
Badsårsfeber
Bakteriell konjunktivit
Bakteriell vaginos
Balanit/balanopostit - handläggning i primärvård
Ballistik på akuten
Barnmisshandel
Barnreumatism
Barntrauma – initialt omhändertagande
Basalcellscancer
Bechterews sjukdom (pelvospondylit, ankyloserande spondylit)
Behçets syndrom
Benign prostatahyperplasi, BPH
Bensår, venösa
Bett av hund och katt - handläggning
Bett och sting – översikt
Bilirubin
Binjurebarkscancer
Bioterrorism
Bipolär affektiv sjukdom
Bipolär sjukdom hos barn
Blefarit (ögonlocksinflammation)
Blefarospasm
Blodgas, tolkning vid andningsproblem
Blodtrycksmätning, ambulatorisk (24h)
Blyförgiftning
Blåsdermatoser
Blåsljud, kardiella
Blödning och blödningschock
Blöjeksem (blöjdermatit)
Borrelia
Bristsjukdomar
Bronkiektasier
Bronkiolit orsakad av RS-virus och andra virus hos barn
Broskskador
Brucellos
Brännskador, mindre
Brännskador, större
Bröstcancer, primärbehandling
Bröstcancer, recidiv- och palliativ behandling
Bröstcancer, utredning
Brösthypertrofi
Bröstkirurgi – kosmetisk med implantat
Bröstkirurgi – kosmetisk, komplikationer
Bröstrekonstruktion
Bröstsmärtor
Budd-Chiaris Syndrom
Buergers sjukdom (Mb Buerger, tromboangiitis obliterans)
Bukabscess
Bukaortaaneurysm
Bulimia nervosa
Burulisår och andra hudinfektioner med atypiska mykobakterier
Bäckenfrakturer
Bältros (Herpes zoster)
Calcaneus- och talusfrakturer, hos vuxna
Campylobacter, Shigella, Yersinia
Cancer av okänd primärtumör (CUP)
Cancerbehandling - monoklonala antikroppar
Candidavaginit
CAR-T-celler, immunologisk cancerbehandling
Cat scratch disease (kattklössjuka)
Cauda equina-syndrom (CES)
Celiaki, hos barn
Celiaki, hos vuxna
Celiaki, kostbehandling
Central sömnapné
Centralvenös kateter-infektion, vuxna (CVK-infektion)
Cerebrala aneurysm, icke rupturerade
Cervikal dissektion, spontan
Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och "reumanacke"
Cervixcancer
Chagas sjukdom (Amerikansk trypanosomiasis)
Chalazion (meibomsk cysta) i primärvård
Charcot-Marie-Tooths sjukdom (CMT)
Chiari-missbildningar i hjärnan
Chikungunyafeber
Chirurgia minor – hudsuturering
Chirurgia minor - naevus och "knutor"
Chlamydia pneumoniae, TWAR, akuta/persisterande infektioner i luftvägarna
Churg-Strauss syndrom
Clostridioides difficile
CNS- och PNS-vaskulit
CNS-lymfom, inklusive lymfomatös meningit
Coccygodyni och Proctalgia fugax
Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)
Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) – kostbehandling
COVID-19
COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar
COVID-19 och cancer
Coxitis simplex (övergående synovit, coxitis fugax)
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
Cryptosporidie-infektion, cryptosporidios, cryptosporidium
Cushings syndrom
Cyclosporainfektion
Cystisk fibros
Cytomegalovirus (CMV)
Cytostatikabehandlade barn med febril neutropeni - initialt omhändertagande
Demens – utredning i primärvård
Demens – utredning specialistnivå
Denguefeber
Dentofaciala anomalier
Depression hos barn före puberteten
Depression hos tonåringar
Depression hos vuxna
Diabetes insipidus, neurogen/central
Diabetes mellitus typ 1, time in range/-target (TIR/TIT)
Diabetes typ 1, adjuvant behandling
Diabetes typ 1, barn, insjuknande + handläggning av akuta situationer
Diabetes typ 1, barn, insulinjustering vid sjukdom
Diabetes typ 1, barn, uppföljning
Diabetes typ 1, insulinbehandling
Diabetes typ 2 i primärvård - utredning och uppföljning
Diabetes typ 2, behandling - Frågor & svar
Diabetes typ 2, insulinbehandling
Diabetes typ 2, peroral och annan behandling
Diabetes, makrovaskulära komplikationer
Diabetesdyslipidemi
Diabetesfoten
Diabetesfoten, antibiotikabehandling
Diabetesgastropares
Diabeteskardiomyopati
Diabetesnefropati
Diabetesneuropati
Diarré - utredning
Diarré, infektiös
Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)
Difteri
Dilaterad kardiomyopati (DCM)
Diskbråck - ländrygg
Divertikulit
Djup ventrombos, DVT
Doping (hormondoping)
Drunkning
Dupuytrens kontraktur
D-vitaminbrist
DVT/lungemboli vid graviditet, m m
Dykarsjuka
Dyspepsi / ulkus
Dyspné, kronisk
Dystrofia myotonika typ 1 (Steinerts sjukdom)
Dystrofia myotonika typ 2
Ebola
Echinokockos (blåsmasksjuka, dvärgbandmask)
EHEC, Enterohemorragiska E. coli
Ehlers-Danlos syndrom
EKG, smartphone
EKG-atlas, infarkt
EKG-atlas, normalt EKG
EKG-atlas, retledningshinder
EKG-atlas, supraventrikulära arytmier
EKG-atlas, ventrikulära arytmier
EKG-atlas, övriga tillstånd
Ektropion (utåtvänt ögonlock)
Elektrodfri pacemaker
Elektroneurografi och elektromyografi (EMG)
Encefalit, viral
Endokardit, infektiös
Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp
Endokrin oftalmopati
Endometrios
Endometrios, fysioterapeutisk behandling
Enkammarhjärta, vuxna
Enkopres (avföringsinkontinens)
Entropion (inåtvänt ögonlock)
Enures, sängvätning
Eosinofil esofagit
Epikondylit - lateral
Epilepsi, barn
Epilepsi, status epilepticus (vuxna)
Epileptiska anfall/epilepsi (vuxna)
Epiretinalt membran (ERM)
Erektil dysfunktion
Ergospirometri (arbetsprov med gasutbytes- och ventilationsanalys)
Erysipelas - rosfeber
Erythema infectiosum (femte sjukan), Parvovirus B19
Erythema nodosum (knölros)
Erythrasma
Erytropoietin, behandling (Epo) och järn
ESBL - bildande multiresistenta tarmbakterier
Esofaguscancer och kardiacancer
Esofagus-EKG
Esofagusruptur (esofagusperforation)
Essentiell trombocytemi (ET)
Evidensbaserad medicin (EBM) - Infosökning
Evidensbaserad medicin (EBM) - Kritisk granskning
Evidensbaserad medicin (EBM) - RCT
Evidensbaserad medicin (EBM) - Systematisk översikt
Evidensbaserad medicin (EBM) - Tolkning av resultat
Evidensbaserad medicin (EBM) - Översikt
Exanthema subitum (tredagarsfeber)
Exokrin pankreasinsufficiens (EPI)
Extern otit
Extrakorporal stötvågsbehandling av njursten (ESVL)
Extrauterin graviditet
Fabrys sjukdom
Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna
Facialispares, kirurgisk rekonstruktion
Fallots tetrad hos vuxna
Faryngotonsillit och recidivtonsillit
Feber efter tropikresa, handläggning
Feber, oklar (feberutredning)
Feberkramp
Femurfraktur, cervikal
Femurfraktur, diafysär, hos vuxna
Femurfraktur, distal, hos vuxna
Femurfraktur, pertrokantär (PTFF)
Femurfraktur, subtrokantär
Feokromocytom
Fetma hos barn
Fettlever hos barn (Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH))
Fibromyalgi
Fimosis hos barn och ungdomar - handläggning i primärvård
Fjärsingstick och andra giftiga fiskar
Follikulit (hårsäcksinflammation)
Follikulärt lymfom
Fotledsdistorsion
Fotledsfraktur, hos vuxna
Fotsvamp, tinea pedis
Frakturer hos barn, nedre extremitet
Frakturer hos barn, övre extremitet
Frakturer i kraniet, inklusive skallbasfrakturer
Framfotsfraktur, hos vuxna
Frusen skuldra (adhesiv kapsulit)
Främmande kropp i huden
Fukt- och mögelrelaterade hälsobesvär
Funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar
Furunkulos och hidroadenit, recidiverande
Fågelinfluensa
Födoämnesöverkänslighet
Födoämnesöverkänslighet med kroniska symtom
Förmaksflimmer/fladder
Förmaksseptumdefekt
Förstoppning - kostråd
Förstoppning (obstipation) hos barn i primärvård
Förstoppning, kronisk
Gallgångssten med ikterus/kolangit
Gallsaltsdiarré
Gallsten
Gallstenspankreatit
Gammaknivskirurgi
Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
Gastrointestinal blödning, nedre, akut
Gastrointestinal blödning, övre, akut
Gastrointestinal stromacellstumör (GIST)
Gastrostomi hos barn
Gauchers sjukdom
GCK-MODY (MODY 2), handläggning under graviditet
Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Gikt
Gilberts syndrom
Gingivalcancer (tandköttscancer)
Gipskomplikationer
Glaukom (grön starr)
Glukokortikoider, farmakologisk behandling ("kortisonbehandling") - vuxna
Glukokortikoidresistens, primär generaliserad
Gonorré, genital
Granuloma annulare
Granulomatös polyangiit (Wegeners granulomatos)
Graviditetsdiabetes - hyperglykemi under graviditet
Graviditetspsykiatri
GUCH - vuxna med medfödda hjärtfel
Guillain-Barrés syndrom (GBS)
Gula febern
Gynekomasti
Gynekomasti, kirurgisk behandling
Hallux valgus
Halsryggskador (med eller utan ryggmärgskador)
Handinfektioner
Handledsfraktur hos vuxna
Handledssmärtor
HbA1c
HBT-frågor
Helicobacter pylori
Hematuri hos vuxna
Hemodialys - Etik och principer
Hemodialys - Medicinska problem
Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH)
Hemofili (blödarsjuka typ A och B)
Hemokromatos, primär
Hemokromatos, sekundär
Hemorragisk feber (Ebola, Marburg, Lassa, Rift Valley, Krim-Kongo)
Hemorrojder
Henoch-Schönleins purpura (IgA-vaskulit)
Heparininfusion (heparin 5 000 E/ml)
Hepatit A - akut
Hepatit A – vaccination
Hepatit B - akut
Hepatit B - kronisk, behandling
Hepatit B - kronisk, utredning
Hepatit B - postexpositionsprofylax
Hepatit B - vaccination
Hepatit B hos hivpositiva
Hepatit B, barn, kronisk
Hepatit C - akut och kronisk
Hepatit C - kronisk, behandling
Hepatit C hos hivinfekterade
Hepatit C, barn, kronisk
Hepatit E
Hepatit, alkoholorsakad
Hepatit, autoimmun
Hepatit, hypoxisk (ischemisk)
Hepatit, viral - diagnostik och tolkning av hepatitserologi
Hereditärt angioödem
Herpes simplexvirus typ 1
Herpes simplexvirus typ 2
Hidradenitis suppurativa (varig svettkörtelinflammation)
Hirsutism
Histoplasmos
Hiv – behandling
Hiv - preexpositionsprofylax (PrEP)
Hiv – resistens mot behandling
Hiv – symtomatologi och diagnostik
Hiv och graviditet
Hjärnabscess
Hjärninfarkt – trombolys och trombektomi
Hjärnskador, traumatiska (TBI) - barn
Hjärnskador, traumatiska (TBI) - vuxna
Hjärntrötthet
Hjärntumörer
Hjärntumörer, icke-kirurgisk behandling
Hjärtamyloidos (amyloid kardiomyopati)
Hjärtfel hos vuxna, komplexa - behandling med homograft (conduit)
Hjärtinfarkt hos kvinnor
Hjärtinfarkt med ST-höjning, akut
Hjärtsvikt, akut
Hjärtsvikt, kronisk - med reducerad systolisk funktion (HFrEF)
Hjärtsvikt, med bevarad systolisk funktion (HFpEF)
Hjärttransplantation
Hodgkins lymfom
Holter-EKG, tolkning
Hordeolum (vagel) - handläggning i primärvård
Hortons huvudvärk (Cluster Headache)
Hotande förtidsbörd/prematurbörd/för tidig födsel
HPV - Vaccination av ungdomar
Hudbiopsi
Humerusfraktur, diafysär, hos vuxna
Humerusfraktur, proximal, hos vuxna
Huntingtons sjukdom
Huvud- halscancer
Huvudlöss
Huvudvärk hos barn, primär
Huvudvärk, allmänt
Huvudvärk, cervikogen
Huvudvärk, läkemedelsassocierad kronisk daglig
Huvudvärk, primär utredning
Huvudvärk, spänningshuvudvärk (HST)
Hydrocefalus, icke-kommunicerande
Hydrocefalus, kommunicerande
Hydrocele, spermatocele & varikocele
Hyperbar oxygenbehandling (HBO)
Hyperhidros
Hyperkalcemi
Hyperkalemi
Hyperkolesterolemi
Hyperkolesterolemi, familjär
Hyperlipidemi, kombinerad
Hypernatremi
Hyperopi (översynthet)
Hyperosmolärt non-ketotiskt syndrom (HNKS)
Hyperparatyreoidism, primär
Hypersensitivitetspneumonit
Hypertermi
Hypertoni vid diabetes
Hypertoni vid kronisk njursjukdom (CKD)
Hypertoni, endokrin
Hypertoni, malign
Hypertoni, primär (essentiell)
Hypertoni, primär (essentiell), behandlingsresistent
Hypertoni, sekundär
Hypertriglyceridemi
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)
Hypertyreos
Hypofarynxcancer
Hypofyssjukdomar, utredning
Hypofysär underproduktion, hypopituitarism
Hypofysär överproduktion
Hypoglykemi, symtom och behandling
Hypogonadotrop hypogonadism (hos män)
Hypokalcemi
Hypokalemi
Hypokalemisk periodisk paralys
Hyponatremi
Hypospadi
Hyposvagma/subkonjunktival blödning
Hypotermi
Hypotermi – terapeutisk
Hypotyreos
Hysterektomi
Håravfall (alopeci)
Hårcellsleukemi
Hälseneruptur, akut (AHR)
Hälsenetendinos
Höftledsartros - ytersättningsplastik
Höftledsartros, coxartros
Höstblåsor (Hand, foot and mouth disease)
ICD (implantable cardioverter defibrillator) och biventrikulär pacing (CRT-P/CRT-D)
Idiopatiska inflammatoriska myopatier
IgG4-relaterad sjukdom
Ileus (inklusive slitsherniering)
Illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling
Immunaktivering med ”immune check point inhibitors (ICI)”
Impetigo (svinkoppor)
Incidentalom, adrenalt
Infantil hypertrofisk pylorusstenos
Infektioner hos asylsökande
Infertilitet, manlig
Infertilitet, utredning
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar, behandling
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och biologiska läkemedel
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk
Influensa
Influensa A (H1N1) pdm 2009 (svininfluensa)
Inkontinens, kvinnlig
Insulinpump (CSII), vuxna
Insulinpump och CGM, sjukhusvistelse och procedurer
Insulinresistens
Intoxikation – akut omhändertagande
Intoxikation – Alkohol
Intoxikation – Dextropropoxifen
Intoxikation - Fentiazinderivat
Intoxikation – Litium
Intoxikation – Paracetamol
Intoxikation – SSRI
Intoxikation – SSRI-preparat, SNRI-preparat, NaSSA-preparat och atypiska antidepressiva läkemedel
Intoxikation - Tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA)
Intoxikation och missbruk - Amfetamin
Intoxikation och missbruk - Bensodiazepiner
Intoxikation och missbruk - Cannabis
Intoxikation och missbruk - Ecstasy (MDMA)
Intoxikation och missbruk – GHB
Intoxikation och missbruk - Heroin, fentanyl, metadon och andra opioider
Intoxikation och missbruk - Kokain
Intoxikation och missbruk - Nya Psykoaktiva Substanser (NPS)
Intoxikation och missbruk - Spice och andra syntetiska cannabinoider
Invagination hos barn
Invagination, rektal
Irit
Ischemisk kolit
Isolerad hyperterm perfusion (isolated limb perfusion, ILP)
Jodkontrastmedel vid röntgenundersökningar
Jättecellsarterit (GCA)
Kardiogen chock
Karotisstenos (extrakraniell cerebrovaskulär sjukdom)
Karpaltunnelsyndrom
Katarakt (grå starr)
Katatoni
Kawasakis sjukdom
Keratit, akantamöba
Ketoacidos, diabetes
Ketosbenägen typ 2-diabetes
Kikhosta (pertussis)
Kirurgisk behandling vid GERD
Kirurgisk teknik - öppna bukingrepp
Klamydia, genital
Klamydiakonjunktivit
Klavikelfraktur, hos vuxna
Klimakteriella besvär
Knäledsartros, gonartros
Knätrauma (mjukdelsskador)
Knölar på halsen hos barn
Koagulationsutredning
Kognitiva störningar/demenssjukdomar, differentialdiagnoser
Kolecystit, akut
Kolera
Kolmonoxidförgiftning
Koloncancer - behandling
Kolonpolypos
Kolorektala polyper
Kolorektalcancer - uppföljning
Kolorektalcancer - utredning
Komjölksallergi, barn - utredning och behandling
Komjölksallergi, kostbehandling
Kondylom
Konfusion
Kongenitalt melanocytärt nevus (Medfödda nevus)
Konstriktiv perikardit
Kontakteksem
Kontinuerlig subkutan glukosmätning (CGM) - Vuxna patienter med typ 1 och typ 2 diabetes
Kontrastmedelsinducerad njurskada
Koronarangiografi/PCI
Korttarmsyndrom och tarmsvikt
Kostbehandling vid diabetes typ 2
Kostråd vid övervikt och fetma
Kotkompressionsfraktur, lågenergetisk
Kraniosynostoser
Kranskärlssjukdom, akut, uppföljning
Kranskärlssjukdom, instabil
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Kronisk myeloisk leukemi (KML)
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), akut exacerbation
Krupp (pseudokrupp, falsk krupp)
Kryoglobulinemisk vaskulit
Kutana vårtor
Kvalsterallergi
Kvinnlig könsstympning
Kyfos
Kylskador (köldskador)
Kärlmissbildningar och kärltumörer, översikt
Kärltrauma
Kärnkraftsolycka, akut strålningssjuka
Könskorrigerande kirurgi
Körtelfeber (Mononukleos)
Köttallergi
Labyrintit, akut
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
Laktosintolerans
Laktosintolerans - kostråd
Larynxcancer
Ledprotesinfektioner
Legionella (legionärssjuka)
Leishmaniasis
Lemierres syndrom
Leptospiros (fältfeber)
Lever- och gallvägstumörer, benigna
Lever- och gallvägstumörer, maligna
Leverabscess
Leverbiopsi
Levercirros
Levercirros, komplikationer
Leverprover, patologiska - utredning i öppenvård
Leverpåverkan - läkemedelsassocierad
Leverpåverkan - örtpreparat/"naturprodukter"
Leversvikt, akut - vuxna
Levertransplantation
Lichen ruber planus
Lichen sclerosus
Listerios, listeria
Livlöshetsattack hos barn (Apparent Life-Threatening Event, ALTE)
Ljumskbråck - barn
Ljumskbråck - vuxna
Lokalbedövningsmedel, toxisk reaktion (LAST)
Lumbago
Lumbalpunktion (LP) och likvoranalys
Lungcancer
Lungcarcinoider
Lungemboli
Lungfibros (idiopatisk)
Lungtransplantation
Lymfangioleiomyomatos (LAM)
Lymfogranuloma venereum (LGV)
Lymfom - behandling
Lymfom - symtom och utredning
Lymfödem
Lågmolekylära hepariner, LMH
Långt QT-syndrom och andra kardiella jonkanalsjukdomar
Långtidsbehandling med oxygen (syrgas, hemsyrgas)
Läkarintyg och utlåtanden för asylsökande
Läkemedel som kan ge leverskada
Läkemedelsreaktioner och hud
Läkemedelstillförsel vid leversjukdom
Läppcancer
Läpp-käk-gomspalt (LKG)
Makrohematuri, vuxna
Makulablödning
Makuladegeneration, åldersrelaterad (AMD)
Makulahål (hål i gula fläcken)
Malaria, behandling
Malign körtel hals (CUP)
Malignt melanom i huden
Malignt melanom, metastaserat
Malignt neuroleptikasyndrom
Malletfinger
Malrotation, barn
Maneter, alger och giftiga havslevande djur
Mantelcellslymfom
Marfans syndrom
Maskinfektioner, diagnostik och behandling
Mastocytos
Mastoidit, akut
Mediastinit efter hjärtkirurgi
Medicinsk statistik - diagnostiska tester
Medvetslöshet, differentialdiagnostik
Mellanfotsfraktur, hos vuxna
Ménières sjukdom
Meningit – bakteriell
Meningokockinfektioner
Merkelcellskarcinom
MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV)
Mesoteliom
Metabola syndromet
Migrän
Mikroskopisk kolit
Mikroskopisk polyangiit
Mikroti
Minnesstörningar (Lindriga kognitiva symtom)
Missfall (upprepade), utredning
Misshandel av äldre
Mitralisinsufficiens
Mitralisstenos
Mjältruptur
MODY 1 och 3, behandling
Mohs kirurgi
Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar
Mollusker
Monogen diabetes (MODY)
Monoklonal gammopati (MGUS)
Morbus de Quervain (stenoserande tendovaginit)
MRSA och VRE
MRSA, behandling
Multifokal motorisk neuropati (MMN)
Multiorgansvikt
Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1)
Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2)
Multipel skleros (MS), behandling
Multipel skleros (MS), primärprogressiv
Multipel Skleros (MS), utredning
Munhålecancer
Muskelbristning
Myastenia gravis - diagnos och behandling
Myastenia gravis - specialtillstånd
Mycoplasma genitalium, infektion
Mycosis fungoides
Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
Myelofibros
Myelom (multipelt myelom, myelomatos)
Mykoplasmapneumoni
Myokardit med och utan perikardit
Myom
Myopi (närsynthet)
Myotonia congenita
Målvärden vid vård av traumapatient
Mässling (morbilli)
Nagelsvamp
Nageltrång, unguis incarnatus
Narkolepsi
Narkotikaabstinens
Narkotikaberoende, diagnostik och behandling
Nasofarynxcancer (epifarynxcancer)
Nattliga urinträngningar (nokturi)
Nattskräck (pavor nocturnus)
Navelbråck och epigastricabråck hos barn
Navelvård och omfalit
Necrobiosis lipoidica
Nedre urinvägssymtom, LUTS
Nefrotiskt syndrom
Neonatal sepsis och meningit
Neonatala kramper (gäller fullgångna)
Neurocysticerkos
Neuroendokrina tumörer, gastrointestinala
Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar
Neutropen feber – primär handläggning
Neutropeni - behandling
Njurbäcken-/uretärcancer
Njurcancer
Njursjukdom, kronisk - utredning i primärvård
Njursten
Njursvikt - läkemedelskinetik
Njursvikt, hos vuxna - primär handläggning
Njurtransplantation
Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och Non Alcoholic Steatohepatitis (NASH), vuxna
Non-compaction kardiomyopati (NCCM)
Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH)
Normoglykemisk ketoacidos
Nummulärt (mikrobiellt) eksem och Staseksem
Nutrition vid bukkirurgi
Nutritionsbehandling vid hemodialys
Nutritionsbehandling vid peritonealdialys
Näs- och bihålecancer
Näsblödning, epistaxis
Näspolyper
Näthinneavlossning, regmatogen
Obesitas – beteendemodifikation
Obesitas, kirurgi
Obesitas, utredning och behandling i primärvården
Obstruktiv sömnapné
Ockelbosjukan (bärplockarsjukan)
Oculomotoriuspares (n. III)
Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)
Optikusinfarkt
Optikuskompression
Optikusneurit
Organdonation
Ormbett (förgiftning av ormgift)
Ortostatisk hypotension
Osteomyelit och spondylodiskit, vuxna
Osteoporos, primär
Osteoporos, sekundär
Otit (öroninflammation) - akut
Ovarialcancer
Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
Pacemaker
Palliativ vård – allmänt
Palliativ vård – andnöd
Palliativ vård – gastrointestinala symtom
Palliativ vård – nutrition
Palliativ vård – oro
Palliativ vård – smärtbehandling
Panikångest
Pankreascancer, exokrin
Pankreastumörer, neuroendokrina
Pankreatit, akut
Pankreatit, kronisk
Papegojsjuka (ornitos)
Paraneoplastiskt syndrom (PS)
Parenteral nutrition (PN) hos barn och ungdomar
Parkinsons sjukdom, bakgrund och behandlingsprinciper
Parkinsons sjukdom, behandlingsmodell
Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH)
Patellafraktur, hos vuxna
Patientcentrerad konsultation
Patologiska graviditeter efter IVF eller AIH
PCOS - Polycystiskt ovarialsyndrom
Peniscancer
Perforerat ulcus (ulcus perforans, brustet magsår)
Perifer ocklusiv artärsjukdom - anamnes, status och utredning
Perikardit
Perikardpunktion
Perikardutgjutning och tamponad
Periodisk feber med aftös stomatit, faryngit och cervikal adenit (PFAPA)
Perioral dermatit (POD)
Peripartum kardiomyopati (PPCM)
Peritonit hos PD-patienter
Personlighetssyndrom
Peyronies sjukdom (peniskrökning)
Pilonidalsinus, pilonidalcysta
Pityriasis alba
Pityriasis rosea (medaljongsjuka)
Pityriasis versicolor
PK(INR) – Protrombinkomplex
Plantarfasciepati, hälsporre
Plastikkirurgi efter stor viktnedgång
Pleurit (utredning av pleuravätska)
Plötslig spädbarnsdöd (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome)
Pneumokockvaccination
Pneumoni hos barn
Pneumoni hos vuxna
Pneumoni, ventilator-associerad (VAP)
Pneumothorax
POEMS-syndrom
Polands syndrom
Polio (barnförlamning)
Polyarteritis nodosa (PAN)
Polycystisk njursjukdom (ADPKD)
Polycytemia vera (PV)
Polymyalgia reumatika (PMR)
Polyneuropati och multipel mononeuropati
Porfyrisjukdomar
Portavenstrombos
Postoperativt illamående och kräkningar, barn
Postpartumblödning (Blödning i samband med förlossning)
Postpoliosyndrom
Postprandiell hyperglykemi
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna
Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom, POTS
Prediabetes (dysglykemi)
Preeklampsi och eklampsi - Behandling
Preeklampsi och eklampsi - Utredning
Preimplantatorisk genetisk testning
Prematur ejakulation
Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
Presbyopi (ålderssynthet)
Primär biliär cholangit (PBC)
Primär immunologisk trombocytopeni, nydiagnostiserad (ITP)
Primär skleroserande kolangit (PSC)
Primära hjärttumörer
Primärt Sjögrens syndrom
Proktit
Proktologi, allmänt
Prolaps, anal och rektal
Prostatacancer
Prostataspecifikt antigen (PSA)
Prostatit
Proteasomhämmare
Proteintyrosinkinashämmare
Proteinuri hos vuxna
Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen
Proximal hamstringsruptur
Psoriasis
Psoriasisartrit
Psykomotorisk agitation (utagerande)
Psykosbehandling (akuta psykoser och kroniska psykoser)
Pulmonell arteriell hypertension (PAH)
Pustulosis palmoplantaris (PPP)
Påssjuka - Parotit
Q-feber, akut
Q-feber, kronisk
Rabies
Radonassocierad lungcancer
Raynauds fenomen
Rehabilitering efter främre korsbandsskada
Rektal- och analcancer
Rektala och anala tumörer, benigna
Rektalcancer - behandling
Respiratorisk insufficiens
Restless legs syndrome (RLS)/Willis-Ekbom Disease (WED)
Retinala venocklusioner
Retinopathy of prematurity (ROP)
Reumatoid artrit (RA)
Reumatoid artrit (RA) och modern läkemedelsbehandling med biologiska läkemedel och targeted synthetic DMARDs
Reumatoid artrit (RA), fysioterapi (sjukgymnastik)
Rhabdomyolys
Rickettsios (tyfus, fläckfeber, kvalsterburen fläcktyfus [scrub typhus])
Rikliga menstruationsblödningar
Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma (ARIA)
Rinit, vasomotorisk
Rinit, yrkesrelaterad
Rinofaryngit, akut (förkylning)
Rinosinuit
Rosacea
Ryggsmärta/besvär och träning av bålkontroll
Röda hund - Rubella
Rökavvänjning
Rökgasförgiftning och exposition för andra giftiga gaser
Rött öga - handläggning i primärvård
Salivläckage
Salmonella
Sandmyggefeber
Sarkoidos, extrapulmonell
Sarkoidos, pulmonell
Sarkom
Scarlatina (scharlakansfeber)
Schistosomiasis
Schizofreni
Seborroisk keratos
Seborroiskt eksem (mjälleksem)
Segmentell rörelsesmärta (SRS)
Sekretorisk mediaotit (Otosalpingit) - handläggning i primärvård
Sepsis och septisk chock
Septisk artrit
Serotonergt syndrom
Sexuella övergrepp mot barn
Shunt vid hydrocefalus
SIADH (syndrome of inappropriate secretion of ADH, inadekvat ökad ADH-sekretion)
Sicklecellanemi och andra sicklecellsjukdomar
Sjuk sinusknuta (Sick Sinus Syndrome – SSS)
Skabb
Skadedokumentation
Skallbastumörer
Skelettmetastaser
Skivepitelcancer i solbelyst hud
Skolios
Skuldersmärta, axelluxation och cuffruptur
Sköra äldre och läkemedel
Smittskyddslagen
Smärta, akut
Smärta, akut och procedurrelaterad - barn och ungdomar
Smärta, analys
Smärta, cancerrelaterad – behandling
Smärta, långvarig - barn och ungdomar
Smärta, långvarig – hos äldre
Smärta, neuropatisk
Smärta, nyfödda
Smärta, postoperativ – vuxna
Smärta, ryggmärgsstimulering
Smärtlindring vid knä- och höftplastik, lokal infiltrationsanalgesi (LIA)
Social fobi
Solskydd
Sorg
Sorkfeber (nephropathia epidemica)
Spinal stenos - ländrygg
Spirometri
Spottkörtelcancer
Spädbarnskolik
Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS)
Stickskador inom vården
Stimulering inför IVF, ICSI
Stjärtfluss (perianal streptokockinfektion hos barn) - handläggning inom primärvård
Strabism (skelning)
Stroke, akut
Stroke, primärprevention
Stroke, rehabilitering
Stroke, sekundärprevention
Struma
Strömgenomgång (elolycka)
Subakromiellt impingementsyndrom, yrkesorsakat (inklämningssyndrom i axeln)
Subakut (de Quervains) tyreoidit
Subaraknoidalblödning
Subkutan implanterbar kardiell defibrillator (S-ICD)
Sudden deafness (plötslig dövhet)
Suicidriskbedömning
Suicidriskbedömning, barn och unga
Svampförgiftningar
Svampinfektion i munhåla - oral candidos (torsk)
Svampinfektioner (invasiva), behandling
Svampinfektioner (invasiva), diagnostik
Sweets syndrom (febril neutrofil dermatos)
Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS / SAL)
Syfilis
Synkope och övergående medvetandeförlust
Systemisk högerkammare, vuxna
Systemisk juvenil idiopatisk artrit
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), fysioterapi (sjukgymnastik)
Systemisk skleros (Sklerodermi, SSc)
Sårskador
Sänka (SR)-utredning
Sömngång (parasomni)
Sömnsjuka (Afrikansk trypanosomiasis)
Sömnstörningar
Takayasus arterit
Takotsubokardiomyopati (stressinducerad kardiomyopati)
Takykardi
Takykardi, oregelbunden
Takykardi, regelbunden med breda QRS-komplex
Takykardi, regelbunden med smala QRS-komplex
Talassemia intermedia
Talassemia major
Talassemia minor/minima
Tandsprickning
Tandutveckling, barn
Tandvård barn, profylaktisk
Tarmischemi (och tarmangina)
TBE (fästingburen encefalit)
T-cellslymfom, perifera
Testikelcancer
Testikelretention (retentio testis)
Testosteronbrist (hypogonadism) hos män
Tetanus (stelkramp)
Tibiafraktur, distal, hos vuxna
Tibiafraktur, proximal, hos vuxna
Tillväxtavvikelser, småvuxna barn
Tillväxtavvikelser, storvuxna barn
Tillväxtavvikelser, utredning
Tinea capitis (ringorm i hårbotten)
Tinea corporis (ringorm)
Tinea inguinalis (ljumsksvamp)
Tinea manuum (handsvamp)
Tinnitus
Tonsill- och orofarynxcancer
Tonsillit (faryngotonsillit) hos barn
Tonsillkirurgi
Torra ögon
Total hjärninfarkt
Toxic Shock Syndrome (TSS)
Toxoplasmos
Transfusionsmedicin (blodtransfusion)
Transitorisk ischemisk attack (TIA)
Transposition av de stora kärlen hos vuxna
Transsexualism, könsdysfori
Transthyretin-amyloidos, familjär
Trauma – epidemiologi och organisation
Trauma på akuten
Trauma på IVA
Trigeminusneuralgi
Trikinos
Trokanterit
Troklearispares
Trombocytopeni
Tromboflebit, akut
Trombolys vid DVT/lungemboli
Trombosbehandling, poliklinisk
Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)
Troponin I och T
Trycksår - prevention och behandling
Tuberkulos (tbc), behandling
Tuberkulos (tbc), diagnostik
Tuberkulos (tbc), latent (LTBI)
Tularemi (harpest)
Tumbasartros
Tumörmarkörer, blod
Tungcancer
Turner syndrome
Turners syndrom
Tvångssyndrom (OCD)
Tymom
Typ 1- och typ 2-diabetes, graviditet
Tyreoidea - palpabel knöl
Tyreoidea och graviditet
Tyreoideacancer
Ulcus molle (mjuk schanker)
Underarmsfraktur, hos vuxna
Underbensfraktur, diafysär, hos vuxna
Urachusrest hos barn
Uremi
Urinblåsecancer
Urinvägsinfektion, barn
Urinvägsinfektion, kateterassocierad
Urinvägsinfektion, kvinnor
Urinvägsinfektion, män
Urogenitala besvär efter menopaus (östrogenbrist, vulvovaginal atrofi)
Urtikaria, akut och kronisk
Urtikariell vaskulit (anti-C1q-vaskulit)
Utmattningssyndrom
Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos vuxna (Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna)
Vaccination av barn – MPR och vattkoppor
Vaccination av barn – riskbarn
Vaccination av barn – spädbarnsvacciner
Vaccination av barn – översikt
Vaccination av gravida kvinnor och prematura barn
Vaccinationer, resemedicin i primärvård
Waldenströms makroglobulinemi (WM)
Vanföreställningssyndrom
Vankomycinresistenta enterokocker (VRE), behandling
Varicella-zostervirus
Vaskulitsjukdomar, primära
Vasoaktiva läkemedel – Lathund
Vattkoppor (Varicella)
Vaxpropp
Ventrikelsköljning och medicinskt kol
Ventrikeltumörer
Ventrikulär septumdefekt hos vuxna, medfödd
Ventrikulära och supraventrikulära extraslag
Venös insufficiens
Wernicke-Korsakoffs syndrom
Vibrationsskador i hand och arm
Vinterkräksjukan (Calicivirus)
Viral konjunktivit / Epidemisk keratokonjunktivit
Virologisk diagnostik
Vitiligo
Von Hippel-Lindaus sjukdom
von Willebrands sjukdom
Vulvacancer
Vätsketerapi hos vuxna
X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit (XLH)
Yrsel (balansstörning)
Ytlig dyspareuni hos kvinnor, fysioterapeutisk behandling (ytliga samlagssmärtor)
Zikavirus
Åksjuka
Ångestsyndrom hos barn och ungdomar
Återfallsfeber & miyamotoiborrelia
Ärftliga näthinnesjukdomar
Överaktiv blåsa
Överbelastningsskador i höftled och bäcken
Övergång från insulinpump till penna, akut

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se